Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ղեկավարի դերը և գործառույթները կառավարման համակարգում

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Ղեկավարի դերը և գործառույթները կառավարման համակարգում

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #2236

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Какой руководитель нам нужен. – М.: Экономика. – 1993.
  2. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха – Ижевск.: Изд-во Удм. Ун-та. – 1996.
  3. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Личность в групповом процессе / Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия. – 1995.
  4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 1997.
  5. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 1994 (2-е изд. – 1997).

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Какой руководитель нам нужен. – М.: Экономика. – 1993.
  2. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха – Ижевск.: Изд-во Удм. Ун-та. – 1996.
  3. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Личность в групповом процессе / Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия. – 1995.
  4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 1997.
  5. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 1994 (2-е изд. – 1997).

  description_2 title_arm Ղեկավարի դերը և գործառույթները կառավարման համակարգում title_eng Xekavari der@ ev gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_1 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_2 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_3 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_4 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_5 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_6 Xekavari dery EV gorcaruytnery karavarman hamakargum convertot_7 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_8 GHekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_9 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_10 GHekavari dery EV gortsaruytnery karavarman hamakargum convertot_11 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_13 Xekavari der@ EV gorcarujtner@ karavarman hamakargum convertot_14 Xekavari der@ EV gwrcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_15 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_16 Xekavari der@ EV gorcaryytner@ karavarman hamakargym convertot_17 Xekavari der@ EV gorcaruytner@ karavarman hamakargum convertot_18 Xekavari der@ YEV gorcaruytner@ karavarman hamakargum