Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Միքայել Նալբանդյանի կյանքը, գործունեությունը, հայացքները

  Դիպլոմային | Աշխարհագրություն

  Միքայել Նալբանդյանի կյանքը, գործունեությունը, հայացքները

  Էջերի քանակ: 45

  Կոդ: #11832

  22500 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 2000
  2. Սարգսյան Ս., 19-րդ դարի կեսերի հայ լուսավորական միտքը ընդդեմ կրոնական գաղափարախոսության և արդիականություը, Երևան, 1990
  3. Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 1976
  4. Խաչատուրյան Մ., Միքայել Նալբանդյան, Երևան, 1987թ.,
  5. Հայ գրականության պատմություն, հ. 2-րդ, Երևան, 1985
  6. Գաբրիելյան Հ. Հայ փիլիսոփայության պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1959թ
  7. Գաբրելյան Ռ., Մ. Նալբանդյանը և բնագիտությունը, Երևան, 1966
  8. Նալբանդյան Մ., Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, Երևան, 1954,
  9. Դարոյան Ս., Միքայել Նալբանդյան, Կյանքը և գործունեությունը, Երևան, 1979,
  10.Նալբանդյան Մ., Մինին խոսք, մյուսին հարսն, Երևան, 1971
  11.Սարգսյան Ս., Միքայել Նալբանդյանի մարդաբանական հայացքները, Երևան, 1979
  12.Սարգսյան Ս., Մարդու պրոբլեմը 19-րդ դարի 40-60-ական թթ. հայ փիլիսոփայության մեջ, Երևան, 1986
  13.Գերցեն Ա.Ի., Ընտիր փիլիսոփայական երկեր, հ. 1, Երևան, 1950
  14.Բելինսկի Վ.Գ., Փիլիսոփայական ընտիր երկեր, Երևան, 1954-1956, էջ 396
  15.Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 2, Երևան, 1956,
  16.Плеханов Г.В., Соч., т. 5, М., 1923,
  17.Хачатурян АБ., История прогрессивной армянской филсофской и общественно-политечской мысли конца VII середины XIX века, М. 1973


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքը և գործունեությունը
  Գլուխ 2. Նալբանդյանի մատերիալիստական հայացքները
  Գլուխ 3. Մարդու էությունը, ծագումըª ըստ Նալբանդյանի
  Գլուխ 4. Նալբանդյանի բարոյագիտությունը և գեղագիտությունը
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 2000
  2. Սարգսյան Ս., 19-րդ դարի կեսերի հայ լուսավորական միտքը ընդդեմ կրոնական գաղափարախոսության և արդիականություը, Երևան, 1990
  3. Գաբրիելյան Հ., Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Երևան, 1976
  4. Խաչատուրյան Մ., Միքայել Նալբանդյան, Երևան, 1987թ.,
  5. Հայ գրականության պատմություն, հ. 2-րդ, Երևան, 1985
  6. Գաբրիելյան Հ. Հայ փիլիսոփայության պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1959թ
  7. Գաբրելյան Ռ., Մ. Նալբանդյանը և բնագիտությունը, Երևան, 1966
  8. Նալբանդյան Մ., Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ, Երևան, 1954,
  9. Դարոյան Ս., Միքայել Նալբանդյան, Կյանքը և գործունեությունը, Երևան, 1979,
  10.Նալբանդյան Մ., Մինին խոսք, մյուսին հարսն, Երևան, 1971
  11.Սարգսյան Ս., Միքայել Նալբանդյանի մարդաբանական հայացքները, Երևան, 1979
  12.Սարգսյան Ս., Մարդու պրոբլեմը 19-րդ դարի 40-60-ական թթ. հայ փիլիսոփայության մեջ, Երևան, 1986
  13.Գերցեն Ա.Ի., Ընտիր փիլիսոփայական երկեր, հ. 1, Երևան, 1950
  14.Բելինսկի Վ.Գ., Փիլիսոփայական ընտիր երկեր, Երևան, 1954-1956, էջ 396
  15.Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը, հ. 2, Երևան, 1956,
  16.Плеханов Г.В., Соч., т. 5, М., 1923,
  17.Хачатурян АБ., История прогрессивной армянской филсофской и общественно-политечской мысли конца VII середины XIX века, М. 1973
  description_2


  Ներածություն
  Գլուխ 1. Կյանքը և գործունեությունը
  Գլուխ 2. Նալբանդյանի մատերիալիստական հայացքները
  Գլուխ 3. Մարդու էությունը, ծագումըª ըստ Նալբանդյանի
  Գլուխ 4. Նալբանդյանի բարոյագիտությունը և գեղագիտությունը
  Եզրակացություն  title_arm Միքայել Նալբանդյանի կյանքը, գործունեությունը, հայացքները title_eng Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_1 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_2 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_3 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_4 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_5 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_6 Miqayel Nalbandyani kyanqy, gorcuneutyuny, hayacqnery convertot_7 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_8 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_9 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_10 Miqayel Nalbandyani kyanqy, gortsuneutyuny, hayacqnery convertot_11 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_13 Miqajel Nalbandjani kjanq@, gorcuneutjun@, hajacqner@ convertot_14 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gwrcuneutyun@, hayacqner@ convertot_15 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@ convertot_16 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcyneytyyn@, hayacqner@ convertot_17 Mikayel Nalbandyani kyank@, gorcuneutyun@, hayackner@ convertot_18 Miqayel Nalbandyani kyanq@, gorcuneutyun@, hayacqner@