Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Անգլիական մենենջմենտի առանձնահատկությունները

  Ռեֆերատ | Մենեջմենթ

  Անգլիական մենենջմենտի առանձնահատկությունները

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #2229

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000.
  2. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
  3. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.:’’ЮНИТИ’’, 1994.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000.
  2. История менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
  3. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.:’’ЮНИТИ’’, 1994.
  description_2 title_arm Անգլիական մենենջմենտի առանձնահատկությունները title_eng Angliakan menejmenti aranznahatkutyunner@ convertot_1 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_2 Angliakan menenjmenti arandznahatkutyunner@ convertot_3 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_4 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_5 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_6 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunnery convertot_7 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_8 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_9 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_10 Angliakan menenjmenti aranznahatkutyunnery convertot_11 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_13 Angliakan menenjmenti arancnahatkutjunner@ convertot_14 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_15 Angliakan menenghmenti arancnahatkutyunner@ convertot_16 Angliakan menenjmenti arancnahatkytyynner@ convertot_17 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@ convertot_18 Angliakan menenjmenti arancnahatkutyunner@