Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական տեսությունները և դրանց կառավարման առանձնահատկություները

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական տեսությունները և դրանց կառավարման առանձնահատկություները

  Էջերի քանակ: 13

  Կոդ: #2233

  2600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. ՙՄենեջմենթ՚, Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբա•րությամբ, Երևան, ՙՏնտեսա•ետ՚, 2002 թ.
  2. Дафт, Р. Менеджмент, Санкт- Петербург, 2001г.
  3. Мескон М., Альберт М., Основы менеджмента. М., Дело, 1992 г.
  4. Виханский О. С., Менеджмент фирмы. М., Гардарик, 1996 г.
  5. Дракер Питер Ф. Практика менеджмента. М., 2000 г.
  6. Мильнер

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՙՄենեջմենթ՚, Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբա•րությամբ, Երևան, ՙՏնտեսա•ետ՚, 2002 թ.
  2. Дафт, Р. Менеджмент, Санкт- Петербург, 2001г.
  3. Мескон М., Альберт М., Основы менеджмента. М., Дело, 1992 г.
  4. Виханский О. С., Менеджмент фирмы. М., Гардарик, 1996 г.
  5. Дракер Питер Ф. Практика менеджмента. М., 2000 г.
  6. Мильнер
  description_2 title_arm Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական տեսությունները և դրանց կառավարման առանձնահատկություները title_eng Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] ev dranc [email protected] convertot_1 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_2 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_3 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_4 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_5 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_6 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan tesutyunnery EV dranc karavarman arancnahatkutyunery convertot_7 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_8 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_9 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_10 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan tesutyunnery EV dranc karavarman aranznahatkutyunery convertot_11 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_13 Kazmakerputjunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_14 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_15 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_16 Kazmakerpytyynneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_17 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] EV dranc karavarman [email protected] convertot_18 Kazmakerputyunneri kazmakerpairavakan [email protected] YEV dranc karavarman [email protected]