Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կառավարման որոշումների դերը կառավարման գործընթացում

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Կառավարման որոշումների դերը կառավարման գործընթացում

  Էջերի քանակ: 14

  Կոդ: #2230

  2800 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Սուվարյան Յու. “ Մենեջմենթ” երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն: Երևան, ՙՏնտեսագետ՚ 2002
  2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. 1998
  3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М., 1995г.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Սուվարյան Յու. “ Մենեջմենթ” երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն: Երևան, ՙՏնտեսագետ՚ 2002
  2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. 1998
  3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. – М., 1995г.

  description_2 title_arm Կառավարման որոշումների դերը կառավարման գործընթացում title_eng karavarchakan voroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_1 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_2 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_3 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_4 Karavarman orozumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_5 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_6 Karavarman oroshumneri dery karavarman gorcyntacum convertot_7 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_8 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_9 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_10 Karavarman orosumneri dery karavarman gortsyntacum convertot_11 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_13 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_14 Karavarman wrwshumneri der@ karavarman gwrc@ntacum convertot_15 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_16 Karavarman oroshymneri der@ karavarman gorc@ntacym convertot_17 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum convertot_18 Karavarman oroshumneri der@ karavarman gorc@ntacum