Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Տնային կալանքը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց

  Հոդված | Իրավաբանություն

  Տնային կալանքը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #22778

  2100 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  1.Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս.(4-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով)/Ս. Դիլբանդյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Ղազինյան և այլք. – Երևանի պետ. համալս. – Եր.:Երևանի համալս. հրատ. 2006
  2.Ткачёва Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004
  3.Мельников В. Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: ДИСС.: Москва 2014
  4. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т.М. 1968
   

  Հոդվածում ներկայացվում են տնային կալանքի հասկացությունը, արտասահմանյան երկրներում կիրառման պրակտիկան: Կատարված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում նախատեսված տնային կալանք սահմանող իրավական նորմերի վերլուծություն:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1.Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս.(4-րդ հրատարակություն, լրացումներով և փոփոխություններով)/Ս. Դիլբանդյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Ղազինյան և այլք. – Երևանի պետ. համալս. – Եր.:Երևանի համալս. հրատ. 2006
  2.Ткачёва Н. В. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, в уголовном процессе России- Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004
  3.Мельников В. Ю. Обеспечение и защита прав человека при применении мер процессуального принуждения в досудебном производстве Российской Федерации: ДИСС.: Москва 2014
  4. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т.М. 1968
   

  description_2

  Հոդվածում ներկայացվում են տնային կալանքի հասկացությունը, արտասահմանյան երկրներում կիրառման պրակտիկան: Կատարված է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծում նախատեսված տնային կալանք սահմանող իրավական նորմերի վերլուծություն:

  title_arm Տնային կալանքը որպես այլընտրանքային խափանման միջոց title_eng convertot_1 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_2 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_3 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_4 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_5 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_6 Tnayin kalanqy orpes aylyntranqayin xapanman mijoc convertot_7 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin khapanman mijoc convertot_8 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_9 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_10 Tnayin kalanqy orpes aylyntranqayin khapanman mijoc convertot_11 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_13 Tnajin kalanq@ orpes ajl@ntranqajin xapanman mijoc convertot_14 Tnayin kalanq@ wrpes ayl@ntranqayin xapanman mijwc convertot_15 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mighoc convertot_16 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc convertot_17 Tnayin kalank@ orpes ayl@ntrankayin xapanman mijoc convertot_18 Tnayin kalanq@ orpes ayl@ntranqayin xapanman mijoc