Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը

  Էջերի քանակ: 24

  Կոդ: #10062

  4800 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. ՙԱրհեստակցական միությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենք
  2. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  5. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատանքի շուկա և զբաղվածություն՚, Երևան, ՙՆահապետ՚, 1999թ., 214 էջ:
  6. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատաշուկայի և զբաղվածության քաղաքականության համեմատական ուսումնասիրություն առանձին երկրների օրինակով՚, ՙԱջակցություն ՀՀ զբաղվածության քաղաքականությանը՚ ծրագիր, TACIS, հուլիս-օգոստոս 2000թ.:


  Ներածություն
  Գլուխ 1.Արհմիությունները հասարակական կյանքում
  1.1. Աշխատանքային իրավունք հասկացությունը
  1.2. Արհմիությունների ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա
  Գլուխ 2. Արհմիության և գործատուի միջև պայմանագրերի գործընթացը
  2.1.Կոլեկտիվ պայմանագրի անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
  2.2.Արհմիությունների գործունեության վերլուծությունը ՀՀ-ում
  Եզրակացություններ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՙԱրհեստակցական միությունների մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենք
  2. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  4. Роль профсоюзов в социально-трудовых отношениях, М,
  5. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատանքի շուկա և զբաղվածություն՚, Երևան, ՙՆահապետ՚, 1999թ., 214 էջ:
  6. Մելքումյան Ա. ՙԱշխատաշուկայի և զբաղվածության քաղաքականության համեմատական ուսումնասիրություն առանձին երկրների օրինակով՚, ՙԱջակցություն ՀՀ զբաղվածության քաղաքականությանը՚ ծրագիր, TACIS, հուլիս-օգոստոս 2000թ.:

  description_2

  Ներածություն
  Գլուխ 1.Արհմիությունները հասարակական կյանքում
  1.1. Աշխատանքային իրավունք հասկացությունը
  1.2. Արհմիությունների ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա
  Գլուխ 2. Արհմիության և գործատուի միջև պայմանագրերի գործընթացը
  2.1.Կոլեկտիվ պայմանագրի անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
  2.2.Արհմիությունների գործունեության վերլուծությունը ՀՀ-ում
  Եզրակացություններ  title_arm Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը title_eng Arhmiutyunneri der@ ev kolektiv paymanagrer convertot_1 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_2 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_3 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_4 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_5 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_6 Kursayin Arhmiutyunnery EV kolektiv paymanagrery convertot_7 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_8 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_9 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_10 Kursayin Arhmiutyunnery EV kolektiv paymanagrery convertot_11 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_13 Kursajin Arhmiutjunner@ EV kolektiv pajmanagrer@ convertot_14 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kwlektiv paymanagrer@ convertot_15 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_16 Kyrsayin Arhmiytyynner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_17 Kursayin Arhmiutyunner@ EV kolektiv paymanagrer@ convertot_18 Kursayin Arhmiutyunner@ YEV kolektiv paymanagrer@