Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

  Էջերի քանակ: 6

  Կոդ: #133

  1200 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Ա.Մալխասյան - ՙՍտանդարտացում, չափագիտություն, համապատախանության հավաստւոմ և որակի կառավարում՚, Երևան, 2001թ.
  2. Է.Մ.Հայրապետյան, Լ.Վ. Հարությունյան - ՙԲնության պահպանության հիմունքներ՚ Երևան, 1983թ.
  3. ՙՀայկական էկոլոգիական հանդես՚, ՉԵրևան, 2002թ.
  4. ՙՇրջակա միջալվայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում՚ վիճակագրական վերլուծական ժողովածու, Երևան, 2002թ.
  5. ՄԱԿ ՙՄարդու իրավունքներ, հարցեր և պատասխաններ՚, Նյու-Յորք, 1990թ. Երևան, 1997թ.
  6. Լ,Թ. Ասատրյան, Փ.Ա. Սարգսյան, ՙՆախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությւոնը՚, Երևան, 2002թ.
  7. Ա.Լ Սամվելյան, Հ.Մ. Ազիզյան, ՙԳլոբալացումը, ազգային տնտեսությունը և բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությունը՚,2002թ.
  8. Ա.Լ. Սամվելյան, ՙԲնույթան անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության հետևանքները՚, 2003թ.


  Այս նյութի համար տեղադրված բովանդակություն չկա:
  Ցանկության դեպքում ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ա.Մալխասյան - ՙՍտանդարտացում, չափագիտություն, համապատախանության հավաստւոմ և որակի կառավարում՚, Երևան, 2001թ.
  2. Է.Մ.Հայրապետյան, Լ.Վ. Հարությունյան - ՙԲնության պահպանության հիմունքներ՚ Երևան, 1983թ.
  3. ՙՀայկական էկոլոգիական հանդես՚, ՉԵրևան, 2002թ.
  4. ՙՇրջակա միջալվայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում՚ վիճակագրական վերլուծական ժողովածու, Երևան, 2002թ.
  5. ՄԱԿ ՙՄարդու իրավունքներ, հարցեր և պատասխաններ՚, Նյու-Յորք, 1990թ. Երևան, 1997թ.
  6. Լ,Թ. Ասատրյան, Փ.Ա. Սարգսյան, ՙՆախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական կրթությունն ու դաստիարակությւոնը՚, Երևան, 2002թ.
  7. Ա.Լ Սամվելյան, Հ.Մ. Ազիզյան, ՙԳլոբալացումը, ազգային տնտեսությունը և բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությունը՚,2002թ.
  8. Ա.Լ. Սամվելյան, ՙԲնույթան անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության հետևանքները՚, 2003թ.
  description_2 title_arm Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում title_eng shrjaka mijavayr ekologiakan standartacum convertot_1 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_2 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_3 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_4 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_5 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_6 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_7 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_8 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_9 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_10 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_11 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_13 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_14 Ekwlwgiakan standartacum EV sertifikacum convertot_15 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_16 Ekologiakan standartacym EV sertifikacym convertot_17 Ekologiakan standartacum EV sertifikacum convertot_18 Ekologiakan standartacum YEV sertifikacum