Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում

  Ռեֆերատ | Մանկավարժություն

  Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում

  Էջերի քանակ: 11

  Կոդ: #2083

  2200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Պետրովսկի ՙՏարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն՚, Եր., 1977
  2. Дубровина И.В., Круглов Б.С. Психологические аспекты формирования ценностных ориентаций и интересов учащихся. // Ценностные ориентации и интресы школьников.,1983,
  3. Филиппов Ф.Р. Социальная ориентация и жизненные планы молодежи // Молодежь: интересы, стремления, идеалы. М.,1969.
  4. Кон И.С. «Психология ранней юностиե, М., 1989 г
  5. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника. М.,1979.


  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Պետրովսկի ՙՏարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն՚, Եր., 1977
  2. Дубровина И.В., Круглов Б.С. Психологические аспекты формирования ценностных ориентаций и интересов учащихся. // Ценностные ориентации и интресы школьников.,1983,
  3. Филиппов Ф.Р. Социальная ориентация и жизненные планы молодежи // Молодежь: интересы, стремления, идеалы. М.,1969.
  4. Кон И.С. «Психология ранней юностиե, М., 1989 г
  5. Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника. М.,1979.
  description_2 title_arm Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում title_eng barcrakarg zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_1 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_2 Bardzraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_3 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_4 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan zrjanum convertot_5 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_6 Barcraguyn zgacmunqnery patanekutyan shrjanum convertot_7 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_8 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_9 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_10 Barzraguyn zgacmunqnery patanekutyan srjanum convertot_11 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_13 Barcragujn zgacmunqner@ patanekutjan shrjanum convertot_14 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum convertot_15 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrghanum convertot_16 Barcragyyn zgacmynqner@ patanekytyan shrjanym convertot_17 Barcraguyn zgacmunkner@ patanekutyan shrjanum convertot_18 Barcraguyn zgacmunqner@ patanekutyan shrjanum