Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Իրավաբանություն գտնվել է 3057 նյութ)


  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Փաստաբանական էթիկան որպես դատական էթիկայի տարատեսակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Փաստաբանական էթիկան որպես դատական էթիկայի տարատեսակ title_eng pastabanakan etikan vorpes datakan etikayi taratesak convertot_1 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_2 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_3 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_4 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_5 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_6 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_7 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_8 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_9 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_10 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_11 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_13 Pastabanakan etikan orpes datakan etikaji taratesak convertot_14 Pastabanakan etikan wrpes datakan etikayi taratesak convertot_15 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_16 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_17 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak convertot_18 Pastabanakan etikan orpes datakan etikayi taratesak

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Գրավի հասկացությունը և առաջացման հիմքերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գրավի հասկացությունը և առաջացման հիմքերը title_eng Gravi [email protected] [email protected] RD-um convertot_1 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_2 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_3 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_4 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_5 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_6 Gravi haskacutyuny EV arajacman himqery convertot_7 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_8 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_9 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_10 Gravi haskacutyuny EV arajacman himqery convertot_11 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_13 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_14 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_15 Gravi [email protected] EV araghacman [email protected] convertot_16 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_17 Gravi [email protected] EV arajacman [email protected] convertot_18 Gravi [email protected] YEV arajacman [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի սահմանադրությունների համեմատական վերլուծություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի սահմանադրությունների համեմատական վերլուծություն title_eng amn-i ev rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_1 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_2 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_3 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_4 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_5 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_6 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_7 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_8 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_9 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_10 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlutsutyun convertot_11 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_13 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutjunneri hamematakan verlucutjun convertot_14 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_15 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_16 AMN-i EV Rysastani sahmanadrytyynneri hamematakan verlycytyyn convertot_17 AMN-i EV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun convertot_18 AMN-i YEV Rusastani sahmanadrutyunneri hamematakan verlucutyun

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Իրավաբանական խորհրդատվություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Իրավաբանական խորհրդատվություն title_eng iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_1 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_2 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_3 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_4 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_5 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_6 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_7 Iravabanakan khorhrdatvutyun convertot_8 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_9 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_10 Iravabanakan khorhrdatvutyun convertot_11 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_13 Iravabanakan xorhrdatvutjun convertot_14 Iravabanakan xwrhrdatvutyun convertot_15 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_16 Iravabanakan xorhrdatvytyyn convertot_17 Iravabanakan xorhrdatvutyun convertot_18 Iravabanakan xorhrdatvutyun

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Երիտասարդ հանցագործները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Երիտասարդ հանցագործները title_eng Eritasard [email protected] convertot_1 Eritasard [email protected] convertot_2 Eritasard [email protected] convertot_3 Eritasard [email protected] convertot_4 Eritasard [email protected] convertot_5 Eritasard [email protected] convertot_6 Eritasard hancagorcnery convertot_7 Eritasard [email protected] convertot_8 Eritasard [email protected] convertot_9 Eritasard [email protected] convertot_10 Eritasard hancagortsnery convertot_11 Eritasard [email protected] convertot_13 Eritasard [email protected] convertot_14 Eritasard [email protected] convertot_15 Eritasard [email protected] convertot_16 Eritasard [email protected] convertot_17 Eritasard [email protected] convertot_18 Eritasard [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Հոգեբանական մանիպուլյացիան, որպես անձի բռնի հարկադրման միջոց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հոգեբանական մանիպուլյացիան, որպես անձի բռնի հարկադրման միջոց title_eng Hogebanakan monipulacian vorpes anzi brni hakadrman mijoc convertot_1 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_2 Hogebanakan manipulyacian, orpes andzi brni harkadrman mijoc convertot_3 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_4 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_5 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_6 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_7 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_8 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_9 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_10 Hogebanakan manipulyacian, orpes anzi brni harkadrman mijoc convertot_11 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_13 Hogebanakan manipuljacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_14 Hwgebanakan manipulyacian, wrpes anci brni harkadrman mijwc convertot_15 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mighoc convertot_16 Hogebanakan manipylyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_17 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc convertot_18 Hogebanakan manipulyacian, orpes anci brni harkadrman mijoc

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ծառայությունը 20-րդ դար

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Трухановский В.Г. Страницы английской дипломатии. Москва Международные отношения 1974.
  2. Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба Москва Международные отношения 1990 г.
  3. В. И. Попов. Современная дипломатия: теория и практика. M. 2000.

  description_2 title_arm Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ծառայությունը 20-րդ դար title_eng Mec Britaniayi divanagitakan carayutyun convertot_1 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_2 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_3 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_4 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_5 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_6 Mec Britaniayi divanagitakan carayutyuny 20-rd dar convertot_7 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_8 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_9 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_10 Mets Britaniayi divanagitakan tsarayutyuny 20-rd dar convertot_11 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_13 Mec Britaniaji divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_14 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_15 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_16 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_17 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar convertot_18 Mec Britaniayi divanagitakan [email protected] 20-rd dar

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Արժանապատվության իրավունք

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1


  Նորմատիվ ակտեր և այլ փաստաթղթեր
  1. Այվազյան Ն.Ա., ՀՀ Սահմանադրական իրավունք, Երևան, 2008:
  2. Երիցյան Ա.Հ., Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնահարցեր. (տեսական և կիրառական վերլուծություն), Երևան, 2001:
  3. Հովհաննիսյան Վլադիմիր, Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2001:
  4. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր։ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն։ Փաստաթղթերի ժողովածու, գիրք Ա, Երևան, 2001:
  5. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ. Նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրա կից արձանագրությունների մեկնաբանություններ․ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը։ Երևան, 2005։
  6. Սվանիձե Էրիկ, Վատ վերաբերմունքի արդյունավետ քննություն, եվրոպական չափանիշներ։ Երևան, «Անտարեսե 2010։
  7. Р. В. Енгибарян: Сравнительное конституционное право, 2007:
  8. ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով և լրացումներով), 2005թ.):
  9. ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, 1999թ, (առ 2010թ. հոկտեմբեր ամսվա փոփոխություններով և լրացումներով),
  10. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 2003թ. (առ 2010թ. հոկտեմբեր ամսվա փոփոխություններով և լրացումներով),
  11. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1999թ. (առ 2010թ. հոկտեմբեր ամսվա փոփոխություններով և լրացումներով),
  12. Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրություն: Հայերեն թարգմանությունը` ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության վարչության երևանյան գրասենյակի: ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, 2003:
  13. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, (ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի լխավոր ասամբլեայի 1948թ. դեկտեմբերի 10-ի 217 A (III) բանաձևով), հայերեն թարգմանությունը ՄԱԿ-ի ՀՏԿ-ի կողմից, 1999:
  14. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կանոնակարգ (ուժի մեջ է մտել 1998թ. նոյեմբերի 1-ին ):
  15. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասինե եվրոպական կոնվենցիա (ընդունվել է Եվրոպայի Խորհրդի կողմից 1950թ. նոյեմբերի 4-ին:):
  16. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասինե եվրոպական կոնվենցիային կից արձանագրություններ:
  17. «Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասինե դաշնագիր (ընդունվել են 16 դեկտեմբերի, 1966թ.):
  18. Права человека. Сборник международных договоров, Нью-Йорк, 1985:
  19. Международные акты о правах человека. Сборник документов, М., 1998:
  20. Конституции государств Европы: В зт. Т. 1։


  description_2 title_arm Արժանապատվության իրավունք title_eng Arjanapatvutyan iravunq convertot_1 Arjanapatvutyan iravunq convertot_2 Arjanapatvutyan iravunq convertot_3 Arjanapatvutyan iravunq convertot_4 Arjanapatvutyan iravunq convertot_5 Arjanapatvutyan iravunq convertot_6 Arjanapatvutyan iravunq convertot_7 Arjanapatvutyan iravunq convertot_8 Arjanapatvutyan iravunq convertot_9 Arghanapatvutyan iravunq convertot_10 Arghanapatvutyan iravunq convertot_11 Arjanapatvutyan iravunq convertot_13 Arjanapatvutjan iravunq convertot_14 Arjanapatvutyan iravunq convertot_15 Arjanapatvutyan iravunq convertot_16 Arjanapatvytyan iravynq convertot_17 Arjanapatvutyan iravunk convertot_18 Arjanapatvutyan iravunq

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Ազգային ազատագրական պայքար և ազգային ինքնորոշում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Անկախության մասին հռչակագիրը, Երևան, 1990,
  2. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 2005,
  3. Հ. Մանուչարյան, Քաղաքագիտություն, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, 2006
  4. Հ. Մանուչարյան, Արտաքին քաղաքական կողմնորոշում, Երևան, 1997,
  5. Հ. Մանուչարյան, Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Երևան, 2002:
  6. Գելներ Է., Ազգերը և ազգայնականությունը, Երևան, 2003,
  7. Բարսեղով Յու, Ինքնորոշման իրավունքը ազգամիջյան պրոբլեմների դեմոկրատական լուծման հիմքն է, Երևան, 1990,
  8. Հ.Սիմոնյան, «Արդի բուրժուական գաղափարախոսության քննադատական ուրվագծեր», Եր., 1971։
  9. Հ. Աբրահամյան, Մարտնչող Արցախը, Գիրք Գ., Ստեփանակերտ, 2007:
  10. Ազիզբեկյան Ռ., Արցախյան շարժման սկզբնավորումը և ծավալումը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 2,Երևան 2005:
  11. Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994:
  description_2 title_arm Ազգային ազատագրական պայքար և ազգային ինքնորոշում title_eng azgayin azatagrakan payqar ev azgayin inqnoroshum convertot_1 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_2 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_3 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_4 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnorozum convertot_5 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_6 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_7 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_8 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_9 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_10 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnorosum convertot_11 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_13 Azgajin azatagrakan pajqar EV azgajin inqnoroshum convertot_14 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnwrwshum convertot_15 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshum convertot_16 Azgayin azatagrakan payqar EV azgayin inqnoroshym convertot_17 Azgayin azatagrakan paykar EV azgayin inknoroshum convertot_18 Azgayin azatagrakan payqar YEV azgayin inqnoroshum

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Դատական իշխանությունը և գործառույթները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն /փոփոխություններով և լրացումներով/, 2005:
  2. ՀՀ օրենքը «Դատարանակազմության մասին»,
  3. Шейфер С. А. Понятие и взаимоотношения судебной, прокурорской и следственной властей. Уголовное ответственность: Основания и порядок реализации. Мейвуз. сб. науюч. ст. Самара. 1991,
  4. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Հատոր առաջին: 1996,
  5. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Под ред. К. Ф. Гуценко. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998,
  6. Ղազինյան Գ. Ս., Դիլբանդյան Ս. Ա. ՀՀ դատարանակազմությունը եւ իրավապահպան մարմինները: Եր.: Եր. համ. հրատ. 2003,
  7. Бушуев Г. И., Правосудие в социалистическом обшестве. Сов. ГиП. թիվ 3, 1983,
  8. Դիլբանդյան Ս. Ա., ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները: Եր.: Տիգրան Մեծ, 1999,
  9. Нажимов В. П., К вопросу о понятии и содержании правосудия. Вопросы повышения правосудия по уголовным делам. Калининград. 1980,  description_2 title_arm Դատական իշխանությունը և գործառույթները title_eng datakan [email protected] ev [email protected] convertot_1 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_2 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_3 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_4 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_5 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_6 Datakan ishxanutyuny EV gorcaruytnery convertot_7 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_8 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_9 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_10 Datakan iskhanutyuny EV gortsaruytnery convertot_11 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_13 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_14 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_15 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_16 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_17 Datakan [email protected] EV [email protected] convertot_18 Datakan [email protected] YEV [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի լ իազորությունները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ենթահանձնաժողովի աշխատանքային խմբերի լ իազորությունները title_eng entajoxovi ashxatanqayin xmberi [email protected] convertot_1 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_2 Entahandznajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_3 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_4 Entahancnajoxovi azxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_5 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_6 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l iazorutyunnery convertot_7 Entahancnajoxovi ashkhatanqayin khmberi l [email protected] convertot_8 Entahancnajoghovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_9 Entahancnaghoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_10 Entahanznaghoghovi askhatanqayin khmberi l iazorutyunnery convertot_11 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_13 Entahancnajoxovi ashxatanqajin xmberi l [email protected] convertot_14 Entahancnajwxwvi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_15 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_16 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected] convertot_17 Entahancnajoxovi ashxatankayin xmberi l [email protected] convertot_18 Entahancnajoxovi ashxatanqayin xmberi l [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Գույքի անհատույց oգտագործման պայմանագիր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գույքի անհատույց oգտագործման պայմանագիր title_eng Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_1 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_2 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_3 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_4 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_5 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_6 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_7 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_8 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_9 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_10 Guyqi anhatuyc ogtagortsman paymanagir convertot_11 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_13 Gujqi anhatujc ogtagorcman pajmanagir convertot_14 Guyqi anhatuyc ogtagwrcman paymanagir convertot_15 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_16 Gyyqi anhatyyc ogtagorcman paymanagir convertot_17 Guyki anhatuyc ogtagorcman paymanagir convertot_18 Guyqi anhatuyc ogtagorcman paymanagir

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Իրավունքի ձևերի փիլիսոփայական և սոցիալական ասպեկտը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 2005,
  2. Ներսեսյան Վ. Մ. Իրավունքի և պետության տեսություն։ Երևան 2001
  3. Խրոպանյուկ Վ. Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն։ Երևան 1997
  4. Գ. Սաֆարյան, Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնահարցեր, Երևան 2010
  5. Общая теория государства и права. Под ред. проф. В.В. Лазарева. М., 2005.
  6. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Том 2. Теория права. Отв. ред. профессор М. Н. Марченко. М., 1998
  7. Общая теория права.Учебник. Под общей ред. профессор А. С. Пиголкина. М., 1995
  8. Бахрах Д. Н. Действие правовой нормы во времени // Советское государство и право. 1991. № 12.
  9. Зивс С. Л. Источники права. М., 1981.
  10. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1978.
  11. Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994.
  description_2 title_arm Իրավունքի ձևերի փիլիսոփայական և սոցիալական ասպեկտը title_eng iravunqi zeveri pilisopayakan ev socialakan [email protected] convertot_1 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_2 Iravunqi dzEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_3 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_4 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_5 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_6 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan aspekty convertot_7 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_8 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_9 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_10 Iravunqi zEVeri pilisopayakan EV socialakan aspekty convertot_11 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_13 Iravunqi cEVeri pilisopajakan EV socialakan [email protected] convertot_14 Iravunqi cEVeri piliswpayakan EV swcialakan [email protected] convertot_15 Iravunqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_16 Iravynqi cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_17 Iravunki cEVeri pilisopayakan EV socialakan [email protected] convertot_18 Iravunqi cYEVeri pilisopayakan YEV socialakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Իրավունքի գործառույթները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վ. Ն. Խրոպանյուկ “Պետության և իրավունքի տեսություն”, Երևան, 1997թ.
  2. Գ. Սաֆարյան “Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնահարցեր”, Երևան, 2010թ.
  3. Байтин М. И. Сущность Права. Современное правопономание на грани двух веков. М., 2005г.
  4. Скурко Е. В. Прунципы права, М., 2008г.

  description_2 title_arm Իրավունքի գործառույթները title_eng Iravunqi [email protected] convertot_1 Iravunqi [email protected] convertot_2 Iravunqi [email protected] convertot_3 Iravunqi [email protected] convertot_4 Iravunqi [email protected] convertot_5 Iravunqi [email protected] convertot_6 Iravunqi gorcaruytnery convertot_7 Iravunqi [email protected] convertot_8 Iravunqi [email protected] convertot_9 Iravunqi [email protected] convertot_10 Iravunqi gortsaruytnery convertot_11 Iravunqi [email protected] convertot_13 Iravunqi [email protected] convertot_14 Iravunqi [email protected] convertot_15 Iravunqi [email protected] convertot_16 Iravynqi [email protected] convertot_17 Iravunki [email protected] convertot_18 Iravunqi [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Իրավունքի գործառույթները-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Վ. Ն. Խրոպանյուկ “Պետության և իրավունքի տեսություն”, Երևան, 1997թ.
  2. Գ. Սաֆարյան “Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնահարցեր”, Երևան, 2010թ.
  3. Байтин М. И. Сущность Права. Современное правопономание на грани двух веков. М., 2005г.
  4. Скурко Е. В. Прунципы права, М., 2008г.

  description_2 title_arm Իրավունքի գործառույթները-2 title_eng Iravunqi [email protected] convertot_1 Iravunqi [email protected] convertot_2 Iravunqi [email protected] convertot_3 Iravunqi [email protected] convertot_4 Iravunqi [email protected] convertot_5 Iravunqi [email protected] convertot_6 Iravunqi gorcaruytnery-2 convertot_7 Iravunqi [email protected] convertot_8 Iravunqi [email protected] convertot_9 Iravunqi gorcaruy[email protected] convertot_10 Iravunqi gortsaruytnery-2 convertot_11 Iravunqi [email protected] convertot_13 Iravunqi [email protected] convertot_14 Iravunqi [email protected] convertot_15 Iravunqi [email protected] convertot_16 Iravynqi [email protected] convertot_17 Iravunki [email protected] convertot_18 Iravunqi [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի