Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանություն

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանություն

  Էջերի քանակ: 11

  Կոդ: #1015

  2200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք
  2. ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբա•րությամբ: ԵՊՀ, Երևան, 2006
  3. Уголовново право. Особенная часть. Т.2. Под ред. И. Я. Козаченко. М., 1998
  4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. Лебедев В.М. – М.: Юрайт-Издат, 2002

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական օրենսգիրք
  2. ՀՀ Քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբա•րությամբ: ԵՊՀ, Երևան, 2006
  3. Уголовново право. Особенная часть. Т.2. Под ред. И. Я. Козаченко. М., 1998
  4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. Лебедев В.М. – М.: Юрайт-Издат, 2002

  description_2 title_arm Անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցմամբ սպանություն title_eng Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_1 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_2 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_3 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_4 Anhrajezt paztpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_5 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_6 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_7 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_8 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_9 Anhraghesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_10 Anhraghest pastpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_11 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_13 Anhrajesht pashtpanutjan sahmanazancmamb spanutjun convertot_14 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_15 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_16 Anhrajesht pashtpanytyan sahmanazancmamb spanytyyn convertot_17 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun convertot_18 Anhrajesht pashtpanutyan sahmanazancmamb spanutyun