Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Փիլիսոփայություն գտնվել է 307 նյութ)


  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Գոյություն և չգոյություն

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գոյություն և չգոյություն title_eng Goyutyun ev chgoyutyun convertot_1 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_2 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_3 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_4 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_5 Goyutyun EV 4goyutyun convertot_6 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_7 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_8 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_9 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_10 Goyutyun EV 4goyutyun convertot_11 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_13 Gojutjun EV chgojutjun convertot_14 Gwyutyun EV chgwyutyun convertot_15 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_16 Goyytyyn EV chgoyytyyn convertot_17 Goyutyun EV chgoyutyun convertot_18 Goyutyun YEV chgoyutyun

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Կոլբերգի դպրոցը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կոլբերգի դպրոցը title_eng Kolbergi dproc@ convertot_1 Kolbergi dproc@ convertot_2 Kolbergi dproc@ convertot_3 Kolbergi dproc@ convertot_4 Kolbergi dproc@ convertot_5 Kolbergi dproc@ convertot_6 Kolbergi dprocy convertot_7 Kolbergi dproc@ convertot_8 Kolbergi dproc@ convertot_9 Kolbergi dproc@ convertot_10 Kolbergi dprocy convertot_11 Kolbergi dproc@ convertot_13 Kolbergi dproc@ convertot_14 Kwlbergi dprwc@ convertot_15 Kolbergi dproc@ convertot_16 Kolbergi dproc@ convertot_17 Kolbergi dproc@ convertot_18 Kolbergi dproc@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մաքս Վեբերը և իր ժամանակը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մաքս Վեբերը և իր ժամանակը title_eng maqs veber@ ev ir jamanak@ convertot_1 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_2 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_3 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_4 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_5 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_6 Maqs Vebery EV ir jamanaky convertot_7 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_8 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_9 Maqs Veber@ EV ir ghamanak@ convertot_10 Maqs Vebery EV ir ghamanaky convertot_11 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_13 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_14 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_15 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_16 Maqs Veber@ EV ir jamanak@ convertot_17 Maks Veber@ EV ir jamanak@ convertot_18 Maqs Veber@ YEV ir jamanak@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մարդը և Հասարակությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մարդը և Հասարակությունը title_eng Mard@ ev hasarakutyun@ convertot_1 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_2 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_3 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_4 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_5 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_6 Mardy EV Hasarakutyuny convertot_7 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_8 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_9 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_10 Mardy EV Hasarakutyuny convertot_11 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_13 Mard@ EV Hasarakutjun@ convertot_14 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_15 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_16 Mard@ EV Hasarakytyyn@ convertot_17 Mard@ EV Hasarakutyun@ convertot_18 Mard@ YEV Hasarakutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Մարդու բնույթները և մարդը որպես իրավական էակ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997թ.
  2. Ներսիսյան Վ., Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, 2001

  description_2 title_arm Մարդու բնույթները և մարդը որպես իրավական էակ title_eng mardu iravakan bnuyt@ convertot_1 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_2 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_3 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_4 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_5 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_6 Mardu bnuytnery EV mardy orpes iravakan eak convertot_7 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_8 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_9 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_10 Mardu bnuytnery EV mardy orpes iravakan eak convertot_11 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_13 Mardu bnujtner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_14 Mardu bnuytner@ EV mard@ wrpes iravakan eak convertot_15 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_16 Mardy bnyytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_17 Mardu bnuytner@ EV mard@ orpes iravakan eak convertot_18 Mardu bnuytner@ YEV mard@ orpes iravakan eak

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Ֆռոմ: Մարդու կոնցեպցիան Մարքսի մոտ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ֆռոմ: Մարդու կոնցեպցիան Մարքսի մոտ title_eng Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_1 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_2 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_3 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_4 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_5 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_6 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_7 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_8 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_9 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_10 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_11 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_13 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_14 Frwm: Mardu kwncepcian Marqsi mwt convertot_15 From: Mardu koncepcian Marqsi mot convertot_16 From: Mardy koncepcian Marqsi mot convertot_17 From: Mardu koncepcian Marksi mot convertot_18 From: Mardu koncepcian Marqsi mot

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Պլատոնի բարոյագիտությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պլատոնի բարոյագիտությունը title_eng Platoni baroyagitutyun@ convertot_1 Platoni baroyagitutyun@ convertot_2 Platoni baroyagitutyun@ convertot_3 Platoni baroyagitutyun@ convertot_4 Platoni baroyagitutyun@ convertot_5 Platoni baroyagitutyun@ convertot_6 Platoni baroyagitutyuny convertot_7 Platoni baroyagitutyun@ convertot_8 Platoni baroyagitutyun@ convertot_9 Platoni baroyagitutyun@ convertot_10 Platoni baroyagitutyuny convertot_11 Platoni baroyagitutyun@ convertot_13 Platoni barojagitutjun@ convertot_14 Platwni barwyagitutyun@ convertot_15 Platoni baroyagitutyun@ convertot_16 Platoni baroyagitytyyn@ convertot_17 Platoni baroyagitutyun@ convertot_18 Platoni baroyagitutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Սարտր «Էկզիստենցիալիզմը դա մարդասիրություն է»

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սարտր «Էկզիստենցիալիզմը դա մարդասիրություն է» title_eng Sartr. Ekzistencializm@ da mardasirutjun e convertot_1 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_2 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_3 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_4 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_5 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_6 Sartr «Ekzistencializmy da mardasirutyun e» convertot_7 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_8 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_9 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_10 Sartr «Ekzistencializmy da mardasirutyun e» convertot_11 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_13 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutjun e» convertot_14 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_15 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_16 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirytyyn e» convertot_17 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e» convertot_18 Sartr «Ekzistencializm@ da mardasirutyun e»

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  «Սոկրատեսյան շրջադարձը» փիլիսոփայության մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm «Սոկրատեսյան շրջադարձը» փիլիսոփայության մեջ title_eng Sokratesyan shrjadarc@ pilisopajutjan mech convertot_1 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_2 «Sokratesyan shrjadardz@» pilisopayutyan mej convertot_3 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_4 «Sokratesyan zrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_5 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_6 «Sokratesyan shrjadarcy» pilisopayutyan mej convertot_7 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_8 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_9 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_10 «Sokratesyan srjadarzy» pilisopayutyan mej convertot_11 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_13 «Sokratesjan shrjadarc@» pilisopajutjan mej convertot_14 «Swkratesyan shrjadarc@» piliswpayutyan mej convertot_15 «Sokratesyan shrghadarc@» pilisopayutyan megh convertot_16 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayytyan mej convertot_17 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej convertot_18 «Sokratesyan shrjadarc@» pilisopayutyan mej

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Քաղաքացական դատավարության վարույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. ՀՀ Սահմանադրություն, Երևան, 2005
  2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Երևան, 1998
  3. Դավթյան Ա.Հ., Քաղաքացիական դատավարություն, Երևան, 2007
  4. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, Երևան, 1998
  5. ՀՀ գործող օրենքների ժողովածու (1990-1995), Երևան, 1995
  6. ՀՀ գործող օրենքների ժողովածու (1995-1999), Երևան, 1999
  7. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան, 2002, դ 21
  8. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան, 2002, դ 55
  9. Гражданский судь, М., 1990

  description_2

  Ներածություն
  ԳԼՈՒԽ 1-ին
  Քաղաքացական դատավարության վարույթի տեսակները
  ԳԼՈՒԽ 2-րդ
  Քաղաքացիական վարույթի առանձնահատկությունները
  Եզրակցություն  title_arm Քաղաքացական դատավարության վարույթ title_eng qaxaqaciakan datavarutyan varuyt convertot_1 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_2 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_3 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_4 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_5 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_6 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_7 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_8 Qaghaqacakan datavarutyan varuyt convertot_9 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_10 Qaghaqacakan datavarutyan varuyt convertot_11 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_13 Qaxaqacakan datavarutjan varujt convertot_14 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_15 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt convertot_16 Qaxaqacakan datavarytyan varyyt convertot_17 Kaxakacakan datavarutyan varuyt convertot_18 Qaxaqacakan datavarutyan varuyt

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Քաղաքացիական դատավարության վարույթի տեսակները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ռ. Պետրոսյան, ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, Ե., 2000, էջ 25
  2. Ա. Հ. Դավթյան, Քաղաքացիական դատավարություն, Ե., 2007, էջ 105
  3. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք
  description_2 title_arm Քաղաքացիական դատավարության վարույթի տեսակները title_eng Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_1 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_2 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_3 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_4 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_5 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_6 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesaknery convertot_7 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_8 Qaghaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_9 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_10 Qaghaqaciakan datavarutyan varuyti tesaknery convertot_11 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_13 Qaxaqaciakan datavarutjan varujti tesakner@ convertot_14 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_15 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_16 Qaxaqaciakan datavarytyan varyyti tesakner@ convertot_17 Kaxakaciakan datavarutyan varuyti tesakner@ convertot_18 Qaxaqaciakan datavarutyan varuyti tesakner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Ալեքսանդր Համիլտոնի քաղաքական և իրավական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. «Федералист»: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. Москва. 1993г.
  2. «История США». Учебное пособие. Б. Ю. Козенко, Г. Н. Севостьянов; Самара. Редактор Е. М. Андреева. 1994 г.
  3. «Соединённые Штаты Америки: Конституция и законодательные акты». Перевод с английского, сост. В. И. Лафитский; Под ред. и со вступ. от О. А. Жидкова. Москва. 1993.
  description_2


  Ալեքսանդր Համիլտոնի քաղաքական և իրավական հայացքները  title_arm Ալեքսանդր Համիլտոնի քաղաքական և իրավական հայացքները title_eng Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan ev iravakan hayacqner@ convertot_1 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_2 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_3 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_4 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_5 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_6 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqnery convertot_7 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_8 Aleqsandr Hamiltoni qaghaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_9 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_10 Aleqsandr Hamiltoni qaghaqakan EV iravakan hayacqnery convertot_11 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_13 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hajacqner@ convertot_14 Aleqsandr Hamiltwni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_15 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_16 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan EV iravakan hayacqner@ convertot_17 Aleksandr Hamiltoni kaxakakan EV iravakan hayackner@ convertot_18 Aleqsandr Hamiltoni qaxaqakan YEV iravakan hayacqner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Արիստոտելի իմացությունը և ճանաչության տեսությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արիստոտելի իմացությունը և ճանաչության տեսությունը title_eng Aristoteli imacutyun@ ev chanachutyan tesutyun@ convertot_1 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_2 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_3 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_4 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_5 Aristoteli imacutyun@ EV jana4utyan tesutyun@ convertot_6 Aristoteli imacutyuny EV janachutyan tesutyuny convertot_7 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_8 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_9 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_10 Aristoteli imacutyuny EV jana4utyan tesutyuny convertot_11 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_13 Aristoteli imacutjun@ EV janachutjan tesutjun@ convertot_14 Aristwteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_15 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_16 Aristoteli imacytyyn@ EV janachytyan tesytyyn@ convertot_17 Aristoteli imacutyun@ EV janachutyan tesutyun@ convertot_18 Aristoteli imacutyun@ YEV janachutyan tesutyun@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Արիստոտելի փիլիսոփայական հայացքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Արիստոտելի փիլիսոփայական հայացքները title_eng Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_1 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_2 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_3 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_4 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_5 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_6 Aristoteli pilisopayakan hayacqnery convertot_7 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_8 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_9 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_10 Aristoteli pilisopayakan hayacqnery convertot_11 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_13 Aristoteli pilisopajakan hajacqner@ convertot_14 Aristwteli piliswpayakan hayacqner@ convertot_15 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_16 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@ convertot_17 Aristoteli pilisopayakan hayackner@ convertot_18 Aristoteli pilisopayakan hayacqner@

  Ռեֆերատ | Փիլիսոփայություն

  Արիստոտելի գաղափարները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ, Երևան 1979թ.
  2. Սերյան Զաքարյան «Փիլիսոփայության պատմություն», 1998 թ.
  3. Гуревич П.С., Мир философии, ч. 2, М., 1991  description_2


  Արիստոտելի գաղափարները  title_arm Արիստոտելի գաղափարները title_eng Aristoteli_gaxaparner@ convertot_1 Aristoteli gaxaparner@ convertot_2 Aristoteli gaxaparner@ convertot_3 Aristoteli gaxaparner@ convertot_4 Aristoteli gaxaparner@ convertot_5 Aristoteli gaxaparner@ convertot_6 Aristoteli gaxaparnery convertot_7 Aristoteli gaxaparner@ convertot_8 Aristoteli gaghaparner@ convertot_9 Aristoteli gaxaparner@ convertot_10 Aristoteli gaghaparnery convertot_11 Aristoteli gaxaparner@ convertot_13 Aristoteli gaxaparner@ convertot_14 Aristwteli gaxaparner@ convertot_15 Aristoteli gaxaparner@ convertot_16 Aristoteli gaxaparner@ convertot_17 Aristoteli gaxaparner@ convertot_18 Aristoteli gaxaparner@

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի