Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Übersetzungsverfahren und Transformationen

  Դիպլոմային | Գերմաներեն

  Übersetzungsverfahren und Transformationen

  Էջերի քանակ: 47

  Կոդ: #18456

  23500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ

  Verzeichnis der verwendeten Literarur

  1. Հակոբյան Ա., <<Թարգմանության տեսության հիմունքներ>>, Երևան - 2006
  2. Նազարյան Ա.Հ., Բաղդասարյան Հ.Գ., <<Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ>> - Եր.: Ամարաս, 2000
  3. Гарбовский Н.К., “Теория перевода”: Учебник – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2004
  4. www.de.wikipedia.org

   

  Inhaltsverzeichnis

  Einführung

  Kapitel 1. Übersetzungsverfahren im Einzelnen

  1.1. Wörtliche Übersetzungen

  1.2. Amplifikation

  1.3. Erklärung

  1.4. Generalisierung

  1.5. Ergänzung

  1.6. Antonymische Übersetzung

  1.7. Kompression

  1.8. Auslassung

  Kapitel 2. Transformationen 

  2.1. Lexikalische Transformationen

  2.2. Grammatische Transformationen

  2.2.1. Veränderung der Zeitform

  2.2.2. Veränderung der Zahl des Substantivs

  2.2.3. Veränderung von Redensart

  3.2.4. Übersetzung von Wort, Wortverbindung

  3.2.5. Übersetzung von Genitivattribut, Genitivergänzung

  3.2.6. Aktiv-Passiv-Transformation

  3.2.7. Übersetzung von ,,Accusativus cum infinitivo“

  Kapitel 3. Fehler

  Verzeichnis der verwendeten Literatur

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  Verzeichnis der verwendeten Literarur

  1. Հակոբյան Ա., <<Թարգմանության տեսության հիմունքներ>>, Երևան - 2006
  2. Նազարյան Ա.Հ., Բաղդասարյան Հ.Գ., <<Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ>> - Եր.: Ամարաս, 2000
  3. Гарбовский Н.К., “Теория перевода”: Учебник – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2004
  4. www.de.wikipedia.org

   

  description_2

  Inhaltsverzeichnis

  Einführung

  Kapitel 1. Übersetzungsverfahren im Einzelnen

  1.1. Wörtliche Übersetzungen

  1.2. Amplifikation

  1.3. Erklärung

  1.4. Generalisierung

  1.5. Ergänzung

  1.6. Antonymische Übersetzung

  1.7. Kompression

  1.8. Auslassung

  Kapitel 2. Transformationen 

  2.1. Lexikalische Transformationen

  2.2. Grammatische Transformationen

  2.2.1. Veränderung der Zeitform

  2.2.2. Veränderung der Zahl des Substantivs

  2.2.3. Veränderung von Redensart

  3.2.4. Übersetzung von Wort, Wortverbindung

  3.2.5. Übersetzung von Genitivattribut, Genitivergänzung

  3.2.6. Aktiv-Passiv-Transformation

  3.2.7. Übersetzung von ,,Accusativus cum infinitivo“

  Kapitel 3. Fehler

  Verzeichnis der verwendeten Literatur

  title_arm Übersetzungsverfahren und Transformationen title_eng convertot_1 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_2 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_3 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_4 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_5 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_6 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_7 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_8 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_9 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_10 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_11 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_13 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_14 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_15 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_16 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_17 Übersetzungsverfahren und Transformationen convertot_18 Übersetzungsverfahren und Transformationen