Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն

  Էջերի քանակ: 11

  Կոդ: #1022

  2200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
  2. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք£ (Ընդունվել է 18.04.2003)
  3. ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: /Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ/. ԵՊՀ, Երևան, 2006
  4. Комментарий к УК РФ под ред. Кузнецовой Н.Ф. М: 1998
  5. Михайлов В.И. О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния. // Государство и право. 1995 г., № 12
  6. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – Изд. 2-е , перераб и доп. – М.: Юрист, 2000


  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
  2. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք£ (Ընդունվել է 18.04.2003)
  3. ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: /Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ/. ԵՊՀ, Երևան, 2006
  4. Комментарий к УК РФ под ред. Кузнецовой Н.Ф. М: 1998
  5. Михайлов В.И. О социально-юридическом аспекте содержания обстоятельств, исключающих преступность деяния. // Государство и право. 1995 г., № 12
  6. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник /Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – Изд. 2-е , перераб и доп. – М.: Юрист, 2000

  description_2 title_arm Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն title_eng Hogekan xist huzmunqi vichakum katarvac spanutyun 105 hodvac convertot_1 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_2 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_3 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_4 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_5 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_6 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_7 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_8 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_9 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_10 Hogekan khist huzmunqi vijakum katarvats spanutyun convertot_11 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_13 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutjun convertot_14 Hwgekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_15 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun convertot_16 Hogekan xist hyzmynqi vijakym katarvac spanytyyn convertot_17 Hogekan xist huzmunki vijakum katarvac spanutyun convertot_18 Hogekan xist huzmunqi vijakum katarvac spanutyun