Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Դատական համակարգը/ԹԵԶ/

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  Դատական համակարգը/ԹԵԶ/

  Էջերի քանակ: 116

  Կոդ: #11870

  58000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995թ.
  2. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 20(53), 1998թ.
  3. Ռ.Գ. Պետրոսյան ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1999թ.
  4. Б.Т. Матюшин Общие вопросы оценки доказательств и доказывания. Хабаровск 1987г.
  5. М.К. Треушников Гражданский процесс, М., 1999г.
  6. В.В. Ярков 3-е издание, Гражданский процесс, М., 1999г.
  7. В.В. Ярков и И.В. Решетникова, Гражданское право и гражданский процесс в современной России, М., 1999г.
  8. И.В. Решетникова Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997г. с. 10-80
  9. А.Ф.Клейман Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967г. с. 47
  10. К.С.Юдельсон Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951г. с. 33-34
  11. С.В. Курылев Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969г.
  12. А.Р. Белкин Теория доказывания. Научно-методическое пособие – М. Издательство Норма , 1999г. с. 429
  13. М.П. Шаламов Теория улик М., 1960г.
  14. Л.Е. Владимиров Учение об уголовных доказательствах. С.П. б. 1910г.
  15. А.И. Винберг Теория судебных доказательств в науке советской криминалистики // Сов. Государство и право 1977г., N12, с. 75
  16. Гражданский процесс – Учебник М., 1993г.
  17. Научно-практический комментарий к Г.П.К. (гражданский процессуальный кодекс) М., 1999г.

   

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Դատական ապացուցման ընդհանուր հասկացությունը է
  1.1 Դատական ապացուցման հասկացությունը, նպատակը
  1.2 Դատական ապացույցների հասկացությունը եւ ապացուցման միջոցները
  1.3 Ապացուցման առարկան
  1.4 Կողմերի միջեւ ապացույցների ներկայացման պարտականությունների բաշխումը
  Գլուխ 2. Փաստեր, որոնք ապացուցման ենթակա չեն£ Ապացուցման ոչ ենթակա փաստերի նշանակությունը, որոնք նախապես պարզված են հետաքննության եւ նախաքննության մարմինների կողմից
  Գլուխ 3. Դատական հանձնարարություններ
  3.1 Դատական հանձնարարությունների հասկացությունը,Դատական հանձնարարությունների կատարման կարգը
  3.2 Ապացույցների դասակարգումը
  3.3 Ապացույցների վերաբերելիությունը եւ թույլատրելիությունը
  3.4 Ապացույցների գնահատումը եւ հետազոտումը
  3.5 Ապացույցների տեսակները եւ միջոցները
  Կողմերի եւ երրորդ անձանց բացատրություններն որպես ապացուցման միջոց
  Վկաների ցուցմունքներն որպես ապացուցման միջոց
  Գրավոր ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  Իրեղեն ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  6. Ապացույցների ապահովումը եւ կարգը
  Եզրակացություն   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995թ.
  2. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 20(53), 1998թ.
  3. Ռ.Գ. Պետրոսյան ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1999թ.
  4. Б.Т. Матюшин Общие вопросы оценки доказательств и доказывания. Хабаровск 1987г.
  5. М.К. Треушников Гражданский процесс, М., 1999г.
  6. В.В. Ярков 3-е издание, Гражданский процесс, М., 1999г.
  7. В.В. Ярков и И.В. Решетникова, Гражданское право и гражданский процесс в современной России, М., 1999г.
  8. И.В. Решетникова Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997г. с. 10-80
  9. А.Ф.Клейман Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967г. с. 47
  10. К.С.Юдельсон Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951г. с. 33-34
  11. С.В. Курылев Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969г.
  12. А.Р. Белкин Теория доказывания. Научно-методическое пособие – М. Издательство Норма , 1999г. с. 429
  13. М.П. Шаламов Теория улик М., 1960г.
  14. Л.Е. Владимиров Учение об уголовных доказательствах. С.П. б. 1910г.
  15. А.И. Винберг Теория судебных доказательств в науке советской криминалистики // Сов. Государство и право 1977г., N12, с. 75
  16. Гражданский процесс – Учебник М., 1993г.
  17. Научно-практический комментарий к Г.П.К. (гражданский процессуальный кодекс) М., 1999г.

   

  description_2

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1 Դատական ապացուցման ընդհանուր հասկացությունը է
  1.1 Դատական ապացուցման հասկացությունը, նպատակը
  1.2 Դատական ապացույցների հասկացությունը եւ ապացուցման միջոցները
  1.3 Ապացուցման առարկան
  1.4 Կողմերի միջեւ ապացույցների ներկայացման պարտականությունների բաշխումը
  Գլուխ 2. Փաստեր, որոնք ապացուցման ենթակա չեն£ Ապացուցման ոչ ենթակա փաստերի նշանակությունը, որոնք նախապես պարզված են հետաքննության եւ նախաքննության մարմինների կողմից
  Գլուխ 3. Դատական հանձնարարություններ
  3.1 Դատական հանձնարարությունների հասկացությունը,Դատական հանձնարարությունների կատարման կարգը
  3.2 Ապացույցների դասակարգումը
  3.3 Ապացույցների վերաբերելիությունը եւ թույլատրելիությունը
  3.4 Ապացույցների գնահատումը եւ հետազոտումը
  3.5 Ապացույցների տեսակները եւ միջոցները
  Կողմերի եւ երրորդ անձանց բացատրություններն որպես ապացուցման միջոց
  Վկաների ցուցմունքներն որպես ապացուցման միջոց
  Գրավոր ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  Իրեղեն ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  6. Ապացույցների ապահովումը եւ կարգը
  Եզրակացություն   

   

  title_arm Դատական համակարգը/ԹԵԶ/ title_eng datakan hamakarg@ convertot_1 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_2 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_3 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_4 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_5 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_6 Datakan hamakargy/TEZ/ convertot_7 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_8 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_9 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_10 Datakan hamakargy/TEZ/ convertot_11 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_13 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_14 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_15 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_16 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_17 Datakan hamakarg@/TEZ/ convertot_18 Datakan hamakarg@/TEZ/