Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կոն‎ֆլիկտային կառավարման դիրքորոշումները

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Կոն‎ֆլիկտային կառավարման դիրքորոշումները

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #2234

  1400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Вудкок М., Фресис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1994.
  2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организаций. - М.:ИНФРА-М,1997.
  3. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации.- М.: Инфра-М, 1996.
  4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/пер, с англ.-М.: Дело, 1992.
  5. Цейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. М.: Амалфея, 1996.
  6. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 1996

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Вудкок М., Фресис Д. Раскрепощенный менеджер. - М.: Дело, 1994.
  2. Кибанов А.Я. Управление персоналом организаций. - М.:ИНФРА-М,1997.
  3. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации.- М.: Инфра-М, 1996.
  4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/пер, с англ.-М.: Дело, 1992.
  5. Цейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. М.: Амалфея, 1996.
  6. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 1996
  description_2 title_arm Կոն‎ֆլիկտային կառավարման դիրքորոշումները title_eng konfliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_1 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_2 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_3 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_4 Kon‎fliktayin karavarman dirqorozumner@ convertot_5 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_6 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumnery convertot_7 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_8 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_9 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_10 Kon‎fliktayin karavarman dirqorosumnery convertot_11 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_13 Kon‎fliktajin karavarman dirqoroshumner@ convertot_14 Kwn‎fliktayin karavarman dirqwrwshumner@ convertot_15 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@ convertot_16 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshymner@ convertot_17 Kon‎fliktayin karavarman dirkoroshumner@ convertot_18 Kon‎fliktayin karavarman dirqoroshumner@