Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Հայոց լեզու գտնվել է 315 նյութ)


  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Պրագայի լեզվաբանական դպրոցի ֆունկցիոնալ ստրուկտուրալիզմը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Պրագայի լեզվաբանական դպրոցի ֆունկցիոնալ ստրուկտուրալիզմը title_eng Pragayi lezvabanakan dproci strukturalizm@ convertot_1 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_2 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_3 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_4 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_5 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_6 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizmy convertot_7 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_8 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_9 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_10 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizmy convertot_11 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_13 Pragaji lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_14 Pragayi lezvabanakan dprwci funkciwnal strukturalizm@ convertot_15 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_16 Pragayi lezvabanakan dproci fynkcional stryktyralizm@ convertot_17 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@ convertot_18 Pragayi lezvabanakan dproci funkcional strukturalizm@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Դեռահասը և փողոցը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դեռահասը և փողոցը title_eng derahas@ ev poxoc@ convertot_1 Derahas@ EV poxoc@ convertot_2 Derahas@ EV poxoc@ convertot_3 Derahas@ EV poxoc@ convertot_4 Derahas@ EV poxoc@ convertot_5 Derahas@ EV poxoc@ convertot_6 Derahasy EV poxocy convertot_7 Derahas@ EV poxoc@ convertot_8 Derahas@ EV poghoc@ convertot_9 Derahas@ EV poxoc@ convertot_10 Derahasy EV poghocy convertot_11 Derahas@ EV poxoc@ convertot_13 Derahas@ EV poxoc@ convertot_14 Derahas@ EV pwxwc@ convertot_15 Derahas@ EV poxoc@ convertot_16 Derahas@ EV poxoc@ convertot_17 Derahas@ EV poxoc@ convertot_18 Derahas@ YEV poxoc@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Գեղարվեստական ոճ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Գեղարվեստական ոճ title_eng gexarvestakan voch convertot_1 Gexarvestakan oj convertot_2 Gexarvestakan oj convertot_3 Gexarvestakan oj convertot_4 Gexarvestakan oj convertot_5 Gexarvestakan oj convertot_6 Gexarvestakan oj convertot_7 Gexarvestakan oj convertot_8 Gegharvestakan oj convertot_9 Gexarvestakan oj convertot_10 Gegharvestakan oj convertot_11 Gexarvestakan oj convertot_13 Gexarvestakan oj convertot_14 Gexarvestakan wj convertot_15 Gexarvestakan oj convertot_16 Gexarvestakan oj convertot_17 Gexarvestakan oj convertot_18 Gexarvestakan oj

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզվի տիպոլոգիական ուսումնասիրման ժանակակից ուղղվածությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզվի տիպոլոգիական ուսումնասիրման ժանակակից ուղղվածությունը title_eng Lezvi tipologia convertot_1 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_2 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_3 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_4 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_5 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_6 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyuny convertot_7 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_8 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic ughghvacutyun@ convertot_9 Lezvi tipologiakan usumnasirman ghanakakic uxxvacutyun@ convertot_10 Lezvi tipologiakan usumnasirman ghanakakic ughghvatsutyuny convertot_11 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_13 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutjun@ convertot_14 Lezvi tipwlwgiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_15 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_16 Lezvi tipologiakan ysymnasirman janakakic yxxvacytyyn@ convertot_17 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@ convertot_18 Lezvi tipologiakan usumnasirman janakakic uxxvacutyun@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Հայեցի կրթության և դաստիարակության խնդիրները հայ պատմավեպերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հայեցի կրթության և դաստիարակության խնդիրները հայ պատմավեպերում title_eng hayeci krtutyan ev dastiarakutyan xndirner@ hay patmavepum convertot_1 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_2 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_3 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_4 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_5 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_6 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirnery hay patmaveperum convertot_7 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan khndirner@ hay patmaveperum convertot_8 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_9 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_10 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan khndirnery hay patmaveperum convertot_11 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_13 Hajeci krtutjan EV dastiarakutjan xndirner@ haj patmaveperum convertot_14 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_15 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_16 Hayeci krtytyan EV dastiarakytyan xndirner@ hay patmaveperym convertot_17 Hayeci krtutyan EV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum convertot_18 Hayeci krtutyan YEV dastiarakutyan xndirner@ hay patmaveperum

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզվական ոլորտի հայեցակատեր

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզվական ոլորտի հայեցակատեր title_eng lezvakan volorti hayecaketer convertot_1 Lezvakan olorti hayecakater convertot_2 Lezvakan olorti hayecakater convertot_3 Lezvakan olorti hayecakater convertot_4 Lezvakan olorti hayecakater convertot_5 Lezvakan olorti hayecakater convertot_6 Lezvakan olorti hayecakater convertot_7 Lezvakan olorti hayecakater convertot_8 Lezvakan olorti hayecakater convertot_9 Lezvakan olorti hayecakater convertot_10 Lezvakan olorti hayecakater convertot_11 Lezvakan olorti hayecakater convertot_13 Lezvakan olorti hajecakater convertot_14 Lezvakan wlwrti hayecakater convertot_15 Lezvakan olorti hayecakater convertot_16 Lezvakan olorti hayecakater convertot_17 Lezvakan olorti hayecakater convertot_18 Lezvakan olorti hayecakater

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Հայ բառարանագրություն, Հանրագիտական բառարաններ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հայ բառարանագրություն, Հանրագիտական բառարաններ title_eng bararanagrutyun convertot_1 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_2 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_3 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_4 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_5 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_6 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_7 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_8 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_9 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_10 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_11 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_13 Haj bararanagrutjun, Hanragitakan bararanner convertot_14 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_15 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_16 Hay bararanagrytyyn, Hanragitakan bararanner convertot_17 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner convertot_18 Hay bararanagrutyun, Hanragitakan bararanner

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզուն որպես հասարակական երևույթ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզուն որպես հասարակական երևույթ title_eng lezun vorpes hasarakakan erevuyt convertot_1 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_2 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_3 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_4 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_5 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_6 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_7 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_8 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_9 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_10 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_11 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_13 Lezun orpes hasarakakan erEVujt convertot_14 Lezun wrpes hasarakakan erEVuyt convertot_15 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_16 Lezyn orpes hasarakakan erEVyyt convertot_17 Lezun orpes hasarakakan erEVuyt convertot_18 Lezun orpes hasarakakan erYEVuyt

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Բառերի հնչյունական տարբերակներ Փարպեցու երկերում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Բառերի հնչյունական տարբերակներ Փարպեցու երկերում title_eng bareri hnchyunakan tarberakner@ Parpecu erkerum convertot_1 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_2 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_3 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_4 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_5 Bareri hn4yunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_6 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_7 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_8 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_9 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_10 Bareri hn4yunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_11 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_13 Bareri hnchjunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_14 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_15 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_16 Bareri hnchyynakan tarberakner Parpecy erkerym convertot_17 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum convertot_18 Bareri hnchyunakan tarberakner Parpecu erkerum

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ժարգոնը ուսանողների խոսքում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ժարգոնը ուսանողների խոսքում title_eng jargon convertot_1 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_2 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_3 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_4 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_5 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_6 jargony usanoxneri xosqum convertot_7 jargon@ usanoxneri khosqum convertot_8 jargon@ usanoghneri xosqum convertot_9 GHargon@ usanoxneri xosqum convertot_10 ghargony usanoghneri khosqum convertot_11 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_13 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_14 jargwn@ usanwxneri xwsqum convertot_15 jargon@ usanoxneri xosqum convertot_16 jargon@ ysanoxneri xosqym convertot_17 jargon@ usanoxneri xoskum convertot_18 jargon@ usanoxneri xosqum

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Հայերենի դարձվածքները, տեսակները ըստ գործածության ոլորտների

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հայերենի դարձվածքները, տեսակները ըստ գործածության ոլորտների title_eng darcvacq ev barakapakcutyun convertot_1 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_2 Hayereni dardzvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_3 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_4 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_5 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_6 Hayereni darcvacqnery, tesaknery yst gorcacutyan olortneri convertot_7 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_8 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_9 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_10 Hayereni darzvatsqnery, tesaknery yst gortsatsutyan olortneri convertot_11 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_13 Hajereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutjan olortneri convertot_14 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gwrcacutyan wlwrtneri convertot_15 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_16 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacytyan olortneri convertot_17 Hayereni darcvackner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri convertot_18 Hayereni darcvacqner@, tesakner@ @st gorcacutyan olortneri

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Ինչ է ուսումնասիրում ժամանակակից ձևաբանությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ինչ է ուսումնասիրում ժամանակակից ձևաբանությունը title_eng inch e usumnasirum jamanakakic zevabanutyun@ convertot_1 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_2 Inch e usumnasirum jamanakakic dzEVabanutyun@ convertot_3 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_4 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_5 In4 e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_6 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyuny convertot_7 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_8 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_9 Inch e usumnasirum ghamanakakic cEVabanutyun@ convertot_10 In4 e usumnasirum ghamanakakic zEVabanutyuny convertot_11 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_13 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutjun@ convertot_14 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_15 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_16 Inch e ysymnasirym jamanakakic cEVabanytyyn@ convertot_17 Inch e usumnasirum jamanakakic cEVabanutyun@ convertot_18 Inch e usumnasirum jamanakakic cYEVabanutyun@

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  նոր դպրոցի ձևավորումը Եգիպտոսի գրականության մեջ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm նոր դպրոցի ձևավորումը Եգիպտոսի գրականության մեջ title_eng nor dproci zevavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_1 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_2 nor dproci dzEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_3 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_4 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_5 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_6 nor dproci cEVavorumy Egiptosi grakanutyan mej convertot_7 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_8 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_9 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_10 nor dproci zEVavorumy Egiptosi grakanutyan mej convertot_11 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_13 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutjan mej convertot_14 nwr dprwci cEVavwrum@ Egiptwsi grakanutyan mej convertot_15 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan megh convertot_16 nor dproci cEVavorym@ Egiptosi grakanytyan mej convertot_17 nor dproci cEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej convertot_18 nor dproci cYEVavorum@ Egiptosi grakanutyan mej

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  Լեզու և մտածողություն-2

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Լեզու և մտածողություն-2 title_eng Lezu ev mtacoxutyun convertot_1 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_2 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_3 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_4 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_5 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_6 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_7 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_8 Lezu EV mtacoghutyun-2 convertot_9 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_10 Lezu EV mtatsoghutyun-2 convertot_11 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_13 Lezu EV mtacoxutjun-2 convertot_14 Lezu EV mtacwxutyun-2 convertot_15 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_16 Lezy EV mtacoxytyyn-2 convertot_17 Lezu EV mtacoxutyun-2 convertot_18 Lezu YEV mtacoxutyun-2

  Ռեֆերատ | Հայոց լեզու

  ll Medioevo

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2

  1. ll Medioevo
  2. ll Rinascimento
  3. ll Settecento
  4. L'Ottocento ed il Novecento
  5. Il novecento


  title_arm ll Medioevo title_eng ll Medioevo convertot_1 ll Medioevo convertot_2 ll Medioevo convertot_3 ll Medioevo convertot_4 ll Medioevo convertot_5 ll Medioevo convertot_6 ll Medioevo convertot_7 ll Medioevo convertot_8 ll Medioevo convertot_9 ll Medioevo convertot_10 ll Medioevo convertot_11 ll Medioevo convertot_13 ll Medioevo convertot_14 ll Medioevo convertot_15 ll Medioevo convertot_16 ll Medioevo convertot_17 ll Medioevo convertot_18 ll Medioevo

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի