Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը

  Էջերի քանակ: 13

  Կոդ: #2079

  2600 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ  1. Ա.Պետրովսկի, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: - Եր., 1977թ. - 397 էջ:
  2. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: - Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ. - 648 էջ:
  3. Выготский Л.С. Лекции по псих

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  1. Ա.Պետրովսկի, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն: - Եր., 1977թ. - 397 էջ:

  2. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ: - Եր., Մաս II, Հոգեբան, 1966թ. - 648 էջ:

  3. Выготский Л.С. Лекции по псих description_2 title_arm Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը title_eng Baroyakan dastiarakutyun ev nra himnaharcer convertot_1 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_2 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_3 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_4 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_5 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_6 Baroyakan dastiarakutyuny EV nra himnaharcery convertot_7 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_8 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_9 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_10 Baroyakan dastiarakutyuny EV nra himnaharcery convertot_11 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_13 Barojakan dastiarakutjun@ EV nra himnaharcer@ convertot_14 Barwyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_15 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_16 Baroyakan dastiarakytyyn@ EV nra himnaharcer@ convertot_17 Baroyakan dastiarakutyun@ EV nra himnaharcer@ convertot_18 Baroyakan dastiarakutyun@ YEV nra himnaharcer@