Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Իրավաբանություն գտնվել է 3057 նյութ)


  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Ազգային անվտանգության մարմինների մասին

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ազգային անվտանգության մարմինների մասին title_eng Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_1 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_2 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_3 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_4 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_5 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_6 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_7 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_8 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_9 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_10 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_11 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_13 Azgajin anvtangutjan marminneri masin convertot_14 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_15 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_16 Azgayin anvtangytyan marminneri masin convertot_17 Azgayin anvtangutyan marminneri masin convertot_18 Azgayin anvtangutyan marminneri masin

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հանրապետության Նախագահի գործունեության բնագավառում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Այվազյան Վ., ՄԱրդու իրավունքներ, Ուս. ձեռնարկ, Եր., 2002
  2. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք /պատասխանատու խմբա•իր Ն.Ա.Այվազյան/: Երևան 2003
  3. Конституционное /государственное/ право зарубежных стран. Часть общая: конституционное /государственное/ право и его основные институты. Т 1-2 3-е изд. / Отв. Ред. Б.А.Страшун.-М., 1991
  description_2 title_arm Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հանրապետության Նախագահի գործունեության բնագավառում title_eng Mardu iravunqneri [email protected] hanrapetutyan naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_1 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_2 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_3 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_4 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_5 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_6 Mardu iravunqneri pashtpanutyuny Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_7 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Nakhagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_8 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_9 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_10 Mardu iravunqneri pastpanutyuny Hanrapetutyan Nakhagahi gortsuneutyan bnagavarum convertot_11 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_13 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutjan Naxagahi gorcuneutjan bnagavarum convertot_14 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gwrcuneutyan bnagavarum convertot_15 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_16 Mardy iravynqneri [email protected] Hanrapetytyan Naxagahi gorcyneytyan bnagavarym convertot_17 Mardu iravunkneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum convertot_18 Mardu iravunqneri [email protected] Hanrapetutyan Naxagahi gorcuneutyan bnagavarum

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Պետության գործառույթների իրականացման ձևերն ու մեթոդները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, ՙՆաիրի՚, 2001թ.:
  2. Վ. Ն. Խրոպանյուկ: Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997թ.:
  3. Общая теория права и государства, Под. ред. профессора В. В. Лазарева, М., Юристъ, 2005:
  description_2 title_arm Պետության գործառույթների իրականացման ձևերն ու մեթոդները title_eng Petutyan gorcaruytneri irakanacman zevern u [email protected] convertot_1 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_2 Petutyan gorcaruytneri irakanacman dzEVern u [email protected] convertot_3 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_4 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_5 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_6 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u metodnery convertot_7 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_8 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_9 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_10 Petutyan gortsaruytneri irakanacman zEVern u metodnery convertot_11 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_13 Petutjan gorcarujtneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_14 Petutyan gwrcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_15 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_16 Petytyan gorcaryytneri irakanacman cEVern y [email protected] convertot_17 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cEVern u [email protected] convertot_18 Petutyan gorcaruytneri irakanacman cYEVern u [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Սմբատ Գունդստաբլի դատաստանագիրքը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Սաֆարյան Գ.Հ. Հայաստանի միջնադարյան իրավունքը Ժ-ԺԳ դդ., Երևան, 1996:
  2. Հ.Գ. Մանուչարյան-Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Երևան,2002թ;
  3. Ավագյան Ռ. Հայ իրավական մտքի գանձարան, Երևան, 2002:
  4. Черниловский З. М., Всеобщая история государства и права, М., 1996:
  description_2 title_arm Սմբատ Գունդստաբլի դատաստանագիրքը title_eng Smbat Gundstabli [email protected] convertot_1 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_2 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_3 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_4 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_5 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_6 Smbat Gundstabli datastanagirqy convertot_7 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_8 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_9 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_10 Smbat Gundstabli datastanagirqy convertot_11 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_13 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_14 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_15 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_16 Smbat Gyndstabli [email protected] convertot_17 Smbat Gundstabli [email protected] convertot_18 Smbat Gundstabli [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Վերաքննիչ դատարան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Վերաքննիչ դատարան title_eng veraqnnich dataran convertot_1 Veraqnnich dataran convertot_2 Veraqnnich dataran convertot_3 Veraqnnich dataran convertot_4 Veraqnnich dataran convertot_5 Veraqnni4 dataran convertot_6 Veraqnnich dataran convertot_7 Veraqnnich dataran convertot_8 Veraqnnich dataran convertot_9 Veraqnnich dataran convertot_10 Veraqnni4 dataran convertot_11 Veraqnnich dataran convertot_13 Veraqnnich dataran convertot_14 Veraqnnich dataran convertot_15 Veraqnnich dataran convertot_16 Veraqnnich dataran convertot_17 Veraknnich dataran convertot_18 Veraqnnich dataran

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Որդեգրում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ. Ընտանեկան Օրենսգիրք, 2006թ.
  2. Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция. – 1997. - №7.
  3. Комментарий к законодательству о пособиях и льготах гражданам с детьми / Под ред. Азаровой Е.Г. – М.: Норма. –1997.
  4. В. Завражнов Усыновление иностранцами детей - российских граждан // Российская юстиция. - №7. - июль 2001 г.
  5. Нечаева А.М. Семейное право.М.,1998 г
  description_2 title_arm Որդեգրում title_eng vordegrum convertot_1 Ոrdegrum convertot_2 Ոrdegrum convertot_3 Ոrdegrum convertot_4 Ոrdegrum convertot_5 Ոrdegrum convertot_6 Ոrdegrum convertot_7 Ոrdegrum convertot_8 Ոrdegrum convertot_9 Ոrdegrum convertot_10 Ոrdegrum convertot_11 Ոrdegrum convertot_13 Ոrdegrum convertot_14 Ոrdegrum convertot_15 Ոrdegrum convertot_16 Ոrdegrym convertot_17 Ոrdegrum convertot_18 Ոrdegrum

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Մանրածախ առուծախի պայմանագրի տարրերը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մանրածախ առուծախի պայմանագրի տարրերը title_eng manracax arucaxi paymanagir [email protected] convertot_1 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_2 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_3 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_4 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_5 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_6 Manracax arucaxi paymanagri tarrery convertot_7 Manracakh arucakhi paymanagri [email protected] convertot_8 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_9 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_10 Manratsakh arutsakhi paymanagri tarrery convertot_11 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_13 Manracax arucaxi pajmanagri [email protected] convertot_14 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_15 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_16 Manracax arycaxi paymanagri [email protected] convertot_17 Manracax arucaxi paymanagri [email protected] convertot_18 Manracax arucaxi paymanagri [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Պետական /քաղաքացիական/ ծառայություն-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. ՙՔաղաքացիական ծառայության մասին՚ ՀՀ օրենք
  2. Касаткина Н.М. «Государственная служба в зарубежных странахե, М. 1996.
  3. Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. – М.: Издательство
  description_2 title_arm Պետական /քաղաքացիական/ ծառայություն-2 title_eng Petakan carayutyun convertot_1 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_2 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_3 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_4 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_5 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_6 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_7 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_8 Petakan /qaghaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_9 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_10 Petakan /qaghaqaciakan/ tsarayutyun-2 convertot_11 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_13 Petakan /qaxaqaciakan/ carajutjun-2 convertot_14 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_15 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2 convertot_16 Petakan /qaxaqaciakan/ carayytyyn-2 convertot_17 Petakan /kaxakaciakan/ carayutyun-2 convertot_18 Petakan /qaxaqaciakan/ carayutyun-2

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Դատական վերահսկողությունը, հասարակական վերահսկողությունը և վարչական հսկողությունը գործադիր իշխանության ոլորտում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան, 1998
  3. Ռ. Եղյան, Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում, Երևան, 2000
  4. ՀՀ օրենքը ՙՍպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին՚ ընդունված 2001թ.
  5. Հ.Հ օրենքը ՙՀասարակական կազմակերպությունների մասին՚ ընդունված 2001թ.
  6. ՀՀ Ազգային Ժողովի վերահսկիչ պալատի կանոնադրությունը
  description_2 title_arm Դատական վերահսկողությունը, հասարակական վերահսկողությունը և վարչական հսկողությունը գործադիր իշխանության ոլորտում title_eng datakan verahskoxutyun convertot_1 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_2 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_3 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_4 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir izxanutyan olortum convertot_5 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV var4akan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_6 Datakan verahskoxutyuny, hasarakakan verahskoxutyuny EV varchakan hskoxutyuny gorcadir ishxanutyan olortum convertot_7 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishkhanutyan olortum convertot_8 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_9 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_10 Datakan verahskoghutyuny, hasarakakan verahskoghutyuny EV var4akan hskoghutyuny gortsadir iskhanutyan olortum convertot_11 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_13 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutjan olortum convertot_14 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gwrcadir ishxanutyan wlwrtum convertot_15 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_16 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan [email protected] gorcadir ishxanytyan olortym convertot_17 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] EV varchakan hskox[email protected] gorcadir ishxanutyan olortum convertot_18 Datakan [email protected], hasarakakan [email protected] YEV varchakan [email protected] gorcadir ishxanutyan olortum

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Հանցագործություններից տուժած անձանց իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հանցագործություններից տուժած անձանց իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները title_eng Hancagorcutyunneric tujac anzanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_1 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_2 Hancagorcutyunneric tujac andzanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_3 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_4 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri paztpanutyan [email protected] convertot_5 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_6 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan skzbunqnery convertot_7 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_8 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_9 Hancagorcutyunneric tughac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_10 Hancagortsutyunneric tughats anzanc iravunqneri pastpanutyan skzbunqnery convertot_11 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_13 Hancagorcutjunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutjan [email protected] convertot_14 Hancagwrcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_15 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected] convertot_16 Hancagorcytyynneric tyjac ancanc iravynqneri pashtpanytyan [email protected] convertot_17 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunkneri pashtpanutyan [email protected] convertot_18 Hancagorcutyunneric tujac ancanc iravunqneri pashtpanutyan [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Հետաքննության և նախաքննության փոխհամագործակցության ընդհանուր բնութագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական դատավարության օրենսգիրք£ (21 սեպտեմբերի 1998):
  2. ՆԳՆ , Քննչական տեղեկագիր, համար 1/4/, էջ 12:
  3. Уголовного процесса. Р. X. Якупов. ЗЕРЦАЛО, 1999г.:
  4. Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следсвия и судебного разбирательстжа. М., 1975г.:
  5. Учебник уголовного процесса /Отв. ред. А.С. Кобликов, М.: СПАРК, 1999г.:
  6. Власов В.И. Расследования преступлений. Проблемы качества. Саратов: СГУ, 1988г.:  description_2 title_arm Հետաքննության և նախաքննության փոխհամագործակցության ընդհանուր բնութագիրը title_eng Hetaqnnutyan ev naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_1 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_2 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_3 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_4 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_5 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_6 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan yndhanur bnutagiry convertot_7 Hetaqnnutyan EV nakhaqnnutyan pokhhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_8 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_9 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_10 Hetaqnnutyan EV nakhaqnnutyan pokhhamagortsakcutyan yndhanur bnutagiry convertot_11 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_13 Hetaqnnutjan EV naxaqnnutjan poxhamagorcakcutjan @ndhanur [email protected] convertot_14 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan pwxhamagwrcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_15 Hetaqnnutyan EV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_16 Hetaqnnytyan EV naxaqnnytyan poxhamagorcakcytyan @ndhanyr [email protected] convertot_17 Hetaknnutyan EV naxaknnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected] convertot_18 Hetaqnnutyan YEV naxaqnnutyan poxhamagorcakcutyan @ndhanur [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Նախնական և կրկնակի բողոքարկում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 1955
  2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Երևան, 1997
  3. ՀՀ քրեական դատավարություն, Երևան, 2002
  4. ՀՀ գործող օրենքների ժողովածու (1990-1995), Երևան, 1995
  5. ՀՀ գործող օրենքների ժողովածու (1995-1999), Երևան, 1999
  6. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան, 2002, դ 21
  7. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան, 2002, դ 55
  8. Գրիգորյան Մ, Քրեական իրավունք, Երևան, 1999


  description_2 title_arm Նախնական և կրկնակի բողոքարկում title_eng naxnakan ev krknaki boxoqarkum convertot_1 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_2 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_3 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_4 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_5 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_6 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_7 Nakhnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_8 Naxnakan EV krknaki boghoqarkum convertot_9 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_10 Nakhnakan EV krknaki boghoqarkum convertot_11 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_13 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_14 Naxnakan EV krknaki bwxwqarkum convertot_15 Naxnakan EV krknaki boxoqarkum convertot_16 Naxnakan EV krknaki boxoqarkym convertot_17 Naxnakan EV krknaki boxokarkum convertot_18 Naxnakan YEV krknaki boxoqarkum

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Քննիչի հետախուզական գործունեությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1
  1. Հայաստանի Հանրապետության Քրեական դատավարության օրենսգիրք, (21 սեպտեմբերի 1998):
  2. Учебник уголовного процесса /Отв. ред. А.С. Кобликов, М.: СПАРК, 1999г.:
  3. Кобликов А.С. Уголовный процесс. – Москва:
  4. Доля Е.А. Использование в доказываие результатов ОРД. М.,1996:
  5. Самойлов В.Г. Правовые, морально-этические основы и принципы ОРД ОВД. М., 1984г.:

  description_2 title_arm Քննիչի հետախուզական գործունեությունը title_eng Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_1 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_2 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_3 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_4 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_5 Qnni4i hetaxuzakan [email protected] convertot_6 Qnnichi hetaxuzakan gorcuneutyuny convertot_7 Qnnichi hetakhuzakan [email protected] convertot_8 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_9 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_10 Qnni4i hetakhuzakan gortsuneutyuny convertot_11 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_13 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_14 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_15 Qnnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_16 Qnnichi hetaxyzakan [email protected] convertot_17 Knnichi hetaxuzakan [email protected] convertot_18 Qnnichi hetaxuzakan [email protected]

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  ECSC-ից EEC-ին (Եվրոխորհուրդ)

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ECSC-ից EEC-ին (Եվրոխորհուրդ) title_eng ECSC-ic EEC-in evroxorhurd convertot_1 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_2 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_3 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_4 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_5 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_6 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_7 ECSC-ic EEC-in (Evrokhorhurd) convertot_8 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_9 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_10 ECSC-ic EEC-in (Evrokhorhurd) convertot_11 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_13 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_14 ECSC-ic EEC-in (Evrwxwrhurd) convertot_15 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_16 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhyrd) convertot_17 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd) convertot_18 ECSC-ic EEC-in (Evroxorhurd)

  Ռեֆերատ | Իրավաբանություն

  Եվրամիության նոր ծրագիրը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Եվրամիության նոր ծրագիրը title_eng evramiutyan nor cragir convertot_1 Evramiutyan nor [email protected] convertot_2 Evramiutyan nor [email protected] convertot_3 Evramiutyan nor [email protected] convertot_4 Evramiutyan nor [email protected] convertot_5 Evramiutyan nor [email protected] convertot_6 Evramiutyan nor cragiry convertot_7 Evramiutyan nor [email protected] convertot_8 Evramiutyan nor [email protected] convertot_9 Evramiutyan nor [email protected] convertot_10 Evramiutyan nor tsragiry convertot_11 Evramiutyan nor [email protected] convertot_13 Evramiutjan nor [email protected] convertot_14 Evramiutyan nwr [email protected] convertot_15 Evramiutyan nor [email protected] convertot_16 Evramiytyan nor [email protected] convertot_17 Evramiutyan nor [email protected] convertot_18 Evramiutyan nor [email protected]

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի