Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Մահապատիժ թե± արտոնագրված սպանություն

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Մահապատիժ թե± արտոնագրված սպանություն

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #1024

  1400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, 1948
  3. ՄԱԿ-ի ՙԽոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը ստորացնող վերաբերմունքի և պատժի դեմ՚ 1984թ. Կոնվենցիա
  4. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. Եվրոպական Կոնվենցիա
  5. Մ. Ի. Ուզունյան: Պատիժ և դաստիարակություն. Եր., 1969
  6. Встреча с участниками международного дискуссионного клуба «Валдайե. Сочи, 14 сентября 2007
  7. Додонов В.Н. Малиновский А.А. Основные тенденции развития зарубежного уголовного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2006, №1
  8. Н.С.Таганцев. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая, Выпуск 4, СПБ, 1992
  9. Кистяковский А.Ф. О смертной казни. Киев, 1986
  10. Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1939
  11. Коган–Ясный В. «Против смертной казниե сборник материалов. М. 1992
  12. http//web.amnesty.org/pages/deathpenalty-sentences-eng

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, 1948
  3. ՄԱԿ-ի ՙԽոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը ստորացնող վերաբերմունքի և պատժի դեմ՚ 1984թ. Կոնվենցիա
  4. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. Եվրոպական Կոնվենցիա
  5. Մ. Ի. Ուզունյան: Պատիժ և դաստիարակություն. Եր., 1969
  6. Встреча с участниками международного дискуссионного клуба «Валдайե. Сочи, 14 сентября 2007
  7. Додонов В.Н. Малиновский А.А. Основные тенденции развития зарубежного уголовного права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2006, №1
  8. Н.С.Таганцев. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая, Выпуск 4, СПБ, 1992
  9. Кистяковский А.Ф. О смертной казни. Киев, 1986
  10. Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 1939
  11. Коган–Ясный В. «Против смертной казниե сборник материалов. М. 1992
  12. http//web.amnesty.org/pages/deathpenalty-sentences-eng

  description_2 title_arm Մահապատիժ թե± արտոնագրված սպանություն title_eng Mahapatij te artonagrvac spanutyun convertot_1 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_2 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_3 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_4 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_5 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_6 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_7 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_8 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_9 Mahapatigh te± artonagrvac spanutyun convertot_10 Mahapatigh te± artonagrvats spanutyun convertot_11 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_13 Mahapatij te± artonagrvac spanutjun convertot_14 Mahapatij te± artwnagrvac spanutyun convertot_15 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_16 Mahapatij te± artonagrvac spanytyyn convertot_17 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun convertot_18 Mahapatij te± artonagrvac spanutyun