Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen

  Դիպլոմային | Գերմաներեն

  Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen

  Էջերի քանակ: 20

  Կոդ: #26662

  10000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Webseiten

  1. http://www.phrasen.com
  2. http://www.redensarten-index.de/suche.php
  3. http://www.phraseologismen –mit- tierbezeichnungen

   

   

                               Inhaltsverzeichnis

  Einleitung…………………………………………………………………………………1

  Kapitel 1 . Tierymbolik  ……………………………………………………………………………..3

  1. Tiersymbolik in Phraseologie ……………………………………………………………3
  2. Beispiele der Symbolik…..................................................................................................3

  Kapitel 2. Welche Rolle spielen Tieren im Leben ………………….…5

  2.1 Tieren als Symbole…………………………………………………………………………5

  2.2 Tier als sprachliches Phänomen …………………………………………………………..5

  2.3 Die Sachgruppe Tierbezeichnungen ……………………………………………………….6

  2.4 Redewendungen der Tiernamen in Deutschen und Armenischen ……………………….7

  Kapitel 3 .Die Kontrastive Analyse Phraseologie…….…………………..9

  3.1 Einen Überblick über die Kontrastive Phraseologie………………………………………..9

  3.2 Substition in Phraseologismen ……………………………………………………………..11

  3.3 Volläquivalenze……………………………………………………………………………..12

  3.4 Zwischensprachliche Äquivalenz in der deutsch – armenischen Phraseologie …………………………………………………………………………………………………..13

   

  Zusammenfassung ………………………………………………………………………..15

  Literaturverzeichnis…………………………………………………………………….16

   

   

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 <p><strong>Webseiten</strong></p> <ol> <li><a href="http://www.phrasen.com">http://www.phrasen.com</a></li> <li><a href="http://www.redensarten-index.de/suche.php">http://www.redensarten-index.de/suche.php</a></li> <li>http://www.phraseologismen &ndash;mit- tierbezeichnungen</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> description_2 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inhaltsverzeichnis </strong></p> <p><strong>Einleitung</strong><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;1</strong></p> <p><strong>Kapitel 1</strong><strong> . </strong><strong>Tierymbolik</strong><strong> &nbsp;</strong><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..3</strong></p> <ol> <li>Tiersymbolik in Phraseologie &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;3</li> <li>Beispiele der Symbolik&hellip;..................................................................................................3</li> </ol> <p><strong>Kapitel 2</strong><strong>. </strong><strong>Welche Rolle spielen Tieren im Leben</strong><strong> &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;5</strong></p> <p>2.1 Tieren als Symbole&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;5</p> <p>2.2 Tier als sprachliches Ph&auml;nomen &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..5</p> <p>2.3 Die Sachgruppe Tierbezeichnungen &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.6</p> <p>2.4 Redewendungen der Tiernamen in Deutschen und Armenischen &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.7</p> <p><strong>Kapitel 3 .Die Kontrastive Analyse Phraseologie</strong><strong>&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..9</strong></p> <p>3.1 Einen &Uuml;berblick &uuml;ber die Kontrastive Phraseologie&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..9</p> <p>3.2 Substition in Phraseologismen &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..11</p> <p>3.3 Voll&auml;quivalenze&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..12</p> <p>3.4 Zwischensprachliche &Auml;quivalenz in der deutsch &ndash; armenischen Phraseologie &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..13</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Zusammenfassung </strong><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..15</strong></p> <p><strong>Literaturverzeichnis</strong><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.16</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> title_arm Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen title_eng convertot_1 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_2 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_3 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_4 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_5 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_6 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_7 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_8 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_9 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_10 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_11 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_13 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_14 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_15 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_16 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_17 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen convertot_18 Kontrastive analyse der phraseologismen mit animalismen im deutschen und armenischen