Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

  Հոդված | Իրավաբանություն

  ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

  Էջերի քանակ: 6

  Կոդ: #17071

  1800 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Այս նյութի համար տեղադրված oգտագործված գրականության ցանկ չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Գրականություն

   1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք
  2. ՙՀանրային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք
  3. Ծաղիկյան Ս., Սարգսյան Գ., Կոռուպցիայի հակազդման քաղաքականությունը, Երևան, 2010
  4. ՀՀ Գլխավոր Դատախազություն. Կոռուպցիոն հանցա•ործությունների բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները, ՙՕրենսդրական բարեփոխումների նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում՚, Գ.Դանիելյան,Երևան 2009թ.
  5. ՄԱԿ-ի ՙԿոռուպցիայի դեմ՚ կոնվենցիա
  6. Մ.Հ.Մուրադյան, Պետությունը և կոռուպցիան, սոցիալական հիմնախնդրի միջազգային և ներպետական իրավական լուծումները, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2012թ. 
  7. ՙՀՀ քրեական իրավունք. հատուկ մաս՚ ԵՊՀ հրատարակչություն Երևան 2012թ.,

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  Գրականություն

   1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք
  2. ՙՀանրային ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք
  3. Ծաղիկյան Ս., Սարգսյան Գ., Կոռուպցիայի հակազդման քաղաքականությունը, Երևան, 2010
  4. ՀՀ Գլխավոր Դատախազություն. Կոռուպցիոն հանցա•ործությունների բացահայտման և քննության առանձնահատկությունները, ՙՕրենսդրական բարեփոխումների նշանակությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում՚, Գ.Դանիելյան,Երևան 2009թ.
  5. ՄԱԿ-ի ՙԿոռուպցիայի դեմ՚ կոնվենցիա
  6. Մ.Հ.Մուրադյան, Պետությունը և կոռուպցիան, սոցիալական հիմնախնդրի միջազգային և ներպետական իրավական լուծումները, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2012թ. 
  7. ՙՀՀ քրեական իրավունք. հատուկ մաս՚ ԵՊՀ հրատարակչություն Երևան 2012թ.,

  title_arm ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ title_eng convertot_1 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_2 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_3 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_4 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI ZURJ convertot_5 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_6 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_7 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOKHMAN HARCI SHURJ convertot_8 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_9 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_10 KORUPCION HANCAGORTSUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOkhMAN HARCI SURJ convertot_11 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_13 KORUPCION HANCAGORCUTJUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_14 KWRUPCIWN HANCAGWRCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPWXMAN HARCI SHURJ convertot_15 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURGH convertot_16 KORYPCION HANCAGORCYTYYNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHYRJ convertot_17 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ convertot_18 KORUPCION HANCAGORCUTYUNNERI ORENSDRAKAN BAREPOXMAN HARCI SHURJ