Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Քաղկեդոնի ժողովը

  Հոդված | Կրոն

  Քաղկեդոնի ժողովը

  Էջերի քանակ: 9 էջ

  Կոդ: #31168

  2700 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Երվանդ Տեր-ՄԻնասեանց «Ընդհանուր եկեղեցու պատմութիւն». Հտ. Ա, Ս. Էջմիածին 2013թ.<br>Արշակ Տեր-Միքելեան «Հայաստանեայց եկեղեցին եւ Բիւզանդեան ժողովոց պարագայք», Մոսկվա 1892թ.<br>«Деяния Вселенских Соборов». <br>В. В. Болотов «История церкви в период вселенских цоборов», Москва, 2007.<br>Սկզբնագիրք Տումարի սրբոյն Լևոնի և Սահմանի սուրբ Ժողովոյն Քաղկեդոնի, Վէնէտիկ, 1805.<br>М. Э. Поснов. «История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.)», Брюссель, 1964.<br>

  Ներկայացված է Քաղկեդոնի ժողովը, իր բացասական կողմերով: Հիմնականում օգտվել ենք ժողովական գործքերից: Ներկայացրել ենք ժողովի գումարման դրդապատճառները և ժողովի ընթացքը:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: