Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Անձի անձեռնմխելիությունը

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Անձի անձեռնմխելիությունը

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #1014

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու« Գիրք Ա« Երևան« 2001թ.,
  3. Ю. Д. Лившиц. Меры пресечения в советском Уголовном процессе. Москва, 1964г
  4. Добровольская Т.Н. – Уголовно-процессуальное право, Под ред. П.А.Лупинской, 2-е изд, М., 1977
  5. Картохина О.А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутрених дел. Дисс. … канд. юр. наук. СПб., 2003:
  6. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография. –М.: Изд. Экзамен, 2003
  7. Абрамов С.Н. Гражданский процесс. М.: 1948, ¿з 21, Клейман А.Ф. Советский гражданский процесс. М.:
  8. Советский гражданский процесс. M.: 1968
  9. Полянский Н.Н Вопросы теории советского уголовного процесса. М.: Изд-во МГУ, 1956

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու« Գիրք Ա« Երևան« 2001թ.,
  3. Ю. Д. Лившиц. Меры пресечения в советском Уголовном процессе. Москва, 1964г
  4. Добровольская Т.Н. – Уголовно-процессуальное право, Под ред. П.А.Лупинской, 2-е изд, М., 1977
  5. Картохина О.А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутрених дел. Дисс. … канд. юр. наук. СПб., 2003:
  6. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Монография. –М.: Изд. Экзамен, 2003
  7. Абрамов С.Н. Гражданский процесс. М.: 1948, ¿з 21, Клейман А.Ф. Советский гражданский процесс. М.:
  8. Советский гражданский процесс. M.: 1968
  9. Полянский Н.Н Вопросы теории советского уголовного процесса. М.: Изд-во МГУ, 1956
  description_2 title_arm Անձի անձեռնմխելիությունը title_eng Andzi andzernmxeliutyan skzbunq convertot_1 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_2 Andzi andzernmxeliutyun@ convertot_3 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_4 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_5 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_6 Anci ancernmxeliutyuny convertot_7 Anci ancernmkheliutyun@ convertot_8 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_9 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_10 Anzi anzernmkheliutyuny convertot_11 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_13 Anci ancernmxeliutjun@ convertot_14 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_15 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_16 Anci ancernmxeliytyyn@ convertot_17 Anci ancernmxeliutyun@ convertot_18 Anci ancernmxeliutyun@