Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Սոցիալական աշխատանք իրավախախտ կանանց հետ

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Սոցիալական աշխատանք իրավախախտ կանանց հետ

  Էջերի քանակ: 27

  Կոդ: #13936

  5400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. «Սոցիալական աշխատանքի հիմունքները»/ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոն, ՀՀ Սոց. ապ. նախարարություն. Եր. 2002
  2. Женщины 2000 г. Кампания за достижения равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин. 129 Социологические исследования NN 1-12-2004 г., N 1, 3, 4, 5,-2005 г
  3. Куренкова О.Е. , Уханова Т.С. Описание опыта «Социальная работа с осужденными в исправительных учреждениях УФСИН России по Вологодской области». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. - www.socialworks.ru
  4. Основы социальной работы. Подготовка социальных работников, М., 1997.
  5. А.М. Панова, Е.И. Холостова Социальная работа: - М.: Социально-технологический институт, 1997. – С. 720.
  6. Теория Социальной работы, под ред. Проф. Е. И. Холостовой, 2001
  7.  Технологии социальной работы с различными группами населения, П.Д. Павленок, М.Я. Руднева, 2010
  8. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  9. Т.Г. Татидинова Социальная реадаптация бывших заключенных Прикладные исследования. 1992 №3 – С. 120.
  10. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  11. интернет сайт www.socialworks.ru

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՀԱՍԿԱՑՈՒԹՈՅՒՆՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
  1.1    Սոցիալական աշխատանքի հասկացությունն ու դերը սոցիալական համակարգում
  1.2    Սոցիալական աշխատողներն որպես սոցիալական աշխատանք իրականացնողներ
  ԳԼՈՒԽ 2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ԿԱՆԱՆՑ ՀԵՏ 
  2.1 Իրավախախտ կանանց հետ սոցիալական աշխատանքի բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները
  2.2 Իրավախախտ կանանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք և  սոցիալ-իրավական աջակցություն սոցիալական աշխատողների կողմից
  Գլուխ 2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  Գրականության ցանկ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

   

  1. «Սոցիալական աշխատանքի հիմունքները»/ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոն, ՀՀ Սոց. ապ. նախարարություն. Եր. 2002
  2. Женщины 2000 г. Кампания за достижения равенства между мужчинами и женщинами и улучшение положения женщин. 129 Социологические исследования NN 1-12-2004 г., N 1, 3, 4, 5,-2005 г
  3. Куренкова О.Е. , Уханова Т.С. Описание опыта «Социальная работа с осужденными в исправительных учреждениях УФСИН России по Вологодской области». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. - www.socialworks.ru
  4. Основы социальной работы. Подготовка социальных работников, М., 1997.
  5. А.М. Панова, Е.И. Холостова Социальная работа: - М.: Социально-технологический институт, 1997. – С. 720.
  6. Теория Социальной работы, под ред. Проф. Е. И. Холостовой, 2001
  7.  Технологии социальной работы с различными группами населения, П.Д. Павленок, М.Я. Руднева, 2010
  8. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  9. Т.Г. Татидинова Социальная реадаптация бывших заключенных Прикладные исследования. 1992 №3 – С. 120.
  10. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов. Учеб. Пособие /В.А. Никитин. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236 с.
  11. интернет сайт www.socialworks.ru
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՀԱՍԿԱՑՈՒԹՈՅՒՆՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
  1.1    Սոցիալական աշխատանքի հասկացությունն ու դերը սոցիալական համակարգում
  1.2    Սոցիալական աշխատողներն որպես սոցիալական աշխատանք իրականացնողներ
  ԳԼՈՒԽ 2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ԿԱՆԱՆՑ ՀԵՏ 
  2.1 Իրավախախտ կանանց հետ սոցիալական աշխատանքի բարոյահոգեբանական առանձնահատկությունները
  2.2 Իրավախախտ կանանց նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք և  սոցիալ-իրավական աջակցություն սոցիալական աշխատողների կողմից
  Գլուխ 2. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
  Գրականության ցանկ

  title_arm Սոցիալական աշխատանք իրավախախտ կանանց հետ title_eng convertot_1 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_2 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_3 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_4 Socialakan azxatanq iravaxaxt kananc het convertot_5 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_6 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_7 Socialakan ashkhatanq iravakhakht kananc het convertot_8 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_9 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_10 Socialakan askhatanq iravakhakht kananc het convertot_11 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_13 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_14 Swcialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_15 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_16 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het convertot_17 Socialakan ashxatank iravaxaxt kananc het convertot_18 Socialakan ashxatanq iravaxaxt kananc het