Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գրիգոր Նարեկացի ՙՄատյան ողբերգության՚ պոեմը

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Գրիգոր Նարեկացի ՙՄատյան ողբերգության՚ պոեմը

  Էջերի քանակ: 12

  Կոդ: #346

  2400 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Մկրյան Մ., Գրիգոր Նարեկացի, Երևան, 1955
  2. Դավթյան Հ., Լալայան, Է., Նարեկացու աշխարհայացքը, Երևան, 2003
  3. Չալոյան Վ., Հայկական ռենեսանս, Երևան, 1964

  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Մկրյան Մ., Գրիգոր Նարեկացի, Երևան, 1955
  2. Դավթյան Հ., Լալայան, Է., Նարեկացու աշխարհայացքը, Երևան, 2003
  3. Չալոյան Վ., Հայկական ռենեսանս, Երևան, 1964


  description_2 title_arm Գրիգոր Նարեկացի ՙՄատյան ողբերգության՚ պոեմը title_eng Grigor Narekaci<< Matjan voxbergutyan>> poem@ convertot_1 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_2 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_3 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_4 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_5 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_6 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poemy convertot_7 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_8 Grigor Narekaci ՙMatyan oghbergutyan՚ poem@ convertot_9 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_10 Grigor Narekaci ՙMatyan oghbergutyan՚ poemy convertot_11 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_13 Grigor Narekaci ՙMatjan oxbergutjan՚ poem@ convertot_14 Grigwr Narekaci ՙMatyan wxbergutyan՚ pwem@ convertot_15 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_16 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergytyan՚ poem@ convertot_17 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@ convertot_18 Grigor Narekaci ՙMatyan oxbergutyan՚ poem@