Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Էթիկա հասկացություն

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Էթիկա հասկացություն

  Էջերի քանակ: 23

  Կոդ: #13933

  4600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Դեպքի վարումը. երեխայի և ընտանիքի հետ աշխատանքի համատեքստում (ուղեցույց վերապատրաստողների համար), Եր, 2013
  2. Апресян Р. Г. Профессиональная, прикладная и практическая этики Тюмень: НИИПЭ, 2004. С. 160–181.
  3. Гусейнов А. А. Этика // ЭТИКА։ образовательный ресурсный центр. ЭТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Москва: Гардарики, 2001.
  4. Словарь по этике, под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989. С. 321–323.
  5. Разин А. В. Этика։ Учебник для вузов.,3-е изд., Москва, 2006. - 624 с
  6. http://etika-estetika-moral.jimdo.com  20.05.16  00:16
  7. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy    15.05.16 19:40
  8. http://armsocwork.blogspot.am 10.05.16  23:40

   

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1: «ԷԹԻԿԱ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ

  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԹԻԿԱՆ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐՆ ՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

  3:ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  1. Դեպքի վարումը. երեխայի և ընտանիքի հետ աշխատանքի համատեքստում (ուղեցույց վերապատրաստողների համար), Եր, 2013
  2. Апресян Р. Г. Профессиональная, прикладная и практическая этики Тюмень: НИИПЭ, 2004. С. 160–181.
  3. Гусейнов А. А. Этика // ЭТИКА։ образовательный ресурсный центр. ЭТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Москва: Гардарики, 2001.
  4. Словарь по этике, под ред. А. А. Гусейнова, И. С. Кона. 6-е изд. М., 1989. С. 321–323.
  5. Разин А. В. Этика։ Учебник для вузов.,3-е изд., Москва, 2006. - 624 с
  6. http://etika-estetika-moral.jimdo.com  20.05.16  00:16
  7. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy    15.05.16 19:40
  8. http://armsocwork.blogspot.am 10.05.16  23:40

   

  description_2

  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

  1: «ԷԹԻԿԱ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ

  2. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԹԻԿԱՆ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐՆ ՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

  3:ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  title_arm Էթիկա հասկացություն title_eng convertot_1 Etika haskacutyun convertot_2 Etika haskacutyun convertot_3 Etika haskacutyun convertot_4 Etika haskacutyun convertot_5 Etika haskacutyun convertot_6 Etika haskacutyun convertot_7 Etika haskacutyun convertot_8 Etika haskacutyun convertot_9 Etika haskacutyun convertot_10 Etika haskacutyun convertot_11 Etika haskacutyun convertot_13 Etika haskacutjun convertot_14 Etika haskacutyun convertot_15 Etika haskacutyun convertot_16 Etika haskacytyyn convertot_17 Etika haskacutyun convertot_18 Etika haskacutyun