Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #2231

  1400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Герчикова И.Н., Менеджмент: учебник, - М.: ЮНИТИ, 2000
  2. Григорьев Л., Черненко А., Управление персоналом и регулярный менеджмент // Работа сегодня, №5, 2000
  3. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А, Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 1993
  4. Карнеги Д. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», - М.: Топикал/Цитадель, 1995
  5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. – Основы менеджмента, М.: Дело ЛТД, 1994

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Герчикова И.Н., Менеджмент: учебник, - М.: ЮНИТИ, 2000
  2. Григорьев Л., Черненко А., Управление персоналом и регулярный менеджмент // Работа сегодня, №5, 2000
  3. Иванцевич Дж. М., Лобанов А.А, Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 1993
  4. Карнеги Д. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», - М.: Топикал/Цитадель, 1995
  5. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. – Основы менеджмента, М.: Дело ЛТД, 1994
  description_2 title_arm Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները title_eng Kazmakerpakan varqagci resursner@ convertot_1 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_2 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_3 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_4 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_5 Kazmakerp4akan varqagci resursner@ convertot_6 Kazmakerpchakan varqagci resursnery convertot_7 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_8 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_9 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_10 Kazmakerp4akan varqagtsi resursnery convertot_11 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_13 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_14 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_15 Kazmakerpchakan varqagci resursner@ convertot_16 Kazmakerpchakan varqagci resyrsner@ convertot_17 Kazmakerpchakan varkagci resursner@ convertot_18 Kazmakerpchakan varqagci resursner@