Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Քաղաքացիական ծառայության համակարգը

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  Քաղաքացիական ծառայության համակարգը

  Էջերի քանակ: 91

  Կոդ: #12540

  45500 դր.




  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ,1997թ
  2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  3. «Քաղաքացիակն ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  4. Քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  5. «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» Ծրագիր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Երևան 2003թ.
  6. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6
  7. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ»
  8. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ»
  9. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2002թ
  10.Պետական լառավարման համակարգը Հայաստանում Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ.
  11.Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր Երևան 2000թ.
  12.«Պաշտոնի բարձրացումը և պրոֆեսիոնալիզմը պետական ծառայությունում» SIGMA-ի հոդվածներ N 21 Երևան 1999թ
  13.ՀՀ-ում տարածքային կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հայեցակարգ Երևան 2001թ
  14.ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա
  15.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2)
  16.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթեր, հարպարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21)
  17.Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998
  18.Чиканова Л. А. “Гос. служащие” Москва 1998
  19.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999
  20.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999
  21.Гос. служба” А. В. Оболонскии Москва 1999
  22.www.gov.am
  23.www.parlamient.am

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Քաղաքացիական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը
  1.1 Քաղաքացիական ծառայության էությունը և նշանակությունը
  1.2 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
  1.3 Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները
  Գլուխ 2. Քաղաքացիական ծառայություն մուտքը, ծառայության ընթացքը և ծառայողների իրավական վիճակը
  2.1 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների զբաղեցման ընթացակարգը
  2.2 Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության որոշումը և հետևողական կատարելագործումը
  2.3 Քաղաքացիական ծառայողների իրավական կարգավիճակը
  Գլուխ 3. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարումը և կազմակերպումը. համակարգի զարգացման և կատարելագործման ուղղությունները
  3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները
  3.2 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի արդյունավետության բարձրացման զարգացման ուղղությունները
  Եզրակացություններ

  Հավելվածներ

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ,1997թ
  2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  3. «Քաղաքացիակն ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  4. Քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
  5. «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» Ծրագիր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Երևան 2003թ.
  6. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6
  7. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ»
  8. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ»
  9. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2002թ
  10.Պետական լառավարման համակարգը Հայաստանում Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ.
  11.Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր Երևան 2000թ.
  12.«Պաշտոնի բարձրացումը և պրոֆեսիոնալիզմը պետական ծառայությունում» SIGMA-ի հոդվածներ N 21 Երևան 1999թ
  13.ՀՀ-ում տարածքային կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հայեցակարգ Երևան 2001թ
  14.ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա
  15.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2)
  16.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթեր, հարպարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21)
  17.Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998
  18.Чиканова Л. А. “Гос. служащие” Москва 1998
  19.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999
  20.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999
  21.Гос. служба” А. В. Оболонскии Москва 1999
  22.www.gov.am
  23.www.parlamient.am

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Քաղաքացիական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը
  1.1 Քաղաքացիական ծառայության էությունը և նշանակությունը
  1.2 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
  1.3 Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները
  Գլուխ 2. Քաղաքացիական ծառայություն մուտքը, ծառայության ընթացքը և ծառայողների իրավական վիճակը
  2.1 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների զբաղեցման ընթացակարգը
  2.2 Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության որոշումը և հետևողական կատարելագործումը
  2.3 Քաղաքացիական ծառայողների իրավական կարգավիճակը
  Գլուխ 3. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարումը և կազմակերպումը. համակարգի զարգացման և կատարելագործման ուղղությունները
  3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները
  3.2 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի արդյունավետության բարձրացման զարգացման ուղղությունները
  Եզրակացություններ

  Հավելվածներ

   

   

  title_arm Քաղաքացիական ծառայության համակարգը title_eng Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_1 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_2 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_3 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_4 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_5 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_6 Qaxaqaciakan carayutyan hamakargy convertot_7 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_8 Qaghaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_9 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_10 Qaghaqaciakan tsarayutyan hamakargy convertot_11 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_13 Qaxaqaciakan carajutjan hamakarg@ convertot_14 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_15 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_16 Qaxaqaciakan carayytyan hamakarg@ convertot_17 Kaxakaciakan carayutyan hamakarg@ convertot_18 Qaxaqaciakan carayutyan hamakarg@