Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ածական անունը և նրա կիրառությունը Վ. Տերյանի քնարերգությունում

  Դիպլոմային | Հայոց լեզու

  Ածական անունը և նրա կիրառությունը Վ. Տերյանի քնարերգությունում

  Էջերի քանակ: 44

  Կոդ: #11819

  22000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Աբրահամյան Ս.,Ժամանակակից հայերենի քերականություն,Երևան,1975 թ:
  2. Աբրահամյան Ս. Գ.,Պառնասյան Ն.Ա., Օհանյան Հ. Ա., ժամանակակից հայոց լեզու ,Երևան,1974թ:
  3. Ասատրյան Մ.Ե.,Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հատոր Բ, Երևան, 1973թ:
  4. Պողոսյան Պ. Մ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հատոր Գ, Երևան,1990թ:
  5. Օհանյան Հ. Ա.,Ածականը ժամանակակից հայերենում,Երևան 1962թ:
   

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ І. Ածական անունը և նրա կազմությունը
  Գլուխ І І. Ածականների տեսակներն ըստ իմաստի
  Գլուխ ІІІ. Ածականի համեմատության
  աստիճանները
  Գլուխ ІV. Ածականի և այլ խոսքի մասերի
  հարաբերակցությունը
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Աբրահամյան Ս.,Ժամանակակից հայերենի քերականություն,Երևան,1975 թ:
  2. Աբրահամյան Ս. Գ.,Պառնասյան Ն.Ա., Օհանյան Հ. Ա., ժամանակակից հայոց լեզու ,Երևան,1974թ:
  3. Ասատրյան Մ.Ե.,Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հատոր Բ, Երևան, 1973թ:
  4. Պողոսյան Պ. Մ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հատոր Գ, Երևան,1990թ:
  5. Օհանյան Հ. Ա.,Ածականը ժամանակակից հայերենում,Երևան 1962թ:
   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ І. Ածական անունը և նրա կազմությունը
  Գլուխ І І. Ածականների տեսակներն ըստ իմաստի
  Գլուխ ІІІ. Ածականի համեմատության
  աստիճանները
  Գլուխ ІV. Ածականի և այլ խոսքի մասերի
  հարաբերակցությունը
  Եզրակացություն
  Օգտագործած գրականության ցանկ

   

   

  title_arm Ածական անունը և նրա կիրառությունը Վ. Տերյանի քնարերգությունում title_eng Acakan anun@ ev nra kirarutyun@ V.Teryani qnarergutyunum convertot_1 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_2 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_3 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_4 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_5 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_6 Acakan anuny EV nra kirarutyuny V. Teryani qnarergutyunum convertot_7 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_8 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_9 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_10 Atsakan anuny EV nra kirarutyuny V. Teryani qnarergutyunum convertot_11 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_13 Acakan anun@ EV nra kirarutjun@ V. Terjani qnarergutjunum convertot_14 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_15 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum convertot_16 Acakan anyn@ EV nra kirarytyyn@ V. Teryani qnarergytyynym convertot_17 Acakan anun@ EV nra kirarutyun@ V. Teryani knarergutyunum convertot_18 Acakan anun@ YEV nra kirarutyun@ V. Teryani qnarergutyunum