Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Խառնվացք

  Ռեֆերատ | Հոգեբանություն

  Խառնվացք

  Էջերի քանակ: 5

  Կոդ: #1822

  1000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ա. Ա. Նալչաջյան, Հոգեբանական բառարան. Երևան 1984.չ.
  2. Военная психология, Москва 1972 г.
  3. Военная психология и педагогика, Москва, МО 1997г.
  4. А.В.Алексеев преодалеть себя Москва 1985г.
  5. Психологическая самоподготовка и рукашному бою Минск 1994г.
  6. А.Г.Маклахов. Общая психология С.Петербург 2000г.
  7. О.Робинс. Могущестбо без пределов. Москва 1989г.
  8. Учебник сержанта войсковой разведки. Москва 1989г.
  9. Ф. Майерс. Социальная психология. С. Петербург 1997г.
  10. Клиническая психология. Москва 1998г.
  11. В. Крысько. Секрет психологической войны. Минск 1999г.
  12. Գ. Զ. Օհանյան. Մեթոդական հանձնարարություններ աուտո•են մարզման վերաբերյալ. Երևան 1997

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Ա. Ա. Նալչաջյան, Հոգեբանական բառարան. Երևան 1984.չ.
  2. Военная психология, Москва 1972 г.
  3. Военная психология и педагогика, Москва, МО 1997г.
  4. А.В.Алексеев преодалеть себя Москва 1985г.
  5. Психологическая самоподготовка и рукашному бою Минск 1994г.
  6. А.Г.Маклахов. Общая психология С.Петербург 2000г.
  7. О.Робинс. Могущестбо без пределов. Москва 1989г.
  8. Учебник сержанта войсковой разведки. Москва 1989г.
  9. Ф. Майерс. Социальная психология. С. Петербург 1997г.
  10. Клиническая психология. Москва 1998г.
  11. В. Крысько. Секрет психологической войны. Минск 1999г.
  12. Գ. Զ. Օհանյան. Մեթոդական հանձնարարություններ աուտո•են մարզման վերաբերյալ. Երևան 1997 description_2 title_arm Խառնվացք title_eng Xarnvacq convertot_1 Xarnvacq convertot_2 Xarnvacq convertot_3 Xarnvacq convertot_4 Xarnvacq convertot_5 Xarnvacq convertot_6 Xarnvacq convertot_7 KHarnvacq convertot_8 Xarnvacq convertot_9 Xarnvacq convertot_10 kharnvacq convertot_11 Xarnvacq convertot_13 Xarnvacq convertot_14 Xarnvacq convertot_15 Xarnvacq convertot_16 Xarnvacq convertot_17 Xarnvack convertot_18 Xarnvacq