Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Դատական ապացույց

  Մագիստրոսական | Իրավաբանություն

  Դատական ապացույց

  Էջերի քանակ: 124

  Կոդ: #11869

  62000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995թ.
  2. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 20(53), 1998թ.
  3. Ռ.Գ. Պետրոսյան ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1999թ.
  4. Б.Т. Матюшин Общие вопросы оценки доказательств и доказывания. Хабаровск 1987г.
  5. М.К. Треушников Гражданский процесс, М., 1999г.
  6. В.В. Ярков 3-е издание, Гражданский процесс, М., 1999г.
  7. В.В. Ярков и И.В. Решетникова, Гражданское право и гражданский процесс в современной России, М., 1999г.
  8. И.В. Решетникова Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997г. с. 10-80
  9. А.Ф.Клейман Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967г. с. 47
  10. К.С.Юдельсон Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951г. с. 33-34
  11. С.В. Курылев Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969г.
  12. А.Р. Белкин Теория доказывания. Научно-методическое пособие – М. Издательство Норма , 1999г. с. 429
  13. М.П. Шаламов Теория улик М., 1960г.
  14. Л.Е. Владимиров Учение об уголовных доказательствах. С.П. б. 1910г.
  15. А.И. Винберг Теория судебных доказательств в науке советской криминалистики // Сов. Государство и право 1977г., N12, с. 75
  16. Гражданский процесс – Учебник М., 1993г.
  17. Научно-практический комментарий к Г.П.К. (гражданский процессуальный кодекс) М., 1999г.

   


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Դատական ապացուցման ընդհանուր հասկացությունը է
  1. Դատական ապացուցման հասկացությունը, նպատակը
  2. Դատական ապացույցների հասկացությունը եւ ապացուցման միջոցները
  3. Ապացուցման առարկան
  4. Կողմերի միջեւ ապացույցների ներկայացման պարտականությունների բաշխումը
  Գլուխ 2. Փաստեր, որոնք ապացուցման ենթակա չեն, Ապացուցման ոչ ենթակա փաստերի նշանակությունը, որոնք նախապես պարզված են հետաքննության եւ նախաքննության մարմինների կողմից
  Գլուխ 3. Դատական հանձնարարություններ
  1. Դատական հանձնարարությունների հասկացությունը
  Դատական հանձնարարությունների կատարման կարգը
  2. Ապացույցների դասակարգումը
  3. Ապացույցների վերաբերելիությունը եւ թույլատրելիությունը
  4. Ապացույցների գնահատումը եւ հետազոտումը
  5. Ապացույցների տեսակները եւ միջոցները
  Կողմերի եւ երրորդ անձանց բացատրություններն որպես ապացուցման միջոց
  Վկաների ցուցմունքներն որպես ապացուցման միջոց
  Գրավոր ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  Իրեղեն ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  6. Ապացույցների ապահովումը եւ կարգը
  Եզրակացություն


   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995թ.
  2. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք 20(53), 1998թ.
  3. Ռ.Գ. Պետրոսյան ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1999թ.
  4. Б.Т. Матюшин Общие вопросы оценки доказательств и доказывания. Хабаровск 1987г.
  5. М.К. Треушников Гражданский процесс, М., 1999г.
  6. В.В. Ярков 3-е издание, Гражданский процесс, М., 1999г.
  7. В.В. Ярков и И.В. Решетникова, Гражданское право и гражданский процесс в современной России, М., 1999г.
  8. И.В. Решетникова Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997г. с. 10-80
  9. А.Ф.Клейман Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права. М., 1967г. с. 47
  10. К.С.Юдельсон Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951г. с. 33-34
  11. С.В. Курылев Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969г.
  12. А.Р. Белкин Теория доказывания. Научно-методическое пособие – М. Издательство Норма , 1999г. с. 429
  13. М.П. Шаламов Теория улик М., 1960г.
  14. Л.Е. Владимиров Учение об уголовных доказательствах. С.П. б. 1910г.
  15. А.И. Винберг Теория судебных доказательств в науке советской криминалистики // Сов. Государство и право 1977г., N12, с. 75
  16. Гражданский процесс – Учебник М., 1993г.
  17. Научно-практический комментарий к Г.П.К. (гражданский процессуальный кодекс) М., 1999г.

   

  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Դատական ապացուցման ընդհանուր հասկացությունը է
  1. Դատական ապացուցման հասկացությունը, նպատակը
  2. Դատական ապացույցների հասկացությունը եւ ապացուցման միջոցները
  3. Ապացուցման առարկան
  4. Կողմերի միջեւ ապացույցների ներկայացման պարտականությունների բաշխումը
  Գլուխ 2. Փաստեր, որոնք ապացուցման ենթակա չեն, Ապացուցման ոչ ենթակա փաստերի նշանակությունը, որոնք նախապես պարզված են հետաքննության եւ նախաքննության մարմինների կողմից
  Գլուխ 3. Դատական հանձնարարություններ
  1. Դատական հանձնարարությունների հասկացությունը
  Դատական հանձնարարությունների կատարման կարգը
  2. Ապացույցների դասակարգումը
  3. Ապացույցների վերաբերելիությունը եւ թույլատրելիությունը
  4. Ապացույցների գնահատումը եւ հետազոտումը
  5. Ապացույցների տեսակները եւ միջոցները
  Կողմերի եւ երրորդ անձանց բացատրություններն որպես ապացուցման միջոց
  Վկաների ցուցմունքներն որպես ապացուցման միջոց
  Գրավոր ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  Իրեղեն ապացույցներն որպես ապացուցման միջոց
  6. Ապացույցների ապահովումը եւ կարգը
  Եզրակացություն


   

  title_arm Դատական ապացույց title_eng datakan apacuyc convertot_1 Datakan apacuyc convertot_2 Datakan apacuyc convertot_3 Datakan apacuyc convertot_4 Datakan apacuyc convertot_5 Datakan apacuyc convertot_6 Datakan apacuyc convertot_7 Datakan apacuyc convertot_8 Datakan apacuyc convertot_9 Datakan apacuyc convertot_10 Datakan apacuyc convertot_11 Datakan apacuyc convertot_13 Datakan apacujc convertot_14 Datakan apacuyc convertot_15 Datakan apacuyc convertot_16 Datakan apacyyc convertot_17 Datakan apacuyc convertot_18 Datakan apacuyc