Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը

  Էջերի քանակ: 86

  Կոդ: #11871

  43000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
  2. Ռ.Հ.Եղյան, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը, Երեւան 2000թ.
  3. Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը աշխարհում, Երեւան, 1996թ. 4. «117 հարց եւ պատասխան ՀՀ նոր Սահմանադրության մասին», «Մխիթար Գոշ» 1996թ.
  5. Հայաստանի Հանրահետության ընտրական օրենսգիրք (1999թ.)
  6. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրության մասին» ՀՀ օրենքը «Մխիթար Գոշ» 1996թ©
  7. ՀՀ օրաթերթ 2002թ. 1 փետրվարի «ՀՀ Սահմանադրության նախագիծ»
  8. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր
  9. А.Арутунян “Институт президента Армении” 1999г.
  10. Крутоголов М.А. Президент Французской Республики, М., 1980
  11. К.Хессе Основы капиталистического права ФРГ, М., 1981
  12. А.А. Мишин, Государствнное право США, М., 1976
  13. Государствнное право зарубежных стран Т 1, 2, М., 1989
  14. М.В. Баглай. Б.М. Габригидзе Конституционное право РФ 1996
  15. Современные зарубежные конституции, М., 1994
  16. Современное конституционное право стр. 366
  17. Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма, М., 1996, стр. 166
  18. Конституционное право зарубежных стран. Учеб. Для вузов. Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина – М., Изд. Норма, 2000
  19. Реформа избирательной системы в Италии и России. Опыт и перспективы М. 1995, с. 81
  20. Избирательная реформа: опыт, проблемы, преспективы, М., 19934 с. 83
  21. Лысенко В. Финансирование выборов и избирательный залог в зарубежном законодательстве и практике, Вестник ЦПК РФ, 1997
  22. Конституционное (государственное) право зарубежных стран, Т 1, 2, М. 1994
  23. В.Маклаков, Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран, М.6 1987
  24. Выборы в ГД (правовые проблемы), М., изд БЕК, 19954 с. 50
  25. Конституционное (государственное) право зарубежных стран, изд. БЕК 1996, с. 334
  26. Избирательные системы и партии в буржуазном государстве, М., 1979
  27. Государствнное право ФРГ, Т 1, 2, М., 1995
  28. А.А.Мишин Избирательное право и избирательные системы буржуазных стран, М., 1962
  29. Граф Г, Займер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе, М., 1974
  30. Новые конституции стран СНГ и Балтии, М., 1994

   

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1 ՀՀ նախագահի հերթական, նոր եւ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու եւ անցկացնելու ժամկետներն ու կարգը
  1.1 ՀՀ նախագահի հերթական, նոր եւ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու եւ անցկացնելու ժամկետներն ու կարգը
  1.2 ՀՀ նախագահի ընտրություններ եւ ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության սկզբունքները
  1.3 ՀՀ նախագահի ընտրությունների ֆինանսավորումը
  Գլուխ II ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը, գրանցումը եւ իրավական վիճակը
  2.1 ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը եւ առաջադրումը պաշտպանելու պաշտոնաթերթիկները
  2.2 ՀՀ նախագահի թեկնածուների գրանցումը
  2.3 ՀՀ նախագահի թեկնածուների իրավական վիճակը
  2.4 Թեկնածուների վստահված անձինք
  2.5 ՀՀ նախագահի նախընտրական քարոզչությունը
  Գլուխ III ՀՀ նախագահի ընտրությունների անցկացումը
  3.1 ՀՀ նախագահի ընտրությունների անցկացման կարգը
  3.2 ՀՀ նախագահի ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը
  3.3 ՀՀ նախագահի պաշտոնն ստանձնելը
  3.4 ՀՀ նախագահի պաշտոնի ժամանակավոր փոխարինումը

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն
  2. Ռ.Հ.Եղյան, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը, Երեւան 2000թ.
  3. Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը աշխարհում, Երեւան, 1996թ. 4. «117 հարց եւ պատասխան ՀՀ նոր Սահմանադրության մասին», «Մխիթար Գոշ» 1996թ.
  5. Հայաստանի Հանրահետության ընտրական օրենսգիրք (1999թ.)
  6. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրության մասին» ՀՀ օրենքը «Մխիթար Գոշ» 1996թ©
  7. ՀՀ օրաթերթ 2002թ. 1 փետրվարի «ՀՀ Սահմանադրության նախագիծ»
  8. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր
  9. А.Арутунян “Институт президента Армении” 1999г.
  10. Крутоголов М.А. Президент Французской Республики, М., 1980
  11. К.Хессе Основы капиталистического права ФРГ, М., 1981
  12. А.А. Мишин, Государствнное право США, М., 1976
  13. Государствнное право зарубежных стран Т 1, 2, М., 1989
  14. М.В. Баглай. Б.М. Габригидзе Конституционное право РФ 1996
  15. Современные зарубежные конституции, М., 1994
  16. Современное конституционное право стр. 366
  17. Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма, М., 1996, стр. 166
  18. Конституционное право зарубежных стран. Учеб. Для вузов. Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина – М., Изд. Норма, 2000
  19. Реформа избирательной системы в Италии и России. Опыт и перспективы М. 1995, с. 81
  20. Избирательная реформа: опыт, проблемы, преспективы, М., 19934 с. 83
  21. Лысенко В. Финансирование выборов и избирательный залог в зарубежном законодательстве и практике, Вестник ЦПК РФ, 1997
  22. Конституционное (государственное) право зарубежных стран, Т 1, 2, М. 1994
  23. В.Маклаков, Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран, М.6 1987
  24. Выборы в ГД (правовые проблемы), М., изд БЕК, 19954 с. 50
  25. Конституционное (государственное) право зарубежных стран, изд. БЕК 1996, с. 334
  26. Избирательные системы и партии в буржуазном государстве, М., 1979
  27. Государствнное право ФРГ, Т 1, 2, М., 1995
  28. А.А.Мишин Избирательное право и избирательные системы буржуазных стран, М., 1962
  29. Граф Г, Займер Г. Выборы и избирательное право в классовой борьбе, М., 1974
  30. Новые конституции стран СНГ и Балтии, М., 1994

   

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1 ՀՀ նախագահի հերթական, նոր եւ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու եւ անցկացնելու ժամկետներն ու կարգը
  1.1 ՀՀ նախագահի հերթական, նոր եւ արտահերթ ընտրություններ նշանակելու եւ անցկացնելու ժամկետներն ու կարգը
  1.2 ՀՀ նախագահի ընտրություններ եւ ՀՀ քաղաքացիների մասնակցության սկզբունքները
  1.3 ՀՀ նախագահի ընտրությունների ֆինանսավորումը
  Գլուխ II ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը, գրանցումը եւ իրավական վիճակը
  2.1 ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը եւ առաջադրումը պաշտպանելու պաշտոնաթերթիկները
  2.2 ՀՀ նախագահի թեկնածուների գրանցումը
  2.3 ՀՀ նախագահի թեկնածուների իրավական վիճակը
  2.4 Թեկնածուների վստահված անձինք
  2.5 ՀՀ նախագահի նախընտրական քարոզչությունը
  Գլուխ III ՀՀ նախագահի ընտրությունների անցկացումը
  3.1 ՀՀ նախագահի ընտրությունների անցկացման կարգը
  3.2 ՀՀ նախագահի ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը
  3.3 ՀՀ նախագահի պաշտոնն ստանձնելը
  3.4 ՀՀ նախագահի պաշտոնի ժամանակավոր փոխարինումը

   

   

  title_arm ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը title_eng HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_1 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_2 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_3 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_4 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_5 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_6 HH naxagahi yntrutyan kargy convertot_7 HH nakhagahi @ntrutyan karg@ convertot_8 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_9 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_10 HH nakhagahi yntrutyan kargy convertot_11 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_13 HH naxagahi @ntrutjan karg@ convertot_14 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_15 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_16 HH naxagahi @ntrytyan karg@ convertot_17 HH naxagahi @ntrutyan karg@ convertot_18 HH naxagahi @ntrutyan karg@