Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Գոտկային օստեոխոնդրոզ

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Գոտկային օստեոխոնդրոզ

  Էջերի քանակ: 20

  Կոդ: #7814

  4000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. Большая медицинская энциклопедия. - М.: Российская энциклопедия, 2003.
  2. Курпан Ю.И., Таламбум Е.А., Силин Л.Л. Движение против остеохондроза позвоночника. - М.: Физкультура и спорт, 1987.
  3. Лечебная физкультура и врачебный контроль. /Под ред. проф. Г.Л.Апанасенко. - М.1999.
  4. Патологическая физиология. /Под редакцией А.Д. Адо, Д.Л. Ишимовой.
  Москва. 1980 г.
  5. Полубояров А.Т. и др. Реабилитационные физические упражнения, используемые при лечении поясничного отдела позвоночного столба. - М. 2005.


  Ներածություն
  2. Գոտկային օստեոխոնդրոզ
  3. Գոտկային օստեոխոնդրոզի բուժումը կինեզիոթերապիայի միջոցով
  4. Կինեզիոթերապիայի մեթոդիկան գոտկային օստեոխոնդրոզի ժամանակ
  5. Կինեզիոթերապիայի մեթոդիկայի առանձնահատկությունները գոտկային օստեոխոնդրոզի տարբեր փուլերում
  Եզրակացություն

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Большая медицинская энциклопедия. - М.: Российская энциклопедия, 2003.
  2. Курпан Ю.И., Таламбум Е.А., Силин Л.Л. Движение против остеохондроза позвоночника. - М.: Физкультура и спорт, 1987.
  3. Лечебная физкультура и врачебный контроль. /Под ред. проф. Г.Л.Апанасенко. - М.1999.
  4. Патологическая физиология. /Под редакцией А.Д. Адо, Д.Л. Ишимовой.
  Москва. 1980 г.
  5. Полубояров А.Т. и др. Реабилитационные физические упражнения, используемые при лечении поясничного отдела позвоночного столба. - М. 2005.


  description_2


  Ներածություն
  2. Գոտկային օստեոխոնդրոզ
  3. Գոտկային օստեոխոնդրոզի բուժումը կինեզիոթերապիայի միջոցով
  4. Կինեզիոթերապիայի մեթոդիկան գոտկային օստեոխոնդրոզի ժամանակ
  5. Կինեզիոթերապիայի մեթոդիկայի առանձնահատկությունները գոտկային օստեոխոնդրոզի տարբեր փուլերում
  Եզրակացություն  title_arm Գոտկային օստեոխոնդրոզ title_eng Gotkayin osteoxondroz convertot_1 Gotkayin osteoxondroz convertot_2 Gotkayin osteoxondroz convertot_3 Gotkayin osteoxondroz convertot_4 Gotkayin osteoxondroz convertot_5 Gotkayin osteoxondroz convertot_6 Gotkayin osteoxondroz convertot_7 Gotkayin osteokhondroz convertot_8 Gotkayin osteoxondroz convertot_9 Gotkayin osteoxondroz convertot_10 Gotkayin osteokhondroz convertot_11 Gotkayin osteoxondroz convertot_13 Gotkajin osteoxondroz convertot_14 Gwtkayin ostewxwndrwz convertot_15 Gotkayin osteoxondroz convertot_16 Gotkayin osteoxondroz convertot_17 Gotkayin osteoxondroz convertot_18 Gotkayin osteoxondroz