Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Բնապահպանություն գտնվել է 521 նյութ)


  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ,շրջակա միջավայրի պահպանություն-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ,շրջակա միջավայրի պահպանություն-2 title_eng bnakan paymanner bnakan resursner shrjaka migavayri pahpanutyun convertot_1 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_2 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_3 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_4 Bnakan paymanner,bnakan resursner,zrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_5 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_6 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_7 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_8 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_9 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_10 Bnakan paymanner,bnakan resursner,srjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_11 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_13 Bnakan pajmanner,bnakan resursner,shrjaka mijavajri pahpanutjun-2 convertot_14 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_15 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrghaka mighavayri pahpanutyun-2 convertot_16 Bnakan paymanner,bnakan resyrsner,shrjaka mijavayri pahpanytyyn-2 convertot_17 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2 convertot_18 Bnakan paymanner,bnakan resursner,shrjaka mijavayri pahpanutyun-2

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  ՈՒրբանիզացման հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm ՈՒրբանիզացման հիմնախնդիրները title_eng urbanizacman himnaxndirner@ convertot_1 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_2 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_3 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_4 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_5 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_6 ՈՒrbanizacman himnaxndirnery convertot_7 ՈՒrbanizacman himnakhndirner@ convertot_8 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_9 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_10 ՈՒrbanizacman himnakhndirnery convertot_11 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_13 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_14 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_15 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_16 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_17 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@ convertot_18 ՈՒrbanizacman himnaxndirner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Համաշխարհային օվկիանոսի օգտագործման հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Համաշխարհային օվկիանոսի օգտագործման հիմնախնդիրները title_eng hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_1 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_2 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_3 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_4 Hamazxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_5 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_6 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirnery convertot_7 Hamashkharhayin ovkianosi ogtagorcman himnakhndirner@ convertot_8 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_9 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_10 Hamaskharhayin ovkianosi ogtagortsman himnakhndirnery convertot_11 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_13 Hamashxarhajin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_14 Hamashxarhayin ovkianwsi ogtagwrcman himnaxndirner@ convertot_15 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_16 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_17 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@ convertot_18 Hamashxarhayin ovkianosi ogtagorcman himnaxndirner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները title_eng Joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_1 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_2 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_3 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_4 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_5 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_6 joxovrdagrakan himnaxndirnery convertot_7 joxovrdagrakan himnakhndirner@ convertot_8 joghovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_9 GHoxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_10 ghoghovrdagrakan himnakhndirnery convertot_11 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_13 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_14 jwxwvrdagrakan himnaxndirner@ convertot_15 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_16 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_17 joxovrdagrakan himnaxndirner@ convertot_18 joxovrdagrakan himnaxndirner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և նրա հետևանքները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և նրա հետևանքները title_eng klimayi global popoxutyun@ ev nra hetevanqner@ convertot_1 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_2 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_3 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_4 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_5 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_6 Klimayi global popoxutyuny EV nra hetEVanqnery convertot_7 Klimayi global popokhutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_8 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_9 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_10 Klimayi global popokhutyuny EV nra hetEVanqnery convertot_11 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_13 Klimaji global popoxutjun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_14 Klimayi glwbal pwpwxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_15 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVanqner@ convertot_16 Klimayi global popoxytyyn@ EV nra hetEVanqner@ convertot_17 Klimayi global popoxutyun@ EV nra hetEVankner@ convertot_18 Klimayi global popoxutyun@ YEV nra hetYEVanqner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Ջրի էկոլոգիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ջրի էկոլոգիան title_eng gri ekologian convertot_1 Jri ekologian convertot_2 Jri ekologian convertot_3 Jri ekologian convertot_4 Jri ekologian convertot_5 Jri ekologian convertot_6 Jri ekologian convertot_7 Jri ekologian convertot_8 Jri ekologian convertot_9 Jri ekologian convertot_10 Jri ekologian convertot_11 Jri ekologian convertot_13 Jri ekologian convertot_14 Jri ekwlwgian convertot_15 GHri ekologian convertot_16 Jri ekologian convertot_17 Jri ekologian convertot_18 Jri ekologian

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Պարենային հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պարենային հիմնախնդիրները title_eng parenayin himnaxndirner@ convertot_1 Parenayin himnaxndirner@ convertot_2 Parenayin himnaxndirner@ convertot_3 Parenayin himnaxndirner@ convertot_4 Parenayin himnaxndirner@ convertot_5 Parenayin himnaxndirner@ convertot_6 Parenayin himnaxndirnery convertot_7 Parenayin himnakhndirner@ convertot_8 Parenayin himnaxndirner@ convertot_9 Parenayin himnaxndirner@ convertot_10 Parenayin himnakhndirnery convertot_11 Parenayin himnaxndirner@ convertot_13 Parenajin himnaxndirner@ convertot_14 Parenayin himnaxndirner@ convertot_15 Parenayin himnaxndirner@ convertot_16 Parenayin himnaxndirner@ convertot_17 Parenayin himnaxndirner@ convertot_18 Parenayin himnaxndirner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Ջրային,օդային,հողային ռեսուրսների պահպանումը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ջրային,օդային,հողային ռեսուրսների պահպանումը title_eng grayin,odayin hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_1 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_2 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_3 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_4 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_5 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_6 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanumy convertot_7 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_8 Jrayin,odayin,hoghayin resursneri pahpanum@ convertot_9 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_10 Jrayin,odayin,hoghayin resursneri pahpanumy convertot_11 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_13 Jrajin,odajin,hoxajin resursneri pahpanum@ convertot_14 Jrayin,odayin,hwxayin resursneri pahpanum@ convertot_15 GHrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_16 Jrayin,odayin,hoxayin resyrsneri pahpanym@ convertot_17 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@ convertot_18 Jrayin,odayin,hoxayin resursneri pahpanum@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Հանքային հումքի և վառելիքային էներգետիկ ռեսուրսների հիմնախնդիրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հանքային հումքի և վառելիքային էներգետիկ ռեսուրսների հիմնախնդիրները title_eng hanqayin humqi ev vareliqayin energetik resursneri himnaxndi convertot_1 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_2 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_3 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_4 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_5 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_6 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirnery convertot_7 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnakhndirner@ convertot_8 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_9 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_10 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnakhndirnery convertot_11 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_13 Hanqajin humqi EV vareliqajin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_14 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_15 Hanqayin humqi EV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_16 Hanqayin hymqi EV vareliqayin energetik resyrsneri himnaxndirner@ convertot_17 Hankayin humki EV varelikayin energetik resursneri himnaxndirner@ convertot_18 Hanqayin humqi YEV vareliqayin energetik resursneri himnaxndirner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Բնագիտությունը ըստ Անանիա Շիրակացու

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Աբրահամյան Ա. Գ., Պետրոսյան Գ. Բ., Աղայան Է. Բ. Երևան, 1979 թ. Անանիա Շիրակացի: Մատենագրություն
  2. Капица С. П., Замечателные ученые - Москва
  description_2 title_arm Բնագիտությունը ըստ Անանիա Շիրակացու title_eng Anania Shirakaci convertot_1 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_2 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_3 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_4 Bnagitutyun@ @st Anania Zirakacu convertot_5 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_6 Bnagitutyuny yst Anania SHirakacu convertot_7 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_8 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_9 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_10 Bnagitutyuny yst Anania Sirakacu convertot_11 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_13 Bnagitutjun@ @st Anania SHirakacu convertot_14 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_15 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_16 Bnagitytyyn@ @st Anania SHirakacy convertot_17 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu convertot_18 Bnagitutyun@ @st Anania SHirakacu

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Արևի,քամու,գետերի և երկրի էներգիա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Авезов Р. Р., Орлов А. Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения.-Ташкент: Фан,1988
  2. Алферова А. А., Нечаев А.П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. - М.: Стройиздат, 1987.
  3. Бурдаков В.П. Электроэнергия из космоса.-М.: Энергоатомиздат,1991
  4. Дверняков В. С. Солнце - жизнь, энергия. - К: Наукова думка, 1986
  5. Колтун М. М. Солнце и человечество. М: Наука, 1981
  6. Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения / Под ред. И.К. Гавич.- М.: Агропромиздат,1985
  7. Охрана окружающей природной среды/ Под ред. Г.В. Дуганова.- К.: Выща школа, 1990
  8. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки. - М: Энергоатомиздат, 1991  description_2

  1. էներգիայի այլընտրելի տեսակները
  1.1 Արևի էներգիան
  1.2 Քամու էներգիան
  1.3 Գետերի էներգիան
  1.4 Երկրի էներգիան  title_arm Արևի,քամու,գետերի և երկրի էներգիա title_eng arevi, qamu, geteri ev erkri energia convertot_1 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_2 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_3 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_4 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_5 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_6 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_7 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_8 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_9 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_10 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_11 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_13 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_14 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_15 ArEVi,qamu,geteri EV erkri energia convertot_16 ArEVi,qamy,geteri EV erkri energia convertot_17 ArEVi,kamu,geteri EV erkri energia convertot_18 ArYEVi,qamu,geteri YEV erkri energia

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Ներքին ջրամբարների աղտոտման աղբյուրները

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ներքին ջրամբարների աղտոտման աղբյուրները title_eng jrambarneri axtotum@ maqrman mijocner@ convertot_1 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_2 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_3 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_4 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_5 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_6 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurnery convertot_7 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_8 Nerqin jrambarneri aghtotman aghbyurner@ convertot_9 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_10 Nerqin jrambarneri aghtotman aghbyurnery convertot_11 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_13 Nerqin jrambarneri axtotman axbjurner@ convertot_14 Nerqin jrambarneri axtwtman axbyurner@ convertot_15 Nerqin ghrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_16 Nerqin jrambarneri axtotman axbyyrner@ convertot_17 Nerkin jrambarneri axtotman axbyurner@ convertot_18 Nerqin jrambarneri axtotman axbyurner@

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ title_eng kextajreri maqrman metodner@ convertot_1 Kextajreri maqrman metodner convertot_2 Kextajreri maqrman metodner convertot_3 Kextajreri maqrman metodner convertot_4 Kextajreri maqrman metodner convertot_5 Kextajreri maqrman metodner convertot_6 Kextajreri maqrman metodner convertot_7 Kextajreri maqrman metodner convertot_8 Keghtajreri maqrman metodner convertot_9 Kextajreri maqrman metodner convertot_10 Keghtajreri maqrman metodner convertot_11 Kextajreri maqrman metodner convertot_13 Kextajreri maqrman metodner convertot_14 Kextajreri maqrman metwdner convertot_15 Kextaghreri maqrman metodner convertot_16 Kextajreri maqrman metodner convertot_17 Kextajreri makrman metodner convertot_18 Kextajreri maqrman metodner

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան title_eng qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_1 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_2 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_3 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_4 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_5 Qaxaqayin bnak4utyan ekologian convertot_6 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_7 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_8 Qaghaqayin bnakchutyan ekologian convertot_9 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_10 Qaghaqayin bnak4utyan ekologian convertot_11 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_13 Qaxaqajin bnakchutjan ekologian convertot_14 Qaxaqayin bnakchutyan ekwlwgian convertot_15 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_16 Qaxaqayin bnakchytyan ekologian convertot_17 Kaxakayin bnakchutyan ekologian convertot_18 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian

  Ռեֆերատ | Բնապահպանություն

  Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան-2 title_eng qaxaqayin bnakchutyan ekologian convertot_1 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_2 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_3 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_4 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_5 Qaxaqayin bnak4utyan ekologian-2 convertot_6 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_7 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_8 Qaghaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_9 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_10 Qaghaqayin bnak4utyan ekologian-2 convertot_11 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_13 Qaxaqajin bnakchutjan ekologian-2 convertot_14 Qaxaqayin bnakchutyan ekwlwgian-2 convertot_15 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_16 Qaxaqayin bnakchytyan ekologian-2 convertot_17 Kaxakayin bnakchutyan ekologian-2 convertot_18 Qaxaqayin bnakchutyan ekologian-2

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի