Մենք հանդիսանում ենք կապող օղակ հեղինակների և պատվիրատուների միջև:

Որոնման արդյունք ( - Գրականություն գտնվել է 1222 նյութ)


  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Գրականագիտության մեթոդներ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1

  1. Ջրբաշյան Է, Գրականության տեսություն, Երևան, 1986,
  2. Ջրբաշյան Է, Պոետիկայի հարցեր, Երևան, 1976,
  3. Волков И, Романтизм, М, 1960,
  4. Тимофеев Л, О понятии художественного метода, М, 1964

  description_2 title_arm Գրականագիտության մեթոդներ title_eng Grakanagitutyan metodner@ convertot_1 Grakanagitutyan metodner convertot_2 Grakanagitutyan metodner convertot_3 Grakanagitutyan metodner convertot_4 Grakanagitutyan metodner convertot_5 Grakanagitutyan metodner convertot_6 Grakanagitutyan metodner convertot_7 Grakanagitutyan metodner convertot_8 Grakanagitutyan metodner convertot_9 Grakanagitutyan metodner convertot_10 Grakanagitutyan metodner convertot_11 Grakanagitutyan metodner convertot_13 Grakanagitutjan metodner convertot_14 Grakanagitutyan metwdner convertot_15 Grakanagitutyan metodner convertot_16 Grakanagitytyan metodner convertot_17 Grakanagitutyan metodner convertot_18 Grakanagitutyan metodner

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Սիմվոլիզմ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Սիմվոլիզմ title_eng simvolizm convertot_1 Simvolizm convertot_2 Simvolizm convertot_3 Simvolizm convertot_4 Simvolizm convertot_5 Simvolizm convertot_6 Simvolizm convertot_7 Simvolizm convertot_8 Simvolizm convertot_9 Simvolizm convertot_10 Simvolizm convertot_11 Simvolizm convertot_13 Simvolizm convertot_14 Simvwlizm convertot_15 Simvolizm convertot_16 Simvolizm convertot_17 Simvolizm convertot_18 Simvolizm

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Հերոս հայերի կերպարները Խ. Աբովյանի ՙՎերք Հայաստանի՚ վեպում

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հերոս հայերի կերպարները Խ. Աբովյանի ՙՎերք Հայաստանի՚ վեպում title_eng Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani <>vepum convertot_1 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_2 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_3 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_4 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_5 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_6 Heros hayeri kerparnery X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_7 Heros hayeri kerparner@ KH. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_8 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_9 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_10 Heros hayeri kerparnery kh. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_11 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_13 Heros hajeri kerparner@ X. Abovjani ՙVerq Hajastani՚ vepum convertot_14 Herws hayeri kerparner@ X. Abwvyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_15 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum convertot_16 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepym convertot_17 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerk Hayastani՚ vepum convertot_18 Heros hayeri kerparner@ X. Abovyani ՙVerq Hayastani՚ vepum

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Հրաչյա Ներսիսյան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Հրաչյա Ներսիսյան title_eng Hrachya nersisyan convertot_1 Hrachya Nersisyan convertot_2 Hrachya Nersisyan convertot_3 Hrachya Nersisyan convertot_4 Hrachya Nersisyan convertot_5 Hra4ya Nersisyan convertot_6 Hrachya Nersisyan convertot_7 Hrachya Nersisyan convertot_8 Hrachya Nersisyan convertot_9 Hrachya Nersisyan convertot_10 Hra4ya Nersisyan convertot_11 Hrachya Nersisyan convertot_13 Hrachja Nersisjan convertot_14 Hrachya Nersisyan convertot_15 Hrachya Nersisyan convertot_16 Hrachya Nersisyan convertot_17 Hrachya Nersisyan convertot_18 Hrachya Nersisyan

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Մոլիերի «Դոն Ժուան» կատակերգությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Մոլիերի «Դոն Ժուան» կատակերգությունը title_eng Molieri Don Juan katakergutyun@ convertot_1 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_2 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_3 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_4 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_5 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_6 Molieri «Don juan» katakergutyuny convertot_7 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_8 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_9 Molieri «Don GHuan» katakergutyun@ convertot_10 Molieri «Don ghuan» katakergutyuny convertot_11 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_13 Molieri «Don juan» katakergutjun@ convertot_14 Mwlieri «Dwn juan» katakergutyun@ convertot_15 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_16 Molieri «Don jyan» katakergytyyn@ convertot_17 Molieri «Don juan» katakergutyun@ convertot_18 Molieri «Don juan» katakergutyun@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Եղիշե Չարենց

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Եղիշե Չարենց title_eng Exishe Charenc convertot_1 Exishe CHarenc convertot_2 Exishe CHarenc convertot_3 Exishe CHarenc convertot_4 Exize CHarenc convertot_5 Exishe 4arenc convertot_6 Exishe CHarenc convertot_7 Exishe CHarenc convertot_8 Eghishe CHarenc convertot_9 Exishe CHarenc convertot_10 Eghise 4arenc convertot_11 Exishe CHarenc convertot_13 Exishe CHarenc convertot_14 Exishe CHarenc convertot_15 Exishe CHarenc convertot_16 Exishe CHarenc convertot_17 Exishe CHarenc convertot_18 Exishe CHarenc

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Իշխանավորի վարքականոնը ըստ Եզնիկ Կողբացու

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Իշխանավորի վարքականոնը ըստ Եզնիկ Կողբացու title_eng Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_1 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_2 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_3 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_4 Izxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_5 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_6 Ishxanavori varqakanony yst Eznik Koxbacu convertot_7 Ishkhanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_8 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koghbacu convertot_9 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_10 Iskhanavori varqakanony yst Eznik Koghbacu convertot_11 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_13 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_14 Ishxanavwri varqakanwn@ @st Eznik Kwxbacu convertot_15 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_16 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacy convertot_17 Ishxanavori varkakanon@ @st Eznik Koxbacu convertot_18 Ishxanavori varqakanon@ @st Eznik Koxbacu

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Դոկտոր Ֆաուստի ողբերգական պատմությունը

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Դոկտոր Ֆաուստի ողբերգական պատմությունը title_eng Doktor Fausti voxbergakan patmutyun@ convertot_1 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_2 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_3 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_4 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_5 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_6 Doktor Fausti oxbergakan patmutyuny convertot_7 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_8 Doktor Fausti oghbergakan patmutyun@ convertot_9 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_10 Doktor Fausti oghbergakan patmutyuny convertot_11 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_13 Doktor Fausti oxbergakan patmutjun@ convertot_14 Dwktwr Fausti wxbergakan patmutyun@ convertot_15 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_16 Doktor Faysti oxbergakan patmytyyn@ convertot_17 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@ convertot_18 Doktor Fausti oxbergakan patmutyun@

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Էռնեստ Հեմինգուեյ

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Էռնեստ Հեմինգուեյ title_eng Ernest Heminguey Erb cagum e arev@ kam fiesta convertot_1 Ernest Heminguey convertot_2 Ernest Heminguey convertot_3 Ernest Heminguey convertot_4 Ernest Heminguey convertot_5 Ernest Heminguey convertot_6 Ernest Heminguey convertot_7 Ernest Heminguey convertot_8 Ernest Heminguey convertot_9 Ernest Heminguey convertot_10 Ernest Heminguey convertot_11 Ernest Heminguey convertot_13 Ernest Heminguej convertot_14 Ernest Heminguey convertot_15 Ernest Heminguey convertot_16 Ernest Hemingyey convertot_17 Ernest Heminguey convertot_18 Ernest Heminguey

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Ծերունին ու ծովը»

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Ծերունին ու ծովը» title_eng Ernest Hemingueyi Cerunin u cov@ convertot_1 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_2 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_3 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_4 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_5 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_6 Ernest Heminguey. «Cerunin u covy» convertot_7 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_8 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_9 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_10 Ernest Heminguey. «TSerunin u tsovy» convertot_11 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_13 Ernest Heminguej. «Cerunin u cov@» convertot_14 Ernest Heminguey. «Cerunin u cwv@» convertot_15 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_16 Ernest Hemingyey. «Cerynin y cov@» convertot_17 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@» convertot_18 Ernest Heminguey. «Cerunin u cov@»

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ֆրանչեսկո Պետրարկա

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ֆրանչեսկո Պետրարկա title_eng Franshesko Petrarka convertot_1 Franchesko Petrarka convertot_2 Franchesko Petrarka convertot_3 Franchesko Petrarka convertot_4 Franchesko Petrarka convertot_5 Fran4esko Petrarka convertot_6 Franchesko Petrarka convertot_7 Franchesko Petrarka convertot_8 Franchesko Petrarka convertot_9 Franchesko Petrarka convertot_10 Fran4esko Petrarka convertot_11 Franchesko Petrarka convertot_13 Franchesko Petrarka convertot_14 Francheskw Petrarka convertot_15 Franchesko Petrarka convertot_16 Franchesko Petrarka convertot_17 Franchesko Petrarka convertot_18 Franchesko Petrarka

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ժան Ռասինի դրամատուրգիան

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ժան Ռասինի դրամատուրգիան title_eng Jan Rasini dramaturgian convertot_1 jan Rasini dramaturgian convertot_2 jan Rasini dramaturgian convertot_3 jan Rasini dramaturgian convertot_4 jan Rasini dramaturgian convertot_5 jan Rasini dramaturgian convertot_6 jan Rasini dramaturgian convertot_7 jan Rasini dramaturgian convertot_8 jan Rasini dramaturgian convertot_9 GHan Rasini dramaturgian convertot_10 ghan Rasini dramaturgian convertot_11 jan Rasini dramaturgian convertot_13 jan Rasini dramaturgian convertot_14 jan Rasini dramaturgian convertot_15 jan Rasini dramaturgian convertot_16 jan Rasini dramatyrgian convertot_17 jan Rasini dramaturgian convertot_18 jan Rasini dramaturgian

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ջեյմս Ջոյս

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ջեյմս Ջոյս title_eng Jeyms Joys Dublin convertot_1 Jeyms Joys convertot_2 Jeyms Joys convertot_3 Jeyms Joys convertot_4 Jeyms Joys convertot_5 Jeyms Joys convertot_6 Jeyms Joys convertot_7 Jeyms Joys convertot_8 Jeyms Joys convertot_9 Jeyms Joys convertot_10 Jeyms Joys convertot_11 Jeyms Joys convertot_13 Jejms Jojs convertot_14 Jeyms Jwys convertot_15 GHeyms GHoys convertot_16 Jeyms Joys convertot_17 Jeyms Joys convertot_18 Jeyms Joys

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ջեյմս Ջոյս <<Դուբլինցիները>>

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ջեյմս Ջոյս <<Դուբլինցիները>> title_eng Jeyms Joys Dublinciner@ convertot_1 Jeyms Joys <> convertot_2 Jeyms Joys <> convertot_3 Jeyms Joys <> convertot_4 Jeyms Joys <> convertot_5 Jeyms Joys <> convertot_6 Jeyms Joys <> convertot_7 Jeyms Joys <> convertot_8 Jeyms Joys <> convertot_9 Jeyms Joys <> convertot_10 Jeyms Joys <> convertot_11 Jeyms Joys <> convertot_13 Jejms Jojs <> convertot_14 Jeyms Jwys <> convertot_15 GHeyms GHoys <> convertot_16 Jeyms Joys <> convertot_17 Jeyms Joys <> convertot_18 Jeyms Joys <>

  Ռեֆերատ | Գրականություն

  Ջեյմս Ջոյս «Ուլիս»

  Իմանալ ավելին
  referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 description_2 title_arm Ջեյմս Ջոյս «Ուլիս» title_eng Jeyms Joys Ulis convertot_1 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_2 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_3 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_4 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_5 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_6 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_7 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_8 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_9 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_10 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_11 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_13 Jejms Jojs «Ուlis» convertot_14 Jeyms Jwys «Ուlis» convertot_15 GHeyms GHoys «Ուlis» convertot_16 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_17 Jeyms Joys «Ուlis» convertot_18 Jeyms Joys «Ուlis»

   

  Եթե չեք գտել նյութը դուք կարող եք պատվիրել այն Արագ, հարմար, հուսալի, մատչելի