Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Կազմակերպության արտաքին միջավայրի բնութագիրը

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Կազմակերպության արտաքին միջավայրի բնութագիրը

  Էջերի քանակ: 11

  Կոդ: #2232

  2200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Սուվարյան Յու. “ Մենեջմենթ” երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն: Երևան, ՙՏնտեսագետ՚ 2002
  2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. 1998.
  3. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. СПб. 1998

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Սուվարյան Յու. “ Մենեջմենթ” երկրորդ` լրացված, բարեփոխված հրատարակություն: Երևան, ՙՏնտեսագետ՚ 2002
  2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. 1998.
  3. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. СПб. 1998

  description_2 title_arm Կազմակերպության արտաքին միջավայրի բնութագիրը title_eng Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_1 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_2 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_3 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_4 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_5 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_6 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagiry convertot_7 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_8 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_9 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_10 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagiry convertot_11 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_13 Kazmakerputjan artaqin mijavajri bnutagir@ convertot_14 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@ convertot_15 Kazmakerputyan artaqin mighavayri bnutagir@ convertot_16 Kazmakerpytyan artaqin mijavayri bnytagir@ convertot_17 Kazmakerputyan artakin mijavayri bnutagir@ convertot_18 Kazmakerputyan artaqin mijavayri bnutagir@