Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Արժութային քլիրինգ

  Կուրսային | Սոցիալական աշխատանք

  Արժութային քլիրինգ

  Էջերի քանակ: 27

  Կոդ: #10061

  5400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ  1. Балабанов И. Т. Валютные операции. – М.: 1993.
  2. Дегтярева О. И. Организация и техника внешнетоговых операций. – М.:
  1992.
  3. Максимова Б. И., Носкова И. Я. Международные экономические
  отношения: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
  4. Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. – М.: Банки и биржи,
  ЮНИТИ,1994.
  5. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. Сейткасимова Г. С. – Алматы:
  Экономика, 1999.

  Ներածություն
  1. Քլիրինգ հասկացությունը
  1.1.Քլիրինգը իրական ապրանքների շուկայում
  1.2.Ֆյուչերսային օպերացիաների քլիրինգ
  1.3.Արժույթային շուկա և արժույթային քլիրինգ
  1.3.Քլիրինգի համակարգի տիպերը
  2.Քլիրինգային պալատները, նրանց դերը, ֆունկցիաները: Քլիրինգային
  կորպորացիաներ
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ
  Գրականության ցանկ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Балабанов И. Т. Валютные операции. – М.: 1993.
  2. Дегтярева О. И. Организация и техника внешнетоговых операций. – М.:
  1992.
  3. Максимова Б. И., Носкова И. Я. Международные экономические
  отношения: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
  4. Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. – М.: Банки и биржи,
  ЮНИТИ,1994.
  5. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. Сейткасимова Г. С. – Алматы:
  Экономика, 1999.  description_2  Ներածություն
  1. Քլիրինգ հասկացությունը
  1.1.Քլիրինգը իրական ապրանքների շուկայում
  1.2.Ֆյուչերսային օպերացիաների քլիրինգ
  1.3.Արժույթային շուկա և արժույթային քլիրինգ
  1.3.Քլիրինգի համակարգի տիպերը
  2.Քլիրինգային պալատները, նրանց դերը, ֆունկցիաները: Քլիրինգային
  կորպորացիաներ
  Եզրակացություններ և առաջարկություններ
  Գրականության ցանկ


  title_arm Արժութային քլիրինգ title_eng Arjutayin qliring convertot_1 Arjutayin qliring convertot_2 Arjutayin qliring convertot_3 Arjutayin qliring convertot_4 Arjutayin qliring convertot_5 Arjutayin qliring convertot_6 Arjutayin qliring convertot_7 Arjutayin qliring convertot_8 Arjutayin qliring convertot_9 Arghutayin qliring convertot_10 Arghutayin qliring convertot_11 Arjutayin qliring convertot_13 Arjutajin qliring convertot_14 Arjutayin qliring convertot_15 Arjutayin qliring convertot_16 Arjytayin qliring convertot_17 Arjutayin kliring convertot_18 Arjutayin qliring