Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գիրը և գրականությունը 16-17-րդ դարերում

  Դիպլոմային | Գրականություն

  Գիրը և գրականությունը 16-17-րդ դարերում

  Էջերի քանակ: 45

  Կոդ: #11820

  22500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

   


  1. Աբրահամյան Ա. Գ. « Հայոց գիր և գրչություն», Երևան, 1973.
  2. Խաչիկյան Լ.«ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», Մասն 1.Երևան 1955
  3. Հովսեփյան Գ., «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության» Երևան, 1972
  4. Մաթևոսյան Ա. «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան, 1998.
  5. Ներսիսյան Մ. Գ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1972.
  6. Պողոսյան Ս.Պ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1965.
  7. Արտաշես Մաթևոսյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան 1998:
  8. Գարեգին Հովսեփյան «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության», 1972:
  9. Լևոն Ս. Խաչիկյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», մասն առաջին. Երևան 1955:
  10.Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր IV ,Երևան 1972:
  11.Ա. Մովսիսյան , Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության , Երևան 195
  12.Տես Լ. Խաչիկյան, Գլաձորյան համալսարանը և նրա սաների ավարտական աշխատությունները, Երևանի պետ, համալսարանի գիտական աշխատություններ

   

   


  Ներածություն
  1. Կազմարարական դպրոցները
  2. Հայկական կազմարվեստի սկզբնավորումն ու զարգացումը, հայերեն ձեռագրերի, կազմերի, արձանագրությունների հիշատակարանները
  3. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում 9-17-րդ դարերում
  4. Գրչության արվեստը 9-17-րդ դարերում
  Եզրակացություն
  Օգտագործված րականության ցանկ

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

   


  1. Աբրահամյան Ա. Գ. « Հայոց գիր և գրչություն», Երևան, 1973.
  2. Խաչիկյան Լ.«ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», Մասն 1.Երևան 1955
  3. Հովսեփյան Գ., «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության» Երևան, 1972
  4. Մաթևոսյան Ա. «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան, 1998.
  5. Ներսիսյան Մ. Գ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1972.
  6. Պողոսյան Ս.Պ. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1965.
  7. Արտաշես Մաթևոսյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնադարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր», Երևան 1998:
  8. Գարեգին Հովսեփյան «Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության», 1972:
  9. Լևոն Ս. Խաչիկյան «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ», մասն առաջին. Երևան 1955:
  10.Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր IV ,Երևան 1972:
  11.Ա. Մովսիսյան , Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության , Երևան 195
  12.Տես Լ. Խաչիկյան, Գլաձորյան համալսարանը և նրա սաների ավարտական աշխատությունները, Երևանի պետ, համալսարանի գիտական աշխատություններ

   

  description_2

   


  Ներածություն
  1. Կազմարարական դպրոցները
  2. Հայկական կազմարվեստի սկզբնավորումն ու զարգացումը, հայերեն ձեռագրերի, կազմերի, արձանագրությունների հիշատակարանները
  3. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական զարգացումը միջնադարյան Հայաստանում 9-17-րդ դարերում
  4. Գրչության արվեստը 9-17-րդ դարերում
  Եզրակացություն
  Օգտագործված րականության ցանկ

   

   

  title_arm Գիրը և գրականությունը 16-17-րդ դարերում title_eng gir@ ev grakanutyun@ 16-17-rd dd convertot_1 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_2 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_3 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_4 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_5 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_6 Giry EV grakanutyuny 16-17-rd darerum convertot_7 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_8 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_9 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_10 Giry EV grakanutyuny 16-17-rd darerum convertot_11 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_13 Gir@ EV grakanutjun@ 16-17-rd darerum convertot_14 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_15 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_16 Gir@ EV grakanytyyn@ 16-17-rd darerym convertot_17 Gir@ EV grakanutyun@ 16-17-rd darerum convertot_18 Gir@ YEV grakanutyun@ 16-17-rd darerum