Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ

  Ռեֆերատ | Կենսաբանություն

  ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ

  Էջերի քանակ: 19

  Կոդ: #17191

  3800 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Գրականություն

  1.Двораковский  М.С. Экология растений,М.: Высшая школа ,1983,190 с.

  2.Микайловская  И.С. Строение растений в связи с условиями жизни, М.: , Просвещение ,1977,103 с.

  3.Култиасов И. М. Экология растений,М.:Изд-во МГУ,1982,360 с.

  4.Лархер В.  Экология растений,М.: 1978,352 с.

  5.Христофорова Н.К. Основы экологии ,Владивосток:Далнаука, 1999,515 с.

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Գրականություն

  1.Двораковский  М.С. Экология растений,М.: Высшая школа ,1983,190 с.

  2.Микайловская  И.С. Строение растений в связи с условиями жизни, М.: , Просвещение ,1977,103 с.

  3.Култиасов И. М. Экология растений,М.:Изд-во МГУ,1982,360 с.

  4.Лархер В.  Экология растений,М.: 1978,352 с.

  5.Христофорова Н.К. Основы экологии ,Владивосток:Далнаука, 1999,515 с.

  description_2

  Բովանդակություն

  1. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

  2. ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ

  4. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ/ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ (ՈՒԱԻԱ)

  title_arm ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱ title_eng convertot_1 BUYSERI EKOLOGIA convertot_2 BUYSERI EKOLOGIA convertot_3 BUYSERI EKOLOGIA convertot_4 BUYSERI EKOLOGIA convertot_5 BUYSERI EKOLOGIA convertot_6 BUYSERI EKOLOGIA convertot_7 BUYSERI EKOLOGIA convertot_8 BUYSERI EKOLOGIA convertot_9 BUYSERI EKOLOGIA convertot_10 BUYSERI EKOLOGIA convertot_11 BUYSERI EKOLOGIA convertot_13 BUJSERI EKOLOGIA convertot_14 BUYSERI EKWLWGIA convertot_15 BUYSERI EKOLOGIA convertot_16 BYYSERI EKOLOGIA convertot_17 BUYSERI EKOLOGIA convertot_18 BUYSERI EKOLOGIA