Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами

  Էսսե | Ռուսերեն

  Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами

  Էջերի քանակ: 8

  Կոդ: #14614

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Литература

  1. Кузнецов С. А. Анализ уровня заработной платы — важнейшего стимулирующего фактора инновационной деятельности // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. — 2011. — № 4 — с.13–18. 2.                 

  2. Экономика труда: учебник / И. М. Алиев — Ростов н/Д: Феникс, 2009. — 393 с.
  3. Егорова М. С., Сальтевская Е. Е., Монахова Е. А. Проблемы управления человеческими ресурсами // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 521-523.

  СОДЕРЖАНИЕ

  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

  ЛИТЕРАТУРА

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Литература

  1. Кузнецов С. А. Анализ уровня заработной платы — важнейшего стимулирующего фактора инновационной деятельности // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. — 2011. — № 4 — с.13–18. 2.                 

  2. Экономика труда: учебник / И. М. Алиев — Ростов н/Д: Феникс, 2009. — 393 с.
  3. Егорова М. С., Сальтевская Е. Е., Монахова Е. А. Проблемы управления человеческими ресурсами // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 521-523.

  description_2

  СОДЕРЖАНИЕ

  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

  ЛИТЕРАТУРА

  title_arm Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами title_eng convertot_1 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_2 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_3 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_4 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_5 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_6 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_7 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_8 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_9 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_10 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_11 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_13 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_14 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_15 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_16 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_17 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами convertot_18 Современные проблемы руководства организации в сфере управления человеческими ресурсами