Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Սոցիալական ինստիտուտների դերը սոցիալական աշխատանքում

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական ինստիտուտների դերը սոցիալական աշխատանքում

  Էջերի քանակ: 23

  Կոդ: #13939

  4600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Յ.Գասպարյան, XIX դարի և XX դարասկզբի Արևմտյան սոցիոլոգիայի պատմություն, ուսումնական ձեռնարկ Երևան <<Լիմուշ>> 2011թ.:
  2. Доброштан В. М., Теория социальной работы, (Учебное пособие для студентов), Санкт-Петербург 2008:
  3. Ю. А. Гаспарян, Семья на пороге XXI века. 2010г.:
  4. Под ред. Осипова Г. В. М. Либроком, Рабочая книга социолога, 2009г.:
  5. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2007.
  6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.—432с.

   

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

   

  1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
  • Սոցիալական ինստիտուտի սահմանումը
  • Սոցիալական ինստիտուտի տիպաբանությունը
  • Սոցիալական ինստիտուտների գործառույթները
  1. ԸՆՏԱՆԻՔ
  • Ընտանիքի սահմանումը
  • Ընտանիքի կառուցվածքը և ֆունկցիաները
  • Ընտանեկան սոցիալական աշխատանք
  1. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԴԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
  2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Յ.Գասպարյան, XIX դարի և XX դարասկզբի Արևմտյան սոցիոլոգիայի պատմություն, ուսումնական ձեռնարկ Երևան <<Լիմուշ>> 2011թ.:
  2. Доброштан В. М., Теория социальной работы, (Учебное пособие для студентов), Санкт-Петербург 2008:
  3. Ю. А. Гаспарян, Семья на пороге XXI века. 2010г.:
  4. Под ред. Осипова Г. В. М. Либроком, Рабочая книга социолога, 2009г.:
  5. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2007.
  6. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА ДОС, 2001.—432с.

   

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

   

  1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
  • Սոցիալական ինստիտուտի սահմանումը
  • Սոցիալական ինստիտուտի տիպաբանությունը
  • Սոցիալական ինստիտուտների գործառույթները
  1. ԸՆՏԱՆԻՔ
  • Ընտանիքի սահմանումը
  • Ընտանիքի կառուցվածքը և ֆունկցիաները
  • Ընտանեկան սոցիալական աշխատանք
  1. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԴԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ
  2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  3. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ
  title_arm Սոցիալական ինստիտուտների դերը սոցիալական աշխատանքում title_eng convertot_1 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_2 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_3 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_4 Socialakan institutneri der@ socialakan azxatanqum convertot_5 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_6 Socialakan institutneri dery socialakan ashxatanqum convertot_7 Socialakan institutneri der@ socialakan ashkhatanqum convertot_8 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_9 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_10 Socialakan institutneri dery socialakan askhatanqum convertot_11 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_13 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_14 Swcialakan institutneri der@ swcialakan ashxatanqum convertot_15 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum convertot_16 Socialakan institytneri der@ socialakan ashxatanqym convertot_17 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatankum convertot_18 Socialakan institutneri der@ socialakan ashxatanqum