Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Դինամիկայի շարքեր

  Ռեֆերատ | Մաթեմատիկա

  Դինամիկայի շարքեր

  Էջերի քանակ: 15

  Կոդ: #15174

  3000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
  2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2005թ.:
  3. Կոստանդյան Ա., Ֆահրադյան Մ., Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան 2003թ.,
  4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г:

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Դինամիկայի շարքերի էությունը և տեսակները

  2. Դինամիկայի շարքերի վերլուծական և միջին ցուցանիշները

  Եզրակացություն

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
  2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2005թ.:
  3. Կոստանդյան Ա., Ֆահրադյան Մ., Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան 2003թ.,
  4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г:
  description_2

  Բովանդակություն

  Ներածություն

  1. Դինամիկայի շարքերի էությունը և տեսակները

  2. Դինամիկայի շարքերի վերլուծական և միջին ցուցանիշները

  Եզրակացություն

  Օգտագործած գրականության ցանկ

  title_arm Դինամիկայի շարքեր title_eng convertot_1 Dinamikayi sharqer convertot_2 Dinamikayi sharqer convertot_3 Dinamikayi sharqer convertot_4 Dinamikayi zarqer convertot_5 Dinamikayi sharqer convertot_6 Dinamikayi sharqer convertot_7 Dinamikayi sharqer convertot_8 Dinamikayi sharqer convertot_9 Dinamikayi sharqer convertot_10 Dinamikayi sarqer convertot_11 Dinamikayi sharqer convertot_13 Dinamikaji sharqer convertot_14 Dinamikayi sharqer convertot_15 Dinamikayi sharqer convertot_16 Dinamikayi sharqer convertot_17 Dinamikayi sharker convertot_18 Dinamikayi sharqer