Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Մեր կայքում դուք կարող եք պատվիրել նյութեր՝ ուղղիղ կապ հաստատելով մասնագետներից ցանկացածի հետ:
  Պլատոնի քաղաքական հայացքները

  Ռեֆերատ | Այլ աշխատանքներ

  Պլատոնի քաղաքական հայացքները

  Էջերի քանակ: 10

  Կոդ: #4617

  2000 դր.
  Բովանդակություն
  Օգտագործված գրականության ցանկ


  1. История политических и правовых учений / под редакцией В.С. Нерсесянц – М.: Норма-Инфо, 1998.
  2. Асмус В.Ф. Платон – М.: Мысль, 1975.
  3. Асмус В.Ф. История античной философии. — М.: Высшая школа, 1965.
  4. Соколов В.В. Античная философия – М.: Знание, 1958.
  5. Кондрашова Е.А. Теория и практика античной демократии: методические указания – Новосибирск, 1994..
  6. Сочинения Платона под редакцией профессора Карпова – С.-Пб., 1863. Ч. 3.
  7. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики: учебное пособие Ч. II. — Краснодар: 1994.
  8. Рассел Б. История западной философии. — М.: Миф, 1993.
  9. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики. Краснодар, 1994. Коркунов Н.М, История философии права. — С-Пб., 1898.
  10. Сафонов В.Н. Политические взгляды Платона. 1998. - № 3
  11. Нересянц В.С. Политические учения Древней Греции. - М., Наука. 1989.
  12. Чичерин Б.М. Политические мыслители Древнего и Нового мира. М., 1897.
  13. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики. Краснодар,1994.


  1. Պլատոնի քաղաքական հայացքները
  2. Իշխանության կառուցվածքը և գործառույթները
  3. Ամբողջատիրությունը որպես պատմական և քաղաքական երևույթ

  Եթե կայքում տեղադրված ինֆորմացիյան բավարար չէ հասկանալու համար նյութի պարունակությունը ուղարկեք հարցում և մեր մասնագետները կարճ ժամանակում կուղարկեն Ձեզ անրաժեշտ ինֆորմացիյան:
  Ուղարկել հարցում

  Եթե այս նյութը այն չէ ինչ դուք փնտրում էիք, ապա դուք կարող եք այն պատվիրել www.referat.am կայքում գրանցված մասնագետներից ցանկացածին շատ մատչելի և հուսալի (ողղիղ կապ մասնագետի հետ) եղանակներով:
  Պատվիրել նյութ

  Գնել նյութը


  Լրացրեք բոլոր դաշտերը
  Ձեր պատվերը հաջողությամբ ընդունված է: Մեր մասնագետները կարճ ժամանակ հետո կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. История политических и правовых учений / под редакцией В.С. Нерсесянц – М.: Норма-Инфо, 1998.
  2. Асмус В.Ф. Платон – М.: Мысль, 1975.
  3. Асмус В.Ф. История античной философии. — М.: Высшая школа, 1965.
  4. Соколов В.В. Античная философия – М.: Знание, 1958.
  5. Кондрашова Е.А. Теория и практика античной демократии: методические указания – Новосибирск, 1994..
  6. Сочинения Платона под редакцией профессора Карпова – С.-Пб., 1863. Ч. 3.
  7. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики: учебное пособие Ч. II. — Краснодар: 1994.
  8. Рассел Б. История западной философии. — М.: Миф, 1993.
  9. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики. Краснодар, 1994. Коркунов Н.М, История философии права. — С-Пб., 1898.
  10. Сафонов В.Н. Политические взгляды Платона. 1998. - № 3
  11. Нересянц В.С. Политические учения Древней Греции. - М., Наука. 1989.
  12. Чичерин Б.М. Политические мыслители Древнего и Нового мира. М., 1897.
  13. Щербаков А.И. Древнегреческая философия эпохи классики. Краснодар,1994.
  description_2


  1. Պլատոնի քաղաքական հայացքները
  2. Իշխանության կառուցվածքը և գործառույթները
  3. Ամբողջատիրությունը որպես պատմական և քաղաքական երևույթ


  title_arm Պլատոնի քաղաքական հայացքները title_eng Platoni qaxaqakan hayacqner convertot_1 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_2 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_3 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_4 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_5 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_6 Platoni qaxaqakan hayacqnery convertot_7 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_8 Platoni qaghaqakan hayacqner@ convertot_9 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_10 Platoni qaghaqakan hayacqnery convertot_11 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_13 Platoni qaxaqakan hajacqner@ convertot_14 Platwni qaxaqakan hayacqner@ convertot_15 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_16 Platoni qaxaqakan hayacqner@ convertot_17 Platoni kaxakakan hayackner@ convertot_18 Platoni qaxaqakan hayacqner@