Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Շուկշինը`գյուղագրության ներկայացուցիչ

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Շուկշինը`գյուղագրության ներկայացուցիչ

  Էջերի քանակ: 35

  Կոդ: #11829

  17500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Շուկշին Վ., Պատմվածքներ, Երևան, 1979::
  2. Горн В., Василий Шукшин. Личност книги, Барнаул, 1990.
  3. Гусев В., Рождение слова, Москва, 1984, стр. 150.
  4. Горбунова Е., Бондерев Ю., Очерк творчества, Москва, 1981.
  5. Ершов Л. Ф., Муромский В. П., Русская советская литературная критика (1956 - 1983), Москва, 1984.
  6. Зайцев В. А., История русской литературы второй половины XX века, Москва, 2006.
  7. Коробов В., Василий Шукшин, Москва, 1988.
  8. Корпова В., Василий Шукшин – прозаик, Москва, 1986.
  9. Русская литература XIX–XX веков, т. II, Русскаяа литература XX века. Литературоведческий словарь, Москва, 2000.
  10.Толченова Н. П., Слово о Шукшине, Москва, 1982.
  11.http://www.litra.ru/composition/get/coid/00022401184864024664/


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Գյուղագրության արձակի ժանրը ռուս գրականության մեջ: Շուկշինը որպես գյուղագիր
  Գլուխ 2
  Շուկշինի ստեղծագործությունների հիմնական թեմաներն ու կերպարները
  Եզրակացություն


  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Շուկշին Վ., Պատմվածքներ, Երևան, 1979::
  2. Горн В., Василий Шукшин. Личност книги, Барнаул, 1990.
  3. Гусев В., Рождение слова, Москва, 1984, стр. 150.
  4. Горбунова Е., Бондерев Ю., Очерк творчества, Москва, 1981.
  5. Ершов Л. Ф., Муромский В. П., Русская советская литературная критика (1956 - 1983), Москва, 1984.
  6. Зайцев В. А., История русской литературы второй половины XX века, Москва, 2006.
  7. Коробов В., Василий Шукшин, Москва, 1988.
  8. Корпова В., Василий Шукшин – прозаик, Москва, 1986.
  9. Русская литература XIX–XX веков, т. II, Русскаяа литература XX века. Литературоведческий словарь, Москва, 2000.
  10.Толченова Н. П., Слово о Шукшине, Москва, 1982.
  11.http://www.litra.ru/composition/get/coid/00022401184864024664/
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1
  Գյուղագրության արձակի ժանրը ռուս գրականության մեջ: Շուկշինը որպես գյուղագիր
  Գլուխ 2
  Շուկշինի ստեղծագործությունների հիմնական թեմաներն ու կերպարները
  Եզրակացություն  title_arm Շուկշինը`գյուղագրության ներկայացուցիչ title_eng Shukshin@ gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_1 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_2 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_3 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_4 Zukzin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_5 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacuci4 convertot_6 SHukshiny`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_7 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_8 SHukshin@`gyughagrutyan nerkayacucich convertot_9 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_10 Suksiny`gyughagrutyan nerkayacuci4 convertot_11 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_13 SHukshin@`gjuxagrutjan nerkajacucich convertot_14 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_15 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_16 SHykshin@`gyyxagrytyan nerkayacycich convertot_17 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich convertot_18 SHukshin@`gyuxagrutyan nerkayacucich