Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Արժույթային հարաբերություններ

  Դիպլոմային | Սոցիալական աշխատանք

  Արժույթային հարաբերություններ

  Էջերի քանակ: 96

  Կոդ: #12178

  48000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Աղասի Հովակիմյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2002 թ.
  2. Աշոտ Մարկոսյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2003 թ.
  3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի <<Տնտեսագիտություն>> Երևան 1999թ.
  4. Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան, «Բանկային գործ», Երևան 2003թ
  5. Գ.Մենքյու <<Մակրոէկոնոմիկա>> Երևան 1997թ.
  6. Ջեֆֆրի Դ. Սաքս <<Մակրո տնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում>> Երևան 2002.թ.
  7. ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության դեպարտամենտ, “Դոլարիզացիան Հայաստանում. աշխատանքային նախագիծ” դեկտեմբեր 2000
  8. ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների վարչության Արժույթային գործառնությունների բաժնի 1994-2003թթ. տարեկան հաշվետվություններ
  9. <<Դիտարկումներ Հայկական դրամի փոխարժեքի արժեքավորման վերաբերյալ>> Երևան 2004թ.
  10. ՀՀ ԿԲ տարեկան հաշվետվություն 2004թ.
  11. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը Երըան 2004թ.
  12. ՀՀ օրենքը <<Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին>>
  13. Миклашевская Н.А «международная эканомикаե Москва 2000 г.
  14. В.Н. Ширай «Международная эканомика и МЭОե Москва 2003 г.
  15. А.С. Булатова «Эканомикаե Москва 1997 г.
  16. М.Н. Чепурина «Курс экономической теорииե Кироб 2001г.
  17. К.Р. Макконнел , С . Л . Брю «Экономиксե том 2 Москва 1992г.
  18. В.А . Таран «Играть на бирже просто?!ե 2004 г.
  19. Эрлих А. «Технический анализ фондовых рынковե 1996г.
  20. Нисон С. «Японские свечи : графический анализ финансових рынковե Москва 1997г.
  21. Фундаментальный анализ финансовых рынков, Форекс клуб 2003г.
  22. Журнал «Вопросы экономикиե номер 3 2003г .
  23. Журнал «Рынок капитала в Арменииե Ереван июнь 2003г.
  24. A.Г.Мовсесян, С.Б.Огнивцев “Международные валютно-кредитные отношения” Москва 2003
  25. В.Н.Лиховидов, “Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений” Владивосток 2000
  26. Д.М. Михайлов, ”Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты”, Москва 2000
  27. “Конспект лекций по FOREX”, 5 июля 2000г., PROFinanceService
  28. Л.Н.Красавина “Международные валютно-кредитные и финансовые отношения” 2002г.
  29. Том Нордман “Интервенции центрального банка на валютном рынке при разных условиях и валютных режимах”, Семинар по государственному управлению валютными отношениями 3-6 ноября 1997 года, Ханчжоу, Китай
  30. http://www.forexpf.ru
  31. http://www.newyorkfed.org/
  32. http://www.ecb.int
  33. http://www.stlouis.fed.org/
  34. http://www.bloomberg.com/
  35. http://www.imf.org/

   

   

   

   


  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1 Արժութային հարաբերությունների էությունը
  1.1 Արժութային հարաբերությունների ծագումը և զարգացումը
  1.1.1 Արժութային հարաբերությունների բովանդակությունը
  1.1.2 Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը
  1.2 Փոխարժեքի էությունը և նրա բնութագրիչները
  1.2.1 Փոխարժեքը և նրա տարատեսակները
  1.2.2 Գնողունակության պարիտետը և փոխարժեքը
  1.2.3 Արժութային փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները
  1.3 Փոխարժեքի մակրոտնտեսական նշանակությունը և փոխարժեքային քաղաքականությունը
  1.3.1 Փոխարժեքի ազդեցությունը վճարյին հաշվեկշռի վրա
  1.3.2 Փոխարժեքի ազդեցությունը ներքին գների մակարդակի վրա
  1.3.3 Փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական համակարգի վրա
  1.3.4 Փոխարժեքի ազդեցությունը պետբյուջեի վրա
  1.3.5 Փոխարժեքի ազդեցությունը իրական հատվածի վրա
  1.3.6 Փոխարժեքային քաղաքականությունը և դրա գործիքները


   

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աղասի Հովակիմյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2002 թ.
  2. Աշոտ Մարկոսյան <<Միջազդային տնտեսական հարաբերություններ >>, Երևան 2003 թ.
  3. Ջեյմս Դ. Գոռթնի <<Տնտեսագիտություն>> Երևան 1999թ.
  4. Արման Բագրատյան, Անի Բալաբանյան, «Բանկային գործ», Երևան 2003թ
  5. Գ.Մենքյու <<Մակրոէկոնոմիկա>> Երևան 1997թ.
  6. Ջեֆֆրի Դ. Սաքս <<Մակրո տնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում>> Երևան 2002.թ.
  7. ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության դեպարտամենտ, “Դոլարիզացիան Հայաստանում. աշխատանքային նախագիծ” դեկտեմբեր 2000
  8. ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների վարչության Արժույթային գործառնությունների բաժնի 1994-2003թթ. տարեկան հաշվետվություններ
  9. <<Դիտարկումներ Հայկական դրամի փոխարժեքի արժեքավորման վերաբերյալ>> Երևան 2004թ.
  10. ՀՀ ԿԲ տարեկան հաշվետվություն 2004թ.
  11. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը Երըան 2004թ.
  12. ՀՀ օրենքը <<Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին>>
  13. Миклашевская Н.А «международная эканомикаե Москва 2000 г.
  14. В.Н. Ширай «Международная эканомика и МЭОե Москва 2003 г.
  15. А.С. Булатова «Эканомикаե Москва 1997 г.
  16. М.Н. Чепурина «Курс экономической теорииե Кироб 2001г.
  17. К.Р. Макконнел , С . Л . Брю «Экономиксե том 2 Москва 1992г.
  18. В.А . Таран «Играть на бирже просто?!ե 2004 г.
  19. Эрлих А. «Технический анализ фондовых рынковե 1996г.
  20. Нисон С. «Японские свечи : графический анализ финансових рынковե Москва 1997г.
  21. Фундаментальный анализ финансовых рынков, Форекс клуб 2003г.
  22. Журнал «Вопросы экономикиե номер 3 2003г .
  23. Журнал «Рынок капитала в Арменииե Ереван июнь 2003г.
  24. A.Г.Мовсесян, С.Б.Огнивцев “Международные валютно-кредитные отношения” Москва 2003
  25. В.Н.Лиховидов, “Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений” Владивосток 2000
  26. Д.М. Михайлов, ”Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты”, Москва 2000
  27. “Конспект лекций по FOREX”, 5 июля 2000г., PROFinanceService
  28. Л.Н.Красавина “Международные валютно-кредитные и финансовые отношения” 2002г.
  29. Том Нордман “Интервенции центрального банка на валютном рынке при разных условиях и валютных режимах”, Семинар по государственному управлению валютными отношениями 3-6 ноября 1997 года, Ханчжоу, Китай
  30. http://www.forexpf.ru
  31. http://www.newyorkfed.org/
  32. http://www.ecb.int
  33. http://www.stlouis.fed.org/
  34. http://www.bloomberg.com/
  35. http://www.imf.org/


  description_2


  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1 Արժութային հարաբերությունների էությունը
  1.1 Արժութային հարաբերությունների ծագումը և զարգացումը
  1.1.1 Արժութային հարաբերությունների բովանդակությունը
  1.1.2 Միջազգային արժութային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը
  1.2 Փոխարժեքի էությունը և նրա բնութագրիչները
  1.2.1 Փոխարժեքը և նրա տարատեսակները
  1.2.2 Գնողունակության պարիտետը և փոխարժեքը
  1.2.3 Արժութային փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները
  1.3 Փոխարժեքի մակրոտնտեսական նշանակությունը և փոխարժեքային քաղաքականությունը
  1.3.1 Փոխարժեքի ազդեցությունը վճարյին հաշվեկշռի վրա
  1.3.2 Փոխարժեքի ազդեցությունը ներքին գների մակարդակի վրա
  1.3.3 Փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական համակարգի վրա
  1.3.4 Փոխարժեքի ազդեցությունը պետբյուջեի վրա
  1.3.5 Փոխարժեքի ազդեցությունը իրական հատվածի վրա
  1.3.6 Փոխարժեքային քաղաքականությունը և դրա գործիքները  title_arm Արժույթային հարաբերություններ (ԹԵԶ) title_eng ARJUTAYIN HARABERUTYUNNER convertot_1 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_2 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_3 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_4 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_5 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_6 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_7 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_8 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_9 Arghuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_10 Arghuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_11 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_13 Arjujtajin haraberutjunner (TEZ) convertot_14 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_15 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_16 Arjyytayin haraberytyynner (TEZ) convertot_17 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ) convertot_18 Arjuytayin haraberutyunner (TEZ)