Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ

  Հոդված | Հոգեբանություն

  ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ

  Էջերի քանակ: 13

  Կոդ: #23029

  3900 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1. Зотова К. А., Влияание позиции педагога на эмоциональное благополучие младших
  школьников, М., МГППУ, 2006, 320 с.
  2. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М., Возрастная педагогическая психология.
  Педагогическое общество России, 2003 г., 512 с., ст. 95–132.
  3. Индивидуальные варианты развития младших школьников, Под. ред. Л. В. Занкова, М. В.
  Зверевой, М., 1973 г.
  4. Е. И. Игнатьев, И.С. Лукин, М. Г. Громов, Психология Пособие для педаг. училищ. М.,
  Просвещение, 1965 г.
  5. Реан А. А., Психология человека от рождения до смерти, М., Олма–Пресс, 2002 г., с. 257–260.
  6. Христоматия по возрастной психологии Под ред. Фельдштейна Д. И., Издание 2–е, 1996 г.,
  с. 228, 304.

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 1. Зотова К. А., Влияание позиции педагога на эмоциональное благополучие младших<br>школьников, М., МГППУ, 2006, 320 с.<br>2. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М., Возрастная педагогическая психология.<br>Педагогическое общество России, 2003 г., 512 с., ст. 95–132.<br>3. Индивидуальные варианты развития младших школьников, Под. ред. Л. В. Занкова, М. В.<br>Зверевой, М., 1973 г.<br>4. Е. И. Игнатьев, И.С. Лукин, М. Г. Громов, Психология Пособие для педаг. училищ. М.,<br>Просвещение, 1965 г.<br>5. Реан А. А., Психология человека от рождения до смерти, М., Олма–Пресс, 2002 г., с. 257–260.<br>6. Христоматия по возрастной психологии Под ред. Фельдштейна Д. И., Издание 2–е, 1996 г.,<br>с. 228, 304. description_2 title_arm ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐ title_eng convertot_1 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_2 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_3 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_4 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_5 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRI4NERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_6 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUMY KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_7 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_8 KOGNITIV EV HUZAKAN BAGHADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_9 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_10 KOGNITIV EV HUZAKAN BAGHADRI4NERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUMY KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUTSUTYAN HIMAN VR convertot_11 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_13 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTJAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTJAN VERLUCUTJAN HIMAN VR convertot_14 KWGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPRWCAKANNERI DASAGRQERI BWVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_15 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_16 KOGNITIV EV HYZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCYTYAN YSYMNASIRYM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKYTYAN VERLYCYTYAN HIMAN VR convertot_17 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRKERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR convertot_18 KOGNITIV EV HUZAKAN BAXADRICHNERI HARABERAKCUTYAN USUMNASIRUM@ KRTSER DPROCAKANNERI DASAGRQERI BOVANDAKUTYAN VERLUCUTYAN HIMAN VR