Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Ավշային համակարգ.սանիտարական վերահսկողություն

  Կուրսային | Աշխարհագրություն

  Ավշային համակարգ.սանիտարական վերահսկողություն

  Էջերի քանակ: 20

  Կոդ: #7811

  4000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. ՀՀ օրենքը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին
  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов животноводства (Х.С.Горегляд, В.А.Макаров, И.Е.Чеботарев и др., под редакцией Х.С.Горегляда, 2-ое издание, переработанное и дополненное,М., Колос,1981 г.).
  3. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных. Ветеринарные методические указания. (ВМУ). М., 2 000
  4. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (под редакцией И.А.Рыбина) М., ВО Агропромиздат, 1988г.
  5. Производственно-ветеринарный контроль в мясной промышленности(Д.М.Тетерник; Ф.П.Лаптев, М.Б.Коган.) М., Пищепромиздат 1956 г.


  1. Ավշային համակարգի նշանակությունը կենդանի օրգանիզմների համար
  2. Սանիտարական վերահսկողությունը և փորձաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ օրենքը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին
  2. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов животноводства (Х.С.Горегляд, В.А.Макаров, И.Е.Чеботарев и др., под редакцией Х.С.Горегляда, 2-ое издание, переработанное и дополненное,М., Колос,1981 г.).
  3. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных. Ветеринарные методические указания. (ВМУ). М., 2 000
  4. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (под редакцией И.А.Рыбина) М., ВО Агропромиздат, 1988г.
  5. Производственно-ветеринарный контроль в мясной промышленности(Д.М.Тетерник; Ф.П.Лаптев, М.Б.Коган.) М., Пищепромиздат 1956 г.
  description_2


  1. Ավշային համակարգի նշանակությունը կենդանի օրգանիզմների համար
  2. Սանիտարական վերահսկողությունը և փորձաքննությունը Հայաստանի Հանրապետությունում  title_arm Ավշային համակարգ.սանիտարական վերահսկողություն title_eng avshain hamakarg, sanitarakan verahskoxutyun convertot_1 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_2 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_3 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_4 Avzayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_5 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_6 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_7 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_8 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoghutyun convertot_9 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_10 Avsayin hamakarg.sanitarakan verahskoghutyun convertot_11 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_13 Avshajin hamakarg.sanitarakan verahskoxutjun convertot_14 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskwxutyun convertot_15 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_16 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxytyyn convertot_17 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun convertot_18 Avshayin hamakarg.sanitarakan verahskoxutyun