Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Չառլզ Դիկենս

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Չառլզ Դիկենս

  Էջերի քանակ: 7

  Կոդ: #335

  1400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Алексеев М. П., Белинский и Диккенс, в сб.: Венок Белинскому, [М.], 1924
  2. Луначарский А. и Шор P., Диккенс, М. — Л., 1931
  3. Ивашева В. В., Творчество Диккенса, М., 1954
  4. Нерсесова М. А., Творчество Ч. Диккенса, М., 1957
  5. Катарский И. М., Диккенс в России, М., 1966
  6. Сильман Т., Диккенс. Очерки творчества, Л., 1970
  7. Чарльз Диккенс. Указатель важнейшей литературы на русском языке (1838—1945), вступит. ст. М. П. Алексеева, Л., 1946
  8. Чарльз Диккенс. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1838—1960, сост. Ю. В. Фридлендер и И. М. Катарский, М., 1962
  9. Դիկկենս Չ., Դեյվիդ Կոպելֆիլդ, Երևան, 1984


  1. Չարլզ Դիկենս
  2. Եզրակացություն
  3.

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Алексеев М. П., Белинский и Диккенс, в сб.: Венок Белинскому, [М.], 1924
  2. Луначарский А. и Шор P., Диккенс, М. — Л., 1931
  3. Ивашева В. В., Творчество Диккенса, М., 1954
  4. Нерсесова М. А., Творчество Ч. Диккенса, М., 1957
  5. Катарский И. М., Диккенс в России, М., 1966
  6. Сильман Т., Диккенс. Очерки творчества, Л., 1970
  7. Чарльз Диккенс. Указатель важнейшей литературы на русском языке (1838—1945), вступит. ст. М. П. Алексеева, Л., 1946
  8. Чарльз Диккенс. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1838—1960, сост. Ю. В. Фридлендер и И. М. Катарский, М., 1962
  9. Դիկկենս Չ., Դեյվիդ Կոպելֆիլդ, Երևան, 1984
  description_2

  1. Չարլզ Դիկենս
  2. Եզրակացություն
  3.

  title_arm Չառլզ Դիկենս title_eng Charlz Dikens convertot_1 CHarlz Dikens convertot_2 CHarlz Dikens convertot_3 CHarlz Dikens convertot_4 CHarlz Dikens convertot_5 4arlz Dikens convertot_6 CHarlz Dikens convertot_7 CHarlz Dikens convertot_8 CHarlz Dikens convertot_9 CHarlz Dikens convertot_10 4arlz Dikens convertot_11 CHarlz Dikens convertot_13 CHarlz Dikens convertot_14 CHarlz Dikens convertot_15 CHarlz Dikens convertot_16 CHarlz Dikens convertot_17 CHarlz Dikens convertot_18 CHarlz Dikens