Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Միքայել Նալբանդյանի հայացքները դաստիարակության վերաբերյալ.համեմատական վերլուծություն

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Միքայել Նալբանդյանի հայացքները դաստիարակության վերաբերյալ.համեմատական վերլուծություն

  Էջերի քանակ: 8

  Կոդ: #2087

  1600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ս. Խուդոյան »Միքայել Նալբանդյանը դաստիարակության մասին«, Երևան, Հայպետհրատ, 1955թ.
  2. Մ. Նալբանդյան »Երկերի լիակատար ժողովածու. 6 հատորով«, հատոր 1, խմբ. Ս. Դարոնյան, ՀՍՍՀ Ա, 1945թ.
  3. Л. Хьелл, Д. Зиглер »Теории личности«, 3-е издание, СПб, Питер, 2004 г.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ս. Խուդոյան »Միքայել Նալբանդյանը դաստիարակության մասին«, Երևան, Հայպետհրատ, 1955թ.
  2. Մ. Նալբանդյան »Երկերի լիակատար ժողովածու. 6 հատորով«, հատոր 1, խմբ. Ս. Դարոնյան, ՀՍՍՀ Ա, 1945թ.
  3. Л. Хьелл, Д. Зиглер »Теории личности«, 3-е издание, СПб, Питер, 2004 г.
  description_2 title_arm Միքայել Նալբանդյանի հայացքները դաստիարակության վերաբերյալ.համեմատական վերլուծություն title_eng Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastirakutyan veraberyal convertot_1 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_2 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_3 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_4 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_5 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_6 Miqayel Nalbandyani hayacqnery dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_7 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_8 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_9 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_10 Miqayel Nalbandyani hayacqnery dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlutsutyun convertot_11 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_13 Miqajel Nalbandjani hajacqner@ dastiarakutjan veraberjal.hamematakan verlucutjun convertot_14 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_15 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_16 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakytyan veraberyal.hamematakan verlycytyyn convertot_17 Mikayel Nalbandyani hayackner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun convertot_18 Miqayel Nalbandyani hayacqner@ dastiarakutyan veraberyal.hamematakan verlucutyun